Oma talous

Lapsikorotuksen poisto leikkaa työttömien lapsiperheiden päivärahaa

Lapsikorotusten poisto on vaikuttanut merkittävästi perheellisten työttömien tuloihin., kertoo YTK Työttömyyskassa.

Kuluvan vuoden huhtikuun alusta astui voimaan hallituksen lakimuutos, joka poisti lapsikorotukset kokonaan. Huhtikuun alusta eteenpäin maksettaviin työttömyysetuuksiin ei enää tule ollenkaan lapsikorotusta.

Lapsikorotuksen poistuminen laskee työttömyyspäivärahan määrää noin 125–240 euroa kuukaudessa lasten määrästä riippuen.

YTK Työttömyyskassa kertoo tiedotteessaan, että vielä maaliskuussa se maksoi lapsikorotuksia 15 316 henkilölle, yhteensä 2,37 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti keskimäärin 154,7 euroa per henkilö.

Yhteensä YTK Työttömyyskassa maksoi päivärahaa maaliskuussa 51 203 hakijalle, joten ennen lakimuutosta noin 31 prosenttia hakijoista sai lapsikorotusta.

”Huhtikuussa laskennallisesti noin 15 800 jäsentämme sai keskimäärin hieman yli 150 euroa vähemmän ansiopäivärahaa lapsikorotusten poiston vuoksi. Muutos vaikuttaa siis suureen joukkoon perheellisiä hakijoita”, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen kertoo.

YTK Työttömyyskassan osuus ansiopäivärahan saajista oli maaliskuussa noin 38 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että koko kassakentässä noin 42 000 henkilöä jäi huhtikuussa ilman lapsikorotusta.

Kun otetaan huomioon myös perusturvaetuudet, noin 102 000 henkilöä jäi huhtikuussa ilman lapsikorotusta. Tällä vauhdilla lapsikorotusten poisto vähentää vuositasolla maksettavia etuuksia yhteensä noin 189 miljoonalla eurolla, mikä vastaa hallituksen esityksessä arvioitua 200 miljoonan euron vuosittaista säästöä.

YTK Työttömyyskassa kysyi jäseniltään maaliskuun Jäsenpulssi-kyselyssä varautumisesta työttömyysturvan muutoksiin.

Lapsikorotuksen poistuminen nähtiin vastauksissa suoraan perheiden hyvinvointiin kohdistuvana negatiivisena vaikutuksena, ja monet korostivat, kuinka tämä päätös vie rahaa suoraan lapsilta.

Monet vastaajista myös kokivat, ettei lapsikorotuksen poistumiseen voi varautua millään tavalla, ja pelkäävät, että se heikentää heidän jo ennestään haastavaa taloudellista tilannettaan.

”Ansioturvan lapsikorotuksen poisto harmittaa. Käytännössä raha on suoraan lapsilta pois”, kertoi eräs jäsenkyselyn vastaaja.

Lue myös tämä: Rahahuolet painavat yllättävän monen suomalaisen mieltä

Kommentoi
Ylös
>