Wetterin IR-sivut

Wetteri kasvaa, mutta satamalakot rasittivat tulosta

Autotalo Wetteri näkee selviä autokaupan kasvun merkkejä loppuvuonna.

Wetterin ensimmäinen neljännes 2024 oli vahva liikevaihdon kasvun kannalta, vaikka toimintaympäristön haasteet vaikuttivat tulokseen.

Wetterin liikevaihto vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli 145 miljoonaa euroa, mikä tarjoittaa merkittävää 65 prosentin kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, jolloin liikevaihto oli 87,8 miljoonaa euroa. Tätä kasvua vauhdittivat erityisesti Autotalo Hartikaisen, AutoPalinin ja Osuuskauppa Suur-Savon autoliiketoiminnan hankinnat sekä vaihtoautokaupan piristyminen.

Henkilöautot-segmentti kasvoi merkittävästi, sen liikevaihto nousi 93 prosenttia 47,3 miljoonaan euroon. Uusien henkilöautojen tilaukset kasvoivat 61 prosenttia ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa.

Huoltopalveluiden liikevaihto kasvoi 76 prosenttia 11 miljoonaan euroon.

Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli Wetterille suotuisa, vaikka toimintaympäristössä oli haasteita, kuten satamalakot, jotka vaikuttivat autojen toimituksiin ja varaosalogistiikkaan.

Uusien autojen rekisteröinnit Suomessa olivat 15,5 prosenttia matalammat kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, mikä osaltaan johtui satamalakoista. Kuitenkin käytettyjen autojen kauppa vilkastui seitsemän prosenttia viime vuodesta.

Oikaistu liikevoitto laski hieman viime vuoden 2,6 miljoonasta eurosta 2,5 miljoonaan euroon. Analyysitalo Inderes oli odottanut 4,1 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa. Tilikauden tulos oli tappiollinen -1,3 miljoonaa euroa, mikä johtui osittain satamalakkojen vaikutuksista.

”Wetterin toiminnan tuloksellisuuteen katsauskaudella vaikuttivat erityisesti satamalakot, jotka siirsivät uusien autojen luovutuksia tavallisesti vilkkaalta maaliskuulta seuraaville kuukausille, ja joiden vaikutus heijastui myös varaosalogistiikkaan ja sitä kautta huoltoon”, kertoo autoliikkeen toimitusjohtaja Aarne Simula.

Simulan mukaan myös investoinnit huoltotoiminnan kehittämiseen vaikuttivat hieman toiminnan tuloksellisuuteen verrattuna edellisen vuoden vastaavan aikaan.

Autokannan sähköistyminen on mahdollisuus huoltoliiketoiminnalle

Wetteri näkee huoltoliiketoiminnassa selviä kasvumahdollisuuksia.

”Huoltopalveluissa monimerkkivalikoima ja sitä kautta syntynyt laaja asiantuntemus on suuri vahvuus sähköistyvän autoilun aikakaudella, sillä koulutetulle ja maahantuojan auditoimalle merkkihuollolle on vahvaa kysyntää. Autoilun sähköistyminen ei siis vähennä huollon tarvetta, vaan päinvastoin: asiakaslojaliteetti on omiaan luomaan volyymikasvua ja liikevaihdon kasvua, ja sitä kautta tukemaan Wetterin kasvutavoitteita myös huollon osalta”, toimitusjohtaja toteaa.

Simulan mukaan Wetterin kasvustrategia on yrityskauppavetoinen, ja tämän strategisen valinnan taustalla autoalaa muokkaava megatrendi, joka ajaa alaa keskittymään harvemmalle joukolle suurempia toimijoita.

”Autoalan murroksen taustalla on lukuisia pienempiä muutoksia niin teknologiassa, alan toimintamalleissa kuin kuluttajakäyttäytymisessäkin. Autokauppa liiketoimintana on volyymilaji, ja suuruus synnyttää synergiahyötyjä sekä antaa muskeleita luovia toimintaympäristön murroksessa.”

Yhtiön yrityskauppavetoinen kasvustrategia perustuu juuri volyymikasvuun ja synergiahyötyjen myötä paranevaan kannattavuuteen, Simula toteaa.

Kannattavuuden parantamiseksi Wetteri on uudelleen järjestellyt toimintaansa ja alueellista johtamista sekä ryhtynyt karsimaan päällekkäisiä toimintoja muun muassa hallinnossa. Myös toimitiloja on yhdistetty.

”Yrityskaupoissa tullaan jatkossakin keskittymään hyvin johdettuihin, vahvan kehityspotentiaalin omaaviin toimijoihin, joiden kulttuuri on lähellä Wetterin omaa. Näin osaltaan varmistetaan onnistuneet integraatiot ja käytännön hyötyjen realisoituminen mahdollisimman pikaisesti”, Simula kertoo.

Automarkkinoilla patoutunutta kysyntää

Wetterin taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 ennustaa liikevaihdoksi 660–800 miljoonaa euroa ja oikaistuksi liikevoitoksi 19–23 miljoonaa euroa. Viime vuonna liikevaihto oli 434 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 11,7 miljoonaa euroa.

Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin poistuneet, ja vuonna 2023 käynnistynyt tilauskannan purku toimituksiin jatkuu vuoden 2024 aikana. Yhtiön mukaan talouden epävarmuus voi painaa uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa ja alalla ensirekisteröintien ennakoidaan jäävän vuoden 2023 tasoa matalammalle.

Simulan mukaan tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 76 000 autoon, mikä edelleen huomattavasti alle pitkän aikavälin keskiarvon.

”Automarkkinaan on kertynyt lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja vahvaa orgaanisen kasvun potentiaalia. Autoalalla odotetaan myös uusien autojen kysynnän vilkastuvan jo tämän vuoden toisella puoliskolla. Maltillistunut korkokehitys, talouden käänne sekä jatkoa saanut täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste ovat kasvua lupaavia signaaleja”, Simula toteaa.

Wetteri ennakoi siis liiketoiminnan jatkavan vahvaa kasvuaan ja parantavan kannattavuuttaan tulevana vuonna. Kasvun taustalla ovat erityisesti strategiset yritysostot ja vaihtoautokaupan piristyminen, jotka ovat jo vaikuttaneet positiivisesti vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen kehitykseen.

Yhtiön keskipitkän aikavälin eli kolmen vuoden tavoitteena on saavuttaa miljardin euron liikevaihto ja 30 miljoonan euron liikevoitto. Wetterin strategia on yrityskauppavetoinen, mikä tukee kasvua ja kannattavuuden parantamista synergiahyötyjen kautta.

Yhtiö tutkii mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka suunnataan institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja henkilöstölle.

Kommentoi
Ylös
>