Tiedotteet

Nokia sopimukseen Ranskan valtion kanssa

Myyty liiketoiminta on Nokian ydinliiketoiminnasta erillinen liiketoiminta-alue.

Nokia on allekirjoittanut myyntioption merenalaisten verkkojen liiketoimintansa, Alcatel Submarine Networksin (ASN), myynnistä 350 miljoonan euron arvolla Ranskan valtiolle, jota edustaa sen omistusyhtiö Agence des participations de l’Etat (APE).

Kauppa on ehdollinen Nokian ja ASN:n relevanttien työntekijöitä edustavien tahojen konsultoinnille. Sujuvan siirtymän varmistamiseksi Nokia säilyttää ASN:ssä 20 prosentin omistusosuuden ja edustuksen hallituksessa sovitun ajanjakson loppuun, jonka jälkeen Ranskan valtio lunastaa Nokian jäljellä olevan osuuden.

ASN on ollut Nokian ydinliiketoiminnasta erillinen liiketoiminta-alue ja myynnin myötä Nokia voi keskittyä kasvumahdollisuuksiin Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmänsä avainmarkkinoilla sekä parantaa liiketoimintaryhmän kannattavuutta.

Suunniteltu kauppa on osoitus Nokian sitoutumisesta liiketoimintaportfolionsa jatkuvaan kehittämiseen, mikä on yksi yhtiön kuudesta strategisesta kulmakivestä.

Nokia odottaa käsittelevänsä ASN:ää lopetettuna toimintona vuoden 2024 toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Jatkossa Nokian Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmä koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä, jotka ovat: Fixed Networks, IP Networks ja Optical Networks.

Kaupan myötä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän vuositason liikevaihdon odotetaan laskevan noin miljardilla eurolla, mutta liikevoittoprosentin kasvavan 1–1,5 prosenttiyksikköä. Kauppa ei vaikuta Nokian aiemmin ilmoittamiin taloudellisiin näkymiin, jotka on julkaistu vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa 18.4.2024.

ASN on ranskalainen, maailmanlaajuisesti toimiva merenalaisten tietoliikenneverkkojen markkinajohtaja, jolla on ainutlaatuinen asema alan end-to-end-kokonaisratkaisujen toimittajana. Nokian omistuksessa ASN:n liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja merikaapeleiden kysynnän ja merkityksen kasvaessa edelleen, sillä on hyvät mahdollisuudet hyötyä tämän laajan markkinan kasvupotentiaalista.

Ehdotettu ASN:n myynti Ranskan valtiolle perustuu laajoihin keskusteluihin Nokian ja Ranskan valtion välillä. Neuvotteluiden tuloksena Ranskan valtion todettiin olevan sopivin omistaja ASN:lle, sillä Ranskan valtio on vakaa omistaja, jolla on pitkäjänteinen kiinnostus kriittisen infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon. Tämä varmistaa toiminnan jatkuvuuden ASN:n asiakkaiden, työntekijöiden ja kumppaneiden näkökulmasta.

Ranskan valtio ymmärtää ASN:n historian, toiminnan ja avainsidosryhmäsuhteiden merkittävyyden ja on osoittanut täyden tukensa ASN:n johdolle ja nykyiselle strategialle. Ranskan valtio on sitoutunut jatkamaan investointeja ASN:n liiketoimintaan ja tukemaan sen vertikaalisesti integroitua teknologiaportfoliota kestävällä tavalla.

Ranskan valtion omistusyhtiönä APE:lla on merkittäviä omistuksia useilla teollisuuden aloilla, palvelusektorilla ja yrityksissä, ja se palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. ASN:n ollessa APE:n omistuksessa Ranskan valtio varmistaa vahvan ranskalaisen ja eurooppalaisen toimijan tulevaisuuden maailmanlaajuisesti kilpailluilla markkinoilla.

Tavoitteena on, että kauppa saadaan toteutettua vuoden 2024 loppuun mennessä tai vuoden 2025 alkupuolella sen jälkeen, kun ASN:n Ranskan yritysneuvoston virallinen kuuleminen ja muut tavanomaiset kauppaa koskevat ehdot ja viranomaishyväksynnät on saatu päätökseen.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark: ”Tämä kauppa on edistysaskel strategiassamme, johon kuuluu liiketoimintaportfoliomme jatkuva kehittäminen. ASN on ollut Nokian ydinliiketoiminnasta erillinen liiketoiminta-alue. Kaupan myötä Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän tuoteportfoliosta tulee selkeämpi ja se voi keskittyä kasvuun ja teknologiajohtajuuden vahvistamiseen. ASN on käynyt läpi merkittävän muutoksen viime vuosina ja sillä on vahva markkina-asema. Olen iloinen, että ASN:lle on löytynyt sopiva omistaja, joka varmistaa investointien jatkumisen ja osaamisen suojaamisen tällä kriittisellä toimialalla.”

ASN:n toimitusjohtaja Alain Biston: ”Tämä on ASN:lle hieno mahdollisuus ja vie meidät seuraavaan kehitysvaiheeseen. Ranskan valtion omistajuus antaa meille vakaan perustan vertikaalisesti integroidun teknologiaportfoliomme kehittämiseen. Tämä yhdessä Nokian säilyttämän omistusosuuden kanssa osoittaa kaikkien osapuolten yhteisen tahtotilan sujuvan siirtymän varmistamiseksi asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kannalta.”

Ranskan talous- ja valtiovarainministeri Bruno Le Maire: ”Ranskan valtio, jota edustaa Agence des Participations de l’Etat (valtion omistusyhtiö), on innoissaan voidessaan kertoa halukkuudestaan ostaa 80 % ASN:stä. Yhtiö on yksi maailman johtavista merenalaisten kaapelien toimittajista ja ainoa eurooppalainen toimija alallaan.”

Kommentoi
Ylös
>