ETF-analyysit

Näin korkosijoittaja saa riskin vastineeksi muhkean tuottomahdollisuuden

Korkomarkkinoilta löytyy hyviä tuottomahdollisuuksia, mutta sijoittajan on hyvä tunnistaa riskit.

Vaikka valtiolainojen korot ovat olleet useita viikkoja laskussa helpottuneiden inflaatiopaineiden ja Euroopassa keskuspankin ohjauskoron alentamisen vuoksi, ovat valtiolainojen korot silti edelleen selvästi korkeampia kuin mihin on totuttu viimeisen 10 vuoden aikana.

Esimerkiksi Yhdysvaltojen 10-vuoden velkakirjan korko on tällä hetkellä yli 4,2 prosenttia.

Vieläkin korkeampaa korkotuottoa korkosijoittaja saa kehittyviltä markkinoilta.

Aktia kertoo tuoreimmassa allokaatiokatsauksessaan, että dollarimääräisten kehittyvien markkinoiden valtiolainojen korkotaso on viimeaikaisen laskunkin jälkeen yli 8,0 prosenttia. Paikallisvaluuttamääräisten kehittyvien markkinoiden valtiolainojen korko on sekin korkea, yli 7,0 prosenttia.

Kehittyvien markkinoiden valtiolainojen korkoero Yhdysvaltojen valtiolainoihin on 380 korkopistettä eli 3,8 prosenttiyksikköä.

Aktian mukaan USA:n valtiolainojen lasku toukokuussa, pieni pehmeys maan talousdatassa ja keskuspankki Fedin koronlaskuodotusten pysähtyminen ovat tarjonneet tukea kehittyvien markkinoiden valtiolainoille.

”Kehittyvien markkinoiden valtiolainojen korkotasot ovat edelleen erittäin houkuttelevilla tasoilla. Inflaatioero kehittyneisiin maihin nähden on historian valossa hyvin maltillinen ja rahapolitiikka on edelleen kireää, joten koroilla on laskuvaraa ja valuutoilla vahvistumispotentiaalia”, pankki toteaa katsauksessaan.

Aktia uskoo tällä hetkellä vahvasti kehittyvien maiden korkomarkkinoiden tuottopotentiaaliin. Pankki pitää kehittyvien markkinoiden paikallisvaluuttamääräiset valtiolainat ylipainossa allokaatiosuosituksissaan.

Korkean tuotto-odotuksen varjopuolena korkea riski

Korkosijoittajan on hyvä kuitenkin tunnistaa kehittyvien markkinoiden valtiolainojen riskit.

Kehittyvissä maissa inflaatio on usein kehittyneitä maita hallitsemattomampi ongelma. Tästä esimerkkejä ovat Turkki ja Argentiina, joissa molemmissa inflaatio on laukannut hallitsemattomasti. Inflaation kiihtyminen nostaa valtiolainojen korkoja ja laskee niiden hintoja.

Joidenkin kehittyvien talouksien kohdalla saattaa olla myös riski maksukyvyttömyydestä tai velkojen uudelleenjärjestelyistä.

Valuuttariski on myös merkittävä tekijä, jos sijoitus on tehty paikallisessa valuutassa. Jos paikallinen valuutta heikkenee sijoittajan kotivaluuttaa vastaan, valtiolainojen arvo ja sitä myöten tuotto voivat laskea. Kehittyvien markkinoiden valuutat ovat usein huomattavan epävakaita verrattuna dollariin tai euroon.

Kehittyvien markkinoiden taloudet ovat usein myös kehittyneitä maita alttiimpia taloudellisille shokeille, kuten raaka-aineiden hintojen vaihteluille, kaupan epätasapainolle tai ulkoisille velkaongelmille.

Lisäksi kehittyvien markkinoiden poliittiset ympäristöt voivat olla kehittyneitä maita vähemmän vakaita. Hallituksen muutokset, poliittiset levottomuudet tai talouskehityksellä epäsuotuista talouspolitiikan muutokset voivat heikentää valtiolainojen arvoa.

Pörssinoteerattuja rahastoja kehittyvien markkinoiden valtiolainoihin

Onneksi sijoittaja voi hajauttaa näitä riskejä sijoittamalla esimerkiksi pörssinoteerattuihin indeksirahastoihin, jotka sijoittavat useiden kehittyneiden maiden valtiolainoihin.

Tässä ovat suurimmat kehittyvien maiden paikallisvaluuttamääräisiin valtiolainoihin sijoittavat pörssinoteeratut indeksirahastot.

iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF

ETF-rahasto pyrkii seuraamaan JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor -indeksiä. Indeksi seuraa kehittyvien markkinoiden maiden liikkeeseen laskemia maailmanlaajuisia valtionlainoja kaikilta maturiteeteilta. Rahaston juoksevat kulut ovat 0,50 prosenttia vuodessa.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

ETF-rahasto pyrkii seuraamaan Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond -indeksiä. Indeksi seuraa likvidejä paikallisen valuutan määräisiä kehittyvien markkinoiden velkakirjoja. Maariski on rajoitettu enintään 10 prosenttiin. Rahaston juoksevat kulut ovat 0,55 prosenttia vuodessa.

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

ETF-rahasto pyrkii seuraamaan PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond -indeksiä. Indeksi seuraa kehittyvien markkinoiden maiden paikallisen valuutan määräisiä valtionlainoja. Rahaston juoksevat kulut ovat 0,60 prosenttia vuodessa.

Kommentoi
Ylös
>