Talouden trendit

Naisten työurat pidempiä kuin miesten

Kelan tutkijan laskelmien mukaan 2010-luvulla syntyneiden naisten työurien voi odottaa olevan pidempiä kuin miesten.

Kelan johtavan tutkijan, Pertti Honkasen laatimien laskelmien perusteella vuonna 2016 syntynyt suomalainen voi odottaa olevansa työelämässä yhteensä 31,4 vuotta. Työttömänä hän on laskennallisesti kaikkiaan 4,9 vuotta.

Honkanen selvitti laskelmilla suomalaisten elinajanodotteen jakautumista eri toimintaan: työssäoloon, työttömyyteen, opiskeluun ja eläkkeellä oloon. Elinajanodote vuonna 2016 syntyneillä suomalaisilla on 81,3 vuotta; naisilla 84,1 vuotta ja miehillä 78,4 vuotta

Työttömyysajan odote kasvoi Suomessa merkittävästi 1990-luvun lamavuosina.

Tuolloin odote työssä vietetyistä vuosista laski 32 vuodesta noin 26 vuoteen. 1990-luvun lopulla työttömyysajan odote kääntyi laskuun, mutta kasvoi voimakkaasti taas vuoden 2009 globaalin finanssikriisin jälkeen.

”Työttömyyden kokeminen jakautuu kuitenkin väestössä hyvin epätasaisesti”, Honkanen muistuttaa.

2010-luvulla miesten ja naisten erot työllisyydessä ja työttömyydessä ovat kasvaneet: naisten työllisyysodote on pidempi kuin miehillä ja työttömyysajan odote vastaavasti lyhempi. Vuonna 2016 työllisyysodotteessa oli eroa lähes kaksi vuotta.

Naisten asema työmarkkinoilla suhteessa miehiin näyttää vahvistuneen etenkin vuoden 2009 finanssikriisin jälkeen. Naisille kertyy työvuosia useimmissa ikäluokissa ja erityisesti 40 ikävuoden jälkeen enemmän kuin miehille.

”Tällaisen tarkastelun perusteella naisten työura näyttää olevan pidempi kuin miesten. Näin on, vaikka naiset opiskelevat, hoitavat pieniä lapsia ja ovat eläkkeellä kauemmin kuin miehet”, Honkanen sanoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös