Investors Housen IR-sivut

Investors House aikoo olla jatkossakin kasvavien osinkojen yhtiö

Investors House on yhtäjaksoisesti kasvattanut osakekohtaista osinkoa lähes 10 vuoden ajan. Samaa linjaa yhtiö aikoo jatkaa.

Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen kauppakeskus Triplassa, jossa sijaitsee yhtiön pääkonttori. Kuva: Henri Elo.

Investors Housen hallitus on vahvistanut yhtiön strategiset tavoitteet vuosille 2024-2027. Yhtiö tavoittelee kannattavuutta, jossa yhtiön vuosittainen osakekohtainen osinko voi kasvaa kuten se on tehnyt vuodesta 2015 alkaen.

Yhtiö pyrkii yli ajan ja suhdanteiden tuottamaan 10 prosentin vuotuisen tuoton omalle pääomalle. Tässä yhtiö on onnistunut toimialan haastavina vuosina 2022-2023. Viime vuonna oman pääoman tuotto oli 10,5 prosenttia.

Yhtiö on vakavarainen. Vakavaraisuuden avulla Investors House pyrkii varautumaan odottamattomiin markkina- tai muihin häiriöihin sekä niiden hyödyntämiseen. Yhtiön tavoitteena on vähintään 45 prosentin omavaraisuusaste. Omavaraisuusaste on ollut vuodesta 2015 alkaen tämän tason yläpuolella.

Yhtiön toimialuetta on koko Suomi sekä kaikki kiinteistötyypit ja kiinteistövarallisuudenhoidon palvelut. Yhtiö toimii kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa hankekehityksestä kiinteistöjen omistamisen kautta kiinteistövarainhoidon palvelutuotantoon. Yhtiö sijoittaa varansa arvoketjun kulloinkin kiinnostavimmille alueille.

’’Investors House palvelee noin 2 700 nykyistä ja mahdollisia uusia osakkeenomistajia tuottamalla heille arvoa osakkeen arvonkehityksen ja osinkojen muodossa”, Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen kertoo.

Roinisen mukaan yhtiö on toiminut kannattavasti erilaisissa ja nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

”Alkaneella strategiakaudella pyrimme jatkamaan kannattavaa toimintaa ja sen tuloksena kasvavia osinkoja. Samalla vaalimme vahvaa omavaraisuutta, mikä mahdollistaa muuttuvien olosuhteiden hyödyntämisen”, hän kertoo.

Investors Housen osinkoaristokraatin asema keväällä 2025 on yksi välitavoite ja ilmentää Roinisen mukaan yhtiön pitkäjänteistä kehittämistä.

”Henkilöstörahaston kautta jokainen työntekijä on osakkaana yhtiössä ja sen kasvaneissa osingoissa. Tämä yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja henkilöstön intressejä’’, Roininen kertoo.

Mikäli yhtiön osakekohtainen osinko ei laske, nousee osinkotuotto vähintään 6,25 prosenttiin. Osingon nousun jatkuminen tarkoittaa siis vielä tuota korkeampaa osinkotuottoa.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa Investors Housen liikevaihto laski hieman 1,64 miljoonaan euroon vertailukauden 1,66 miljoonasta eurosta. Yhtiön tuotot muodostuvat suuremmilta osin jatkuvista, sopimusperusteisista tuotoista. Näitä ovat kiinteistöt -segmentillä vuokratuotot sekä palveluliiketoiminnassa hallinnointi ja manageerauspalkkiot. Jatkuvat tuotot tuovat ennustettavuutta yhtiön liiketoimintaan.

Yhtiön ensimmäisen kvartaalin tulos sen sijaan nousi positiiviseksi 0,8 miljoonaan euroon, kun se oli ollut vuotta aiemmin tappiollinen -0,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan myönteinen tuloskehitys perustui kulujen vähentämiseen molemmilla liiketoimintasegmenteillä sekä kvartaalin lopussa tehtyyn Apitare -kauppaan, josta tuloutui kertaluonteinen tulosvaikutus. Tuloskehityksessä iso merkitys oli myös sillä, että konsernin vuokrausaste oli lähellä 100 prosenttia. Vuokraamatta oli ainoastaan yksittäisiä asuntoja.

Apitare -kaupan vuokratuottoon perustuva tuloskehitys näkyy vasta seuraavilla kvartaaleilla koska kauppa tehtiin aivan ensimmäisen kvartaalin lopussa.

Kommentoi
Ylös
>