Samu Wilhelmsson

Kirjoittaja toimii analyytikkona Nordean palveluksessa. Kirjoittajan itse tuottamassa tai sivuston muulle henkilöstölle jaetussa sisällössä ei hyödynnetä työnantajalta tai toimeenkuvasta saatua pankkisalaista informaatiota. Mielipiteet edustavat kirjoittajan omia mielipiteitä.

Posts By Samu Wilhelmsson

Lisää artikkeleita
Ylös