Kasvuosakkeet

Admicomin osake nousussa tulosraportin siivittämänä

Admicom on pystynyt onnistuneesti luovimaan haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta.

Admicomin osakekurssin kehitys viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Pienille ja keskisuurille yrityksille ohjelmistoja ja tilitoimistopalveluja tarjoava Admicom julkisti tiistaina toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa, jonka ansioista yhtiön osakekurssi lähti lähes 7,5 prosentin nousuun.

Viime vuoden lopulla yhtiön kasvua hidastivat tuotteiden kasvanut poistuma sekä käyttäjien vähentyminen erityisesti projektinhallinnan ja dokumentoinnin tuotteissa.

Rakennusalan taantuma on koetellut Admicomin asiakkaita. Yhtiö on markkinajohtaja ydinkohderyhmässä talotekniikan ja rakentamisen toimialoilla, joten rakentamisen suhdanteet vaikuttavat yhtiön ratkaisujen myyntiin.

Siitä huolimatta yhtiö on pystynyt pitämään kannattavuutensa odotettua paremmalla tasolla. Tulosraporttia voidaan siten luonnehtia torjuntavoitoksi.

Yhtiön jatkuva vuosilaskutus kasvoi 6,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 33,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 0,7 prosenttia 9,5 miljoonaan euroon.

Huhti-kesäkuun oikaistu käyttökate pysyi viime vuoden tasolla 3,6 miljoonassa eurossa, ja osakekohtainen tulos laski 0,42 eurosta 0,38 euroa. Toisella neljänneksellä ei ollut käyttökatteeseen vaikuttavia oikaisuja.

Odotettua selvästi parempaa tuloskehitystä

Oikaistu käyttökate ylitti analyysitalo Inderesin odottaman 2,8 miljoonan euron käyttökatteen selvästi. Myös osakekohtainen tulos ylitti Inderesin 0,27 euron odotuksen selvin luvuin.

Admicom solmi huhti-kesäkuun aikana sopimuksen Pohjoismaissa toimivan suuren ruotsalaisen rakennusyrityksen kanssa Admicomin projektinhallintaratkaisukokonaisuudesta koko konsernin käyttöön.

Admicomin toimitusjohtaja Petri Kairinen kertoo, että toinen neljännes on ollut yhtiön varovaisen optimismin ja jatkuvan strategisen toimeenpanon aikaa.

”Suomen rakennusala on edelleen heikko erityisesti asuntojen uudisrakentamisessa. Muilla rakentamisen sektoreilla on kuitenkin nähtävissä ensimmäisiä rohkaisevia elpymisen merkkejä. Olemme edelleen toiveikkaita sen suhteen, että tämä positiivinen vire leviää markkinalle tulevina kuukausina”, Kairinen toteaa.

Admicom onnistui kasvamaan toisella neljänneksellä, vaikka asiakkaiden vuoden 2023 liikevaihtoon pohjautuvien tasauslaskujen määrä oli merkittävästi viime vuotta matalampi. Kairisen mukaan uusien kauppojen määrät ovat pysyneet kohtuullisella tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

”Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin tasainen määrä uusia asiakkuuksia, ja yhä useammat asiakkaat hankkivat useita tuotteitamme. Keskisuuret ja suuret ERP-asiakkaat ovat kuitenkin epäröineet tehdä merkittäviä investointipäätöksiä, mikä on johtanut selvästi pienempiin kauppakokoihin.”

Kustannushallintaa ja strategisia investointeja tuotevalikoimaan

Toisen vuosineljänneksen merkittävä kohokohta on ollut toimitusjohtajan mukaan suuren sopimuksen allekirjoittaminen Ruotsissa pääkonttoriaan pitävän pohjoismaisen rakennusyhtiön kanssa.

”He ottavat kansainvälisesti käyttöön koko projektinhallintakokonaisuutemme, mikä merkitsee potentiaalista uutta reittiä orgaaniseen kansainvälistymiseen asiakkaan alihankintaverkoston kautta. Tämä kumppanuus ei ainoastaan laajenna jalanjälkeämme, vaan myös korostaa integroitujen ratkaisujemme kilpailukykyä ja arvoa.”

Vaikka markkinatilanne edelleen vaikuttaa konkurssien määrän kautta poistumaan, on asiakaslähtöisten irtisanomisten kokonaismäärä laskusuunnassa, Kairinen toteaa. Myös tuotteiden käytön lisäysten ja vähennysten nettovaikutus Admicomin liikevaihtoon paranee.

Kairisen mukaan Admicomin käyttökate parani 38,4 prosenttiin liikevaihdosta kurinalaisen kustannustenhallinnan tukemana samalla, kun yhtiö investoi strategisesti tuotevalikoimaansa.

”Sitoutumisemme tuotekehitykseen ja innovaatioihin kantavat jo hedelmää. Huhtikuussa lanseerattu moderni, mukautettava etusivu Ultima-asiakkaille on tärkeä virstanpylväs käyttäjäkokemuksen ja koko tuotevalikoimamme integroinnin parantamisessa. Lisäksi ensimmäisen tekoälyratkaisun käyttöönotto Vision-sovelluksessa ja suunnitelmat uusista tekoälyinnovaatioista tarjoavat tulevaisuudessa merkittäviä kilpailuetuja.”

Lähiajan näkymiin ei muutoksia

Strategiansa mukaisesti Admicom valmistautuu aloittamaan kiihtyvän kasvun vaiheen vuoden 2025 aikana.

”Kilpailuetua luomme tuoteintegraatioiden kehittämisellä, käyttäjäkokemuksen parantamisella ja tekoälyteknologioiden hyödyntämisellä”, toimitusjohtaja toteaa.

Lyhyen aikavälin toimet keskittyvät jatkuvan vuosilaskutuksen kasvattamiseen sekä uusmyynnin että asiakaspoistuman hallinnan kautta.

Kolmannella neljänneksellä Admicom ei vielä odota kannattavuuden ylittävän viime vuoden suhteellisen korkeaa tasoa vuositasauslaskutuksen painaessa edelleen liikevaihdon kasvua.

Tilinpäätösjulkistuksen yhteydessä annettu ohjeistus säilyy ennallaan.

Yhtiö arvioi vuonna 2024 jatkuvan vuosilaskutuksen kasvavan 5-10 prosenttia vuodesta 2023. Jatkuva vuosilaskutus vuonna 2023 oli 32,5 miljoonaa euroa.

Kokonaisliikevaihdon yhtiö odottaa kasvavan vuodesta 2023. Kokonaisliikevaihto vuonna 2023 oli 34,3 miljoonaa euroa.

Oikaistun käyttökatteen Admicom arvioi olevan 32-37 prosenttia liikevaihdosta, kun se viime vuonna oli 37,3 prosenttia.

Asiakaspoistuman jatkuminen on riski

Yhtiö näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia konsernin ohjelmistoratkaisuissa sekä nykyasiakkaille suunnatussa lisä- ja ristiinmyynnissä, mutta rakennusalan taloudellinen taantuma aiheuttaa epävarmuutta vuoden 2024 uusmyynnin kehitykseen ja pitää asiakaspoistuman koholla erityisesti konkurssien vuoksi.

Yhtiö jatkaa ohjelmistokehitysresurssien siirtämistä sisäiseen käyttöön, mikä myös alentaa liikevaihtoa.

Admicom Ultima-tuotteen ja kirjanpitopalveluiden hinnoittelu perustuu asiakkaan liikevaihdon mukaan määräytyvään kuukausimaksuun. Laskutusta tarkastetaan asiakkaan todellisen vuosiliikevaihdon poiketessa ennustetusta. Tämä tasauslaskutuserä laskutetaan tyypillisesti viisi kuukautta asiakkaan tilikauden päättymisestä.

Asiakkaiden pienentyneiden liikevaihtojen vuoksi tasauslaskutus tulee yhtiön arvion mukaan olemaan vuonna 2024 noin 1,5 miljoonaa euroa, kun se oli viime vuonna 2,3 miljoonaa euroa. Tämä muutos heikentää yhtiön kasvua ja suhteellista kannattavuutta.

Kommentoi
Ylös
>