Kumppaniblogit

Kehittyvät markkinat: Parhaat päivät ovat edessä

Kehittyville markkinoille sijoittamisen perusteleminen ei koskaan ole ollut suoraviivaista.

Ikävien yllätysten sarja on yhä uudestaan saanut sijoittajat vetämään pääomansa kehittyviltä markkinoilta, mikä on aiheuttanut nousu- ja laskukausien toistumisen.

Markkinoilla on edelleen epäilyksiä siitä, moniko kehittyvä markkina pystyy muuttumaan kehittyneeksi sekä voiko sijoittamista kehittyvien markkinoiden osakkeisiin perustella tuottojen näkökulmasta.

Kaikki tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, etteikö kehittyviin markkinoihin sijoittaminen kannattaisi. Itse asiassa näkyvissä on merkkejä siitä, että parhaat päivät ovat vasta tulossa.

Kun sijoituksia kehittyvien markkinoiden osakkeisiin perustellaan nykyisin, vedotaan yleensä suhteelliseen arvostukseen. Tätä perustetta täydentää yhä useammin kehittyvien markkinoiden makrotaloudellinen kestokyky, jota on vasta ryhdytty arvostamaan.

Kasvua näköpiirissä

Olemme tosiaan juuri nähneet Yhdysvaltain keskuspankin aggressiivisimman kiristysjakson yhden sukupolven aikana, ja suurin osa suurista kehittyvistä talouksista on purjehtinut sen läpi vahingoittumatta.

Kasvusta ei kuitenkaan keskustella tarpeeksi perusteena sijoittaa kehittyville markkinoille.

Meille kerrotaan jatkuvasti, että globalisaation kulta-aika on päättymässä ja että siitä eniten hyötyneet kehittyvät markkinat joutuvat suunnan kääntymisen takia suurimpiin ongelmiin.

Kyseessä ei kuitenkaan ole deglobalisaatio vaan desinnofikaatio: länsi pyrkii pääsemään eroon Kiinasta. Muilta kehittyviltä markkinoilta löytyy voittajia, kun toimitusketjut sopeutuvat ja uusia vientivetureita syntyy.

Markkinoiden painopiste siirtyy

Meksikon, Etelä-Korean, Vietnamin ja Intian osakkeet kiinnostavat lopultakin vuosikymmenen mittaisen hiljaisen kauden jälkeen.

Tämä johtuu siitä, että kehittyvästä maailmasta löytyvät vastaukset moniin tulevien vuosikymmenten keskeisiin haasteisiin.

Jos ajatellaan siirtymistä uusiutuvaan energiaan, tarvitsemme todella paljon kriittisiä mineraaleja – kuparia ja nikkeliä. Jos ajatellaan valmistavan teollisuuden elvyttämistä kehittyneillä markkinoilla, tarvitsemme suuri määriä terästä ja sementtiä. Tekoälyn käyttö taas edellyttää paljon puolijohteita.

Kaikkien näiden asioiden valossa tuntuu hyvin uskottavalta, että maailman taloudellinen painopiste jatkaa liikkumista kohti kehittyviä markkinoita.

Makrotaloudella on väliä

Jotkut sijoittajat sanovat, että makrotaloudella ei ole väliä. Kyse on vain hyvien yritysten löytämisestä ja keskittymisestä perustekijöihin. Makrotaloudella on kuitenkin merkitystä kehittyvillä markkinoilla.

Jos valitset oikean yrityksen väärällä hetkellä, valuuttojen liikkeet ja tiukentuneet luotonantokriteerit voivat saada kehittyvien markkinoiden osakkeiden arvon syöksykierteeseen. Tulokset voivat kuitenkin olla loistavia, kun valuutat ja luotonantokriteerit ovat suosiollisia. Markkinoilla on merkkejä, joiden mukaan tällainen ajanjakso on näköpiirissä.

Olemme edelleen jäljessä MSCI Emerging Markets -indeksin vuoden 2007 huipusta, ja kehittyviltä markkinoilta on lähtenyt enemmän pääomaa kuin niille on virrannut useimpina vuosikymmenen vuosina.

Siksi osakkeiden hinnat näyttävät aliarvostetuilta muihin markkinoihin verrattuna, ja kehittyviltä markkinoilta tulee yhä enemmän maailmanluokan yrityksiä.

Maailmanluokan yrityksiä

Esimerkiksi Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporationilla (TSMC) on miltei 60 prosentin markkinaosuus kolmansille osapuolille valmistettavista siruista. Sen suurimpia asiakkaita ovat Apple, NVIDIA ja Qualcomm.

1990-luvulla se oli noin kaksi kertaa niin suuri kuin lähin kilpailijansa United Microelectronic Corporation. Nyt se on kuusi kertaa suurempi.

Kukaan ei tiedä varmasti, mitkä tekoälysovellukset menestyvät parhaiten, mutta meillä on hyvä käsitys siitä, että TSMC valmistaa puolijohteet niiden perustaksi. Markkinat eivät vieläkään näe, kuinka paljon arvoa tämä voi luoda.

Myös Intiassa on monia lupaavia startup-yrityksiä, ja maan suuret brändit hyötyvät väestön käytettävissä olevien tulojen kasvusta.

Suuri osa tästä potentiaalista näkyy jo arvonmäärityksessä. Jio Financial Services on kuitenkin yksi esimerkki yrityksestä, jonka näkymät ovat erityisen valoisat.

Intiassa on satoja finanssiteknologiayrityksiä. Jiosta tekee erityisen se, että sen taustalla on Reliance Industries -konserni ja pääsy kaikkiin tämän tietoihin. Puhumme 400 miljoonasta teleasiakkaasta ja 200 miljoonasta vähittäisasiakkaasta: se on vahva yhdistelmä.

Kärsivällisyys voi olla kannattavaa

Jos 2000-luvun alussa oli kyse Kiinan ja lännen yhdentymisestä, 2020-luvulla näköpiirissä on jotain paljon suurempaa: neljä miljardia ihmistä yli sadassa kehittyvien markkinoiden maassa, jotka ovat lisäämässä panostuksiaan kaupankäyntiin geopoliittisen kuilun molemmin puolin.

Tästä on jo tulossa taloudellista todellisuutta, sillä kehittyvät markkinat käyvät kauppaa keskenään enemmän kuin koskaan, mikä vapauttaa kehittyviä markkinoita entisestään niiden historiallisesta riippuvuudesta Yhdysvaltain politiikasta.

Globalisaation uudesta aallosta saatavat voitot sijoitetaan todennäköisesti uudelleen omille kehittyville markkinoille. Tämä voi muodostua paljon vahvemmaksi trendiksi kuin aiemmat ilmiöt ja pystyy ylläpitämään itseään pitkällä aikavälillä.

Will Sutcliffe on Baillie Giffordin kehittyvien markkinoiden osaketiimin johtaja.

Kommentoi
Ylös
>