Kasvuosakkeet

Valmetin osake lähti lentoon – analyytikoiden mukaan osakkeessa yhä nousuvaraa

Tähdet ovat Valmetin omistajille suotuisassa asennossa.

Valmet osakekurssi
Valmetin osakekurssi kuuden kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Konepajayhtiö Valmet sai torstaina aikaan säpinää Helsingin pörssissä, kun se julkisti positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö nostaa tulosohjeistustaan vuodelle 2024 tuloksen osalta. Liikevaihdon osalta ohjeistus pysyy muuttumattomana.

Uudessa ohjeistuksessaan yhtiö arvioi liikevaihdon pysyvän tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna, mutta vertailukelpoisen EBITAn yhtiö odottaa kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen EBITA 619 miljoonaa euroa.

Aikaisempi helmikuun alussa yhtiö oli odottanut vertailukelpoisen EBITAn pysyvän samalla tasolla tai kasvavan verrattuna viime vuoteen.

Tarkalleen ottaen yhtiö ei nosta tulosohjeistustaan, vaan täsmentää sitä.

Positiivisen tulosvaroituksen jälkeen Valmetin osake lähti jyrkkään nousuun kovalla vaihdolla. Osake kipusi lähes 13 prosenttia torstaina.

Osakkeen kaupankäynti keskeytettiin torstaina iltapäivällä suuren volatiliteetin vuoksi. Syy kaupankäynnin keskeytymiselle oli pörssin automaattinen volatiliteettivahti.

Iso tavoitehinnan muutos Carnegielta

Kurssinousu ei välttämättä johdu yksinomaan positiivisesta tulosvaroituksesta. Carnegie nimittäin kertoi keskiviikkona nostaneensa Valmetin osakkeen tavoitehintaa roimasti 10 eurolla 36 euroon. Uusi tavoitehinta ylittää selvästi kurssinousun jälkeisenkin 26 euron noteerauksen.

Vara Researchin mukaan analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on tällä hetkellä hieman alle 30 euroa. Vaihteluväli on 26 euron ja 40 euron välillä.

Konsensusennusteessa yhtiön vertailukelpoisen EBITAn nousevan tänä vuonna maltillisesti 623 miljoonaan euroon viime vuoden 619 miljoonasta eurosta. Ensi vuodelle on odotuksissa kuitenkin jo 648 miljoonan euron vertailukelpoinen EBITA.

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen arvioi Kauppalehdelle, että Valmetin osakkeen kova kurssinousu ei ole sijoittajien ylireagointia.

”Kun katsotaan miten muut konepajat ovat yleisesti performoineet, niin Valmet on alisuoriutunut isosti. Siellä ollaan oltu hyvinkin huolissaan sellu- ja paperipuolen kysynnästä”, Heinonen toteaa.

Analyytikko muistuttaa, että paperi- ja sellutehtaiden käyttöasteet ovat parantuneet, mikä tukee Valmetin huoltoliiketoimintaa. Heinonen uskoo, että osakkeessa on edelleen nousupotentiaalia.

Palveluliiketoiminta on Valmetin valttikortti

OP Ryhmä nosti kesäkuun alussa konepajayhtiö Valmetin mukaan pankin kotimaisten yhtiöiden osakeideoiden listalle.

Pankin mukaan Valmetin osakkeen kurssikehitys on viimeksi kuluneen kahden kuukauden aikana jäänyt selvästi heikommaksi kuin sektorin kotimaisten yhtiöiden keskimääräinen kurssikehitys. Se on johtanut osakkeen aliarvostukseen.

”Vaikka projektiliiketoiminnan loppuvuoden kehitykseen liittyykin epävarmuutta, on osakkeen arvostustaso näkemyksemme mukaan perusteettoman alhainen suhteessa vertailuryhmään”, OP toteaa.

Yhtiö on viimeisimpien yritysostojensa jälkeenkin vakavarainen ja kun yhä suuremman osuuden liikevaihdosta muodostava palvelutoiminta tuottaa ennustettavaa kassavirtaa, on yhtiöllä mahdollisuudet jatkossakin panostaa epäorgaaniseen kasvuun.

Valmetin liikevaihto laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä kahdeksan prosenttia 1,2 miljardiin euroon. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla palvelut- ja automaatio -segmenteissä ja laski prosessiteknologiat-segmentissä. Pehmopaperin jatkojalostus, josta tuli osa Valmetia 2. marraskuuta 2023, kasvatti liikevaihtoa 62 miljoonalla eurolla.

Konepajayhtiön saadut tilaukset laskivat vertailukauden ennätyslukemista 32 prosenttia 1,05 miljardiin euroon.

Yhtiön kannalta positiivista on kuitenkin, että vakaan liiketoiminnan – eli palvelu- ja automaatioliiketoimintojen – osuus saaduista tilauksista nousi 81 prosenttiin aiemmasta 62 prosentista.

Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja laski tammi–maaliskuussa yhdeksän prosenttia 121 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus tälle kannattavuusluvulle oli 127 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli jokseenkin odotusten mukaista.

Kommentoi
Ylös
>