Tiedotteet

Solwers järjestää suunnatun osakeannin

Solwers Oyj järjestää tänään lehdistötiedotettuun Siren Arkkitehdit Oy:n yrityskauppaan liittyen suunnatun osakeannin myyjälle.

 Osa kauppahinnasta on sovittu suoritettavaksi Solwers Oyj:n osakkeilla.

Osakeanti toteutetaan Solwers Oyj:n yhtiökokouksen 25.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy yhtiön kasvustrategian mukaiseen yritysjärjestelyyn.

Osakkeiden merkintähinta on 3,86 euroa osakkeelta, joka on volyymipainotettu keskihinta Solwers Oyj:n osakkeen noteerauksesta First North Growth Market -markkinapaikalla kuukauden ajalta ennen yrityskauppaa. Myyjälle suunnattavien uusien osakkeiden lukumäärä on 103 632 osaketta, vastaten noin yhtä prosenttia koko osakekannasta.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin odotetaan tapahtuvan elokuun 2024 aikana. Solwers Oyj:n liikkeelle laskemien osakkeiden kokonaismäärä kasvaa tämän annin johdosta 10 004 405 osakkeesta 10 108 037 osakkeeseen.

Myyjän arvo-osuustilille tullaan kirjaamaan uusia osakkeita koskeva 9 kuukauden luovutusrajoitus.

Kommentoi
Ylös
>