Purmon IR-sivut

Analyysi: Purmosta alkoi tarjouskilpailu

Kiinalainen Haier on kiinnostunut Purmosta. Pääomistaja korotti tarjoustaan.

Purmo Groupin ympärillä tapahtuu. Radiaattoreita ja sisäilmaratkaisuja valmistava yhtiö halutaan ostaa pois pörssistä.

Ensin Purmosta teki ostotarjouksen sen pääomistaja Rettig Group yhdessä amerikkalaisen pääomasijoittajan Apollon kanssa. Toukokuun lopussa kiinalainen Haier Smart Home ilmaisi kiinnostuksensa tehdä Purmosta ostotarjous merkittävästi korkeampaan hintaan. Perjantaina nykyinen pääomistaja kumppaneineen päätti vastata kiinnostuksenosoitukseen korottamalla tarjoustaan.

Rettigin ja amerikkalaisten ostotarjous oli ensin 9,91 euroa ja korotettu tarjous on nyt 11,15 euroa osakkeelta. Haier on kiinnostunut tekemään ostotarjouksen yhdellätoista eurolla osakkeelta. Purmon hallitus ja sen suurimmat osakkeenomistajat suosittelevat uuden korotetun tarjouksen hyväksymistä. Tarjous on voimassa heinäkuun puoliväliin saakka.

Uusi korkeampi tarjous vastaa hieman alle 50 prosentin preemiota suhteessa listatun C-osakkeen päätöskurssiin. Purmo listautui vuonna 2022 Helsingin pörssiin ensimmäisenä yrityksenä niin sanotun SPAC-yhtiön kautta 10 euron kappalehintaan. Alkuperäisten sijoittajien tuotto on jäämässä vaatimattomaksi Purmon lyhyen pörssitaipaleen ajalta.

Viime vuosi oli Purmolle ja sen eurooppalaisille kilpailijoille tasaisen vaikea. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Purmon liikevaihto laski 11 prosenttia, mutta lasku vaimeni verrattuna edelliseen vuoteen ja vuosineljännekseen. Yhtiö onnistui parantamaan kannattavuuttaan ja ylitti analyytikoiden odotukset. Purmo piti käyttökateohjeistuksensa kuluvalle vuodelle ennallaan ja odottaa samansuuruista tai kasvavaa käyttökatetta kuin viime vuonna.

Haier on vakava kilpakosija

Haier Smart Home tituleeraa itsensä maailman suurimmaksi kodinkonevalmistajaksi. Kiinassa sen suurten kodinkoneiden markkinaosuus lähentelee viittäkymmentä prosenttia. Sen brändejä ovat Haierin lisäksi muun muassa  Casarte, GE Appliances ja Candy. Kodinkoneiden lisäksi Haier on vahva myös ilmalämpöpumpuissa, joiden valmistuksessa se arvioi olevansa maailman kolmanneksi suurin.

Nimensä mukaisesti Haier Smart Homen yksi strategisista kulmakivistä on sen valmistamien tuotteiden liitettävyys verkkoon. Purmon tapaan Haier on panostanut älykkäiden taloteknisten laitteiden kehitykseen ja myyntiin. Viime vuonna sen smart building -liiketoiminta kasvoi 14 prosenttia maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2023 Haierin liikevaihto oli noin 36 miljardia dollaria, josta puolet tulee Kiinan ulkopuolelta. Liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia ja lähes 10 prosenttia liikevaihdosta jäi nettorahavirraksi. Ilmalämpöpumppujen myynti kasvoi huikeat 20 prosenttia.

Haierilla on vahva tase. Sillä on kassassa kolmen miljardin dollarin edestä enemmän käteistä ja sijoituksia kuin velkaa. Haierilla on siis rahkeita kilpailla yrityskaupoista niin halutessaan. 

Haierin osake on listattu Shanghain pörssiin, mutta sillä on rinnakkaislistaus Saksassa osaketunnuksella 690D. 

Teollinen ostaja näkee arvon toisella tapaa

Purmo ei ole ensimmäinen radiaattorivalmistaja, joia kiinalaiset havittelevat. Kodinkonevalmistaja Midea osti huhtikuussa Purmon sveitsiläisen kilpailijan Arbonian.

Midea on hyvin samanlainen yhtiö kuin Haier. Molemmat ovat jättiläisiä kaikenlaisissa kodinkoneissa sekä panostavat älykotiin – ja laajentuvat talotekniikassa. Midean liikevaihto on noin 53 miljardia dollaria.

Midea maksoi Arbonian talotekniikkadivisioonasta 760 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 Arboanian talotekniikkadivisioonan liikevaihto oli 577 miljoonaa frangia eli noin 600 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski lähes 11 prosenttia. Arbonian oikaistu käyttökate oli viime vuonna 9,5 prosenttia ja sitä edeltävänä vuonna 9,2 prosenttia. 

Purmon liikevaihto oli viime vuonna 743 miljoonaa euroa. Sen oikaistu käyttökate oli kahtena edellisenä vuonna 12,4 ja 10,3 prosenttia. Purmon liikevaihto laski vuonna 2023 voimakkaasti, 18 prosenttia, mutta kannattavuus parani tehostamisohjelman seurauksena

Viimeisimmän korotetun tarjouksen arvo on noin 470 miljoonaa euroa ja Purmolla oli nettovelkaa ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa noin 230 miljoonaa euroa. 

Rettig ja Apollo ovat siis ostamassa liikevaihdoltaan suuremman ja käyttökatteella mitattuna kannattavamman yhtiön edullisemmin kuin Midea teki kaupat Arboniasta. Midea arvosti Arbonian kahdentoista EV/EBITDA-kertoimella ja Rettig ostajan ja myyjän ominaisuudessa arvostaa yhtiön kertoimella 7,5.

Teolliselle ostajalle yritys voi olla arvokkaampi kuin sijoittajalle. Midea aikoo yhdistää Arbonian italialaisen Clivetin kanssa muodostaen näin suuremman ja vahvemman kokonaisuuden. Clivet valmistaa muun muassa ilmanvaihtoratkaisuja ja lämpöpumppuja. Arbonian roolina voi olla myös avata pääsy jakelukanaviin Keski-Euroopassa.

Myös Haier voi lämpöpumppuineen nähdä Purmossa strategista arvoa. Lämmönlähteen ja lämmönjakelun yhdistäminen on ollut keskeinen osa myös Purmon strategiaa. Kiinalaiset jätit näyttävät noudattavan samanlaista pelikirjaa. Tässä valossa ei olisi yllättävää, jos Haier tekisi Purmosta korkeamman tarjouksen.

Syklisyys avaa tilaisuuden

Pörssihistoriansa aikana Purmo arvostettiin, mittarista riippuen, karkeasti linjassa tai edullisemmin suhteessa sen eurooppalaisiin kilpailijoihin. Listatut amerikkalaiset talotekniikan yhtiöt on jo pitkään arvostettu huomattavasti tyyriimmin kuin eurooppalaiset yritykset. 

Purmon velkaantuneisuus ja heikompi kannattavuus ovat olleet perusteita matalammalle arvostustasolle. Pääomasijoittajalle velkavipu ei kuitenkaan ole yhtä huolestuttava piirre kuin se on nousseiden korkojen säikäyttämille osakesijoittajille. Mitä kannattavuuteen tulee, Purmolle on kertynyt jo useiden vuosineljännesten ajalta näyttöjä kannattavuuden puolustamisesta ja parantamisesta.

Yksi Purmon osakkeen kurssikehityksen haasteista on ollut matala likviditeetti. Koska Rettig Groupilla oli hallussaan 62 prosenttia osakkeista, suurempien institutionaalisten sijoittajien on ollut mahdotonta hankkia niille merkityksellistä määrää osakkeita.

Rettigillä puolestaan on ollut tavoitteena pienentää omistusosuuttaan, mutta osakkeen arvostus ei ole todennäköisesti pääomistajaa miellyttänyt. Purkautuakseen tälläinen tilanne vaatii useimmiten jonkinlaisen erikoisjärjestelyn. 

Käynnissä olevalla ostotarjouksella ja järjestelyllä, jossa Apollo omistaa 80 prosenttia ja Rettig 20 prosenttia ostotarjouksen tehneestä konsortiosta, Rettig pienentää omistusosuuttaan Purmossa merkittävästi. Von Rettigin suku on omistanut Purmon yli puoli vuosisataa, joten on ymmärrettävää, jos se haluaa säilyttää osan omistuksestaan.

Artikkelissa mainittujen yhtiöiden kurssikehitys viiden vuoden ajalta. 

Kun yllä mainittuihin tekijöihin yhdistetään rakentamisen syklisyys, pääomasijoittajille ja teollisille ostajille voi avautua houkutteleva ostopaikka. Markkinat saattavat ekstrapoloida rakentamisen heikkoutta liian pitkälle tulevaisuuteen. 

Euroopan keskuspankki teki ensimmäisen koronlaskun kesäkuun alussa, mikä luo toivoa rakentamisen piristymiselle. Suomessakin, jossa rakentaminen on heikentynyt erityisen voimakkaasti, Rakennusteollisuus RT uskoo asuntorakentamisen elpyvän kaksinumeroiseen kasvuun. Purmon sisäpiiri ja globaalit jätit vaikuttavat uskovan näin.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

1 kommentti
  • Ove sanoo:

    Kuinkas käy kun jo ehtinyt hyväksyä sitä ennsimmäistä ostostarousta vai ratkeeko se??

  • Ylös
    >