Oma talous

Näin sadat miljonäärit ovat saavuttaneet vauraan statuksensa

Kirjailija Tom Corley haastatteli 233 miljonääriä viiden vuoden aikana ja selvitti, miten he saavuttivat miljonääristatuksensa.

Miljonääristatus saattaa tuntua kaukaiselta unelmalta, mutta sen saavuttaminen on mahdollista. Monet kuuluisat miljonäärit, kuten Amazonin Jeff Bezos ja jopa TV:stä tuttu Oprah Winfrey aloittivat tyhjästä ja saavuttivat varakkuutensa kovalla työllä ja päättäväisyydellä.

Tärkeintä on ymmärtää, että miljonääriksi ei tarvitse syntyä, vaan statuksen voi saavuttaa kovalla työllä, päättäväisyydellä ja suunnitelmallisuudella. Tärkeintä on löytää oma polku ja sitoutua siihen tinkimättä omista tavoitteistaan.

Miljonääriksi tuleminen ei tapahdu hetkessä, mutta jokainen askel vie lähemmäs tavoitetta, kun suunnitelmaa seurataan systemaattisesti ja tavoitteesta horjumatta.

Kirjailija ja journalisti Tom Corley käytti viisi vuotta urastaan haastatellakseen 233 miljonääriä ja selvittääkseen, millaisia elämäntarinoita heillä oli kerrottavanaan. Corley on kirjoittanut tutkimuksensa pohjalta kaksi kirjaa ja useita artikkeleita. 

Myös kirjanpitäjä ja Forbes-lehden toimittaja Melissa Houston on tutkinut, millaisia tapoja miljonäärit noudattavat taloudellisessa elämässään.

Kuusi todistettua askelta miljonääristatuksen tavoittelussa

Miljonääriksi tuleminen on monelle unelma, eikä se ole niin tavoittamattomissa kuin voisi kuvitella. Miljonääristatuksen saavuttamiseksi on tärkeää sitoutua systemaattiseen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja suunnitelman seuraamiseen, jonka lisäksi on tärkeää kehittää omia taitojaan ja kouluttautua.

Ensinnäkin on tärkeää miettiä realistisesti, miten paljon on tarkoitus ansaita ja millaisia sijoituksia on tarkoitus tehdä. 

Moni miljonääri on yrittäjä, joten oman yrityksen perustaminen voi olla harkitsemisen arvoista. Yrittäjyys voi tarjota mahdollisuuden luoda oma menestystarina ja kasvattaa varallisuutta nopeasti.

Corleyn tekemän tutkimuksen mukaan 51 prosenttia hänen haastattelemistaan miljonääreistä oli yrittäjiä, 28 prosentilla oli tavallinen päivätyö ja 18 prosenttia oli ylimmän tason johtajia.

On myös tärkeää muistaa, että miljonääreillä ei ole vain yhtä tulonlähdettä, vaan he saavat varansa useista eri lähteistä. 

Selkeiden taloudellisten tavoitteiden asettaminen

Selkeiden taloudellisten tavoitteiden asettaminen on avain menestykseen miljonääriksi pyrkivälle. Kun tavoitteet on asetettu, on helpompaa luoda suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tavoitteiden asettaminen auttaa keskittymään olennaiseen ja motivoi tekemään tarvittavia toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. On tärkeää myös pilkkoa pitkän tähtäimen tavoitteet lyhyemmän aikavälin tavoitteisiin, jotta suunnitelman toteuttamisesta tulee järjestelmällistä ja motivoivaa. 

On tärkeää olla realistinen tavoitteita asetettaessa – liian korkealle asetetut odotukset voivat aiheuttaa turhautumista matkan varrella. Myös mahdollisten esteiden ja haasteiden huomioiminen on oleellista tavoitteita suunniteltaessa.

“Tie miljonääriksi alkaa selkeästä määränpäästä. Määrittele konkreettisia tavoitteita, olipa kyseessä sitten yrityksesi erityinen tulotavoite tai henkilökohtainen varallisuuden virstanpylväs. Varmista, että nämä tavoitteet ovat realistisia, mutta kunnianhimoisia, ja että ne toimivat sekä motivaationa että etenemissuunnitelmana taloudellisille pyrkimyksillesi,” Houston kirjoittaa Forbesin artikkelissaan.

Oman yrityksen perustaminen

Oman yrityksen perustaminen on yksi tehokkaimmista tavoista tulla miljonääriksi. Se vaatii rohkeutta, sitoutumista ja luovuutta, mutta yrittäjien on mahdollisuus määrittää omat pelisäännöt ja kasvattaa tulosta rajattomasti.

Ensimmäinen askel oman yrityksen perustamisessa on hyvä liikeidea. Yrittäjän pitää löytää markkinarako, jossa voidaan tarjota jotain ainutlaatuista tai parannettua tuotetta tai palvelua verrattuna jo olemassa oleviin ratkaisuihin. 

Seuraavaksi käytännön asioiden hoitaminen on avainasemassa: näihin kuuluvat esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma, luvat, vakuutukset ja rahoitus.

Vaikka yrityksen perustaminen ei ole helppo tie miljonääriksi, Corleyn tekemän tutkimuksen mukaan jopa yli puolet hänen haastattelemistaan miljonääreistä oli yrittäjiä.

Kouluttautuminen ja omien taitojen kehittäminen

Jatkuva oppiminen ja oman osaamisen kasvattaminen luovat pohjan menestykselle ja monet miljonäärit korostavatkin juuri koulutuksen ja taitojen merkitystä omassa menestymisessään.

Erilaiset kurssit, seminaarit ja työpajat tarjoavat loistavan mahdollisuuden laajentaa omaa osaamistaan. Lisäksi kirjallisuus ja alan asiantuntijoiden seuraaminen voivat antaa arvokasta tietoa uusimmista trendeistä sekä liiketoiminnan mahdollisuuksista.

On tärkeää uskaltaa tarttua haasteisiin, jotka auttavat kasvamaan henkilökohtaisesti sekä ammatillisesti. 

“Jatkuva oppiminen on miljonäärien ajattelutavan ei-neuvoteltava osa. Investoi koulutusresursseihin, osallistu työpajoihin ja harkitse jopa mentoreita, jotka voivat tarjota ohjausta esimerkiksi talouslukutaidon, yrittäjyyden tai henkilökohtaisen kehityksen tiimoilla. Uusien taitojen hankkiminen ei vain lisää tietämystäsi; se voi myös luoda uusia tulonlähteitä,” Houston jatkaa artikkelissaan.

Useiden tulonlähteiden luominen

Monipuolisten tulonlähteiden luominen on yksi avain menestykseen ja vaurastumiseen. Kun panostaa aikaa ja vaivaa erilaisten tulovirtojen rakentamiseen, voi kasvattaa omaa varallisuuttaan merkittävästi. Yksi tapa lisätä tuloja on sijoittaminen eri kohteisiin, kuten osakkeisiin, kiinteistöihin tai rahastoihin.

Toinen mahdollisuus ansaintamahdollisuuksien monipuolistamiseen on luoda passiivisia tuloja esimerkiksi vuokraamalla omaisuutta tai perustamalla nettikaupan. Verkkokauppa, affiliate-markkinointi tai digitaalisten tuotteiden myynti voivat tarjota jatkuvia tuloja ilman jatkuvaa fyysistä työskentelyä.

Yritteliäs henkilö voi myös harkita ylimääräisten töiden ottamista tai keikkatyön tekemistä lisätulonlähteenään. Esimerkiksi, valokuvaus tai ohjelmointityöt voivat tarjota mahdollisuuksia ansaita lisätuloja oman aikataulunsa mukaisesti.

Tärkeää on pitää mielessä riskien hajauttaminen sekä sijoitussalkun tasapaino erilaisten omaisuusluokkien välillä. 

Oman talouden puitteissa eläminen

Oman talouden hallinta on olennainen osa matkaa kohti miljonääriyttä. Eläminen oman talouden puitteissa tarkoittaa, että omat rahat käytetään viisaasti ja suunnitelmallisesti. Tämä voi sisältää budjetin laatimisen, säästöjen kasvattamisen ja velkojen minimoimisen.

Yksi tapa hallita omaa taloutta on seurata tarkasti kaikkia menoja ja tuloja. Kirjanpito auttaa hahmottamaan, mihin rahaa kuluu eniten ja missä voisi mahdollisesti säästää. 

Toinen tärkeä osa oman talouden hallintaa on asettaa selkeät rajat omalle kulutukselle. Miljonäärit eivät ole miljonäärejä siksi, että he tuhlaavat, vaan siksi, että he ovat tarkkoja rahoistaan.

Esimerkiksi maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon kuuluva Warren Buffett voisi ostaa minkä tahansa auton, mutta hän ajaa vanhaa vuoden 2014 Cadillacia.

Verkostoituminen ja suhteiden luominen

Verkostoituminen ja suhteiden luominen ovat tärkeitä matkalla kohti vaurastumista. Rakentamalla vahvoja suhteita muiden menestyvien ihmisten kanssa, on mahdollista oppia arvokkaita asioita ja avautua uusille mahdollisuuksille. 

Verkostoitumalla on mahdollista tavata henkilöitä, jotka voivat auttaa sinua matkallasi kohti miljonääristatusta. 

Miljonäärit tekivät muutoksia työelämässään

Tom Corleyn tekemien haastatteluiden mukaan moni miljonääri teki radikaaleja muutoksia urallaan ollessaan uransa puolivälissä tai loppuvaiheessa. 

Miljonäärit tunsivat muun muassa olevansa aliarvostettuja ja kertoivat, että heidän osaamistaan ja taitojaan ei hyödynnetty.

“Yksi henkilö työskenteli konttikuljetusyrityksessä. Hän tunsi olevansa aliarvostettu ja lopulta lopetti työnsä yhdistääkseen voimansa toisen alan ammattilaisen kanssa. Yhdessä he käynnistivät kansainvälisen konttikuljetusyrityksen sivuliikkeen. Nykyään he ovat miljardeja dollareita tuottavan yrityksen johtajia,” Corley kirjoittaa CNBC.comissa.

Monet miljonääreistä lopettivat työnsä huonojen pomojen tai ikävän työilmapiirin seurauksena. Joillakin puolestaan oli liian pitkä matka töihin ja osa ei saanut tarpeeksi palkkaa työstään.

“Eräs henkilö, joka työskenteli suuressa autoliikkeessä, päätti lopettaa työt ja aloittaa yrityksen. Perheensä ja ystäviensä investointien ansiosta hän perusti oman franchise-autoliikkeen, mikä antoi hänelle mahdollisuuden rakentaa merkittävää vaurautta,” Corley kirjoittaa.

Corleyn haastattelemista 233 miljonääristä suuri osa päätti tehdä uransa aikana radikaaleja muutoksia saavuttaakseen taloudelliset tavoitteensa.

Kommentoi
Ylös
>