EcoUpin IR-sivut

Jätevillan kaupallistanut EcoUp aikoo listautua pörssiin

Rakennusmateriaaleissa on vallinnut valtava kierrätysongelma, johon EcoUp kehitti teknologisen uusiokäyttöratkaisun. Nyt yhtiö hakee kasvurahoitusta pörssistä.

Oululainen EcoUp on kiertotalouskonserni, joka tarjoaa asiakkailleen hiilineutraaleja, ylijäämävapaita ja energiaa säästäviä tuotteita, palveluita ja teknologioita, jotka auttavat sen asiakkaita tekemään niiden toiminnasta ympäristöystävällisempää.

Nyt yhtiö suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisen toteutuessa EcoUp olisi Suomessa ensimmäinen listattu rakennetun ympäristön puhdas kiertotalousyhtiö.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa EcoUpin liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Listautumisannin odotetaan koostuvan ensisijaisesti osakeannista, jossa EcoUp laskisi liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellun osakeannin koko on alustavasti 15 miljoonaa euroa.

Lisäksi tietyt yhtiön nykyiset osakkeenomistajat suunnittelevat tarjoavansa ostettavaksi sen olemassa olevia osakkeita, jos osakeanti ylimerkitään. Ylimerkintätilanteessa yhtiön hallituksella on oikeus lisätä tarjottavien osakkeiden määrää. Suunniteltu Listautumisanti koostuisi yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

Ankkuriomistajat Harjavalta Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto, Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto ja Tirinom Oy ovat antaneet elokuussa 2021 merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti ne ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään listautumisannin yhteydessä tarjottavia osakkeita yhteensä noin 11,2 miljoonalla eurolla.

Ankkuriomistajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että EcoUp kohdentaa listautumisannissa tarjottavia osakkeita merkintäsitoumuksen antajille yhteensä noin 8,4 miljoonalla eurolla.

Kaatopaikalle viedyn jätevillan kaupallistaja

Yhtiön tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat esimerkiksi ekologiset eristeet ja kuitutuotteet sekä rakennusalan kiertotalouspalvelut, kuten suurtehoimuroinnit. Yhtiö on lisäksi kehittänyt kiertotalousteknologioita ja laitteistoa, jotka mahdollistavat mineraalipohjaisten materiaalien kierrätyksen ja energiatehokkaan uusiokäyttöön jalostamisen.

Yhtiöllä on kaksi pääliiketoiminta-aluetta, jotka ovat kiertotaloustuotteet ja -palvelut rakennusalalle sekä kiertotalousteknologiat.

EcoUp on pystynyt kiertotalouden globaaleillakin pelikentillä ensimmäisenä kaupallistamaan innovaationsa eri jätevilloissa, joita menee vuodessa Suomessa tuhansia tonneja kaatopaikalle.

EcoUpin toiminta keskittyy materiaalien uusiokäytön mahdollistamiseen ja rakentamisen resurssitehokkuuden parantamiseen. EcoUp hyödyntää eri liiketoiminnoissaan mahdollisimman laajasti käytettyjä ylijäämämateriaaleja.

Yhtiö toimii upcycling-periaatteella, jossa ylijäämämateriaalit jalostetaan uuteen, entistä laadukkaampaan ja arvokkaampaan muotoon, kuten Ekovilla-eristeeksi ja geopolymeeriraaka-aineiksi. Yhtiö kykenee käsittelemään rakennus- ja purkukohteista syntyvää materiaalia, kuten ylijäämänä tai purkutöissä kerättyä mineraalivillaa.

Lisäksi EcoUpin tuotantoprosessi mahdollistaa uusioeristeiden ja muiden ekologisesti kestävien materiaalien tuottamisen rakennusteollisuuden hyödynnettäväksi. Yhtiön Ekovilla-tuotteet sitovat hiiltä koko käyttöikänsä ajaksi, ja ne ovat edelleen uusiokäytettävissä, kun materiaalin kohde tulee käyttöikänsä päähän.

Tavoitteena kansainvälistyminen ja kova kasvu

Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. EcoUpilla on myös jonkin verran kansainvälistä liiketoimintaa, mutta vuonna 2020 yhtiön liikevaihdosta vain noin neljä prosenttia tuli ulkomailta. Lähitulevaisuudessa yhtiö pyrkii kasvattamaan ulkomaille suuntautuvaa liiketoimintaansa, ja sen ensisijaiset kohdemarkkinat ulkomailla ovat muut Pohjoismaat sekä Länsi- ja Etelä-Eurooppa.

”Olemme nyt muutoksen aallonharjalla, kun esimerkiksi uusi lainsäädäntö ja EU:n kestävän rahoituksen tavoitteet ohjaavat rakennusalan investointeja kohti vähähiilisempiä ratkaisuja”, kertoo EcoUpin toimitusjohtaja Antti Ollikainen.

Yhtiön Ekovillan tuotanto on sertifioidusti nettohiilinegatiivista ja EcoUp voi myydä vuosittain merkittävän määrän hiilidioksidin poistosertifikaatteja, Ollikainen toteaa.

”Toiminta-ajatukseemme kuuluu oleellisesti uuden kehittäminen ja kiertotalouden mahdollistaminen asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Nykyhankkeista merkittävimpänä innovaationa on purkuvillan, eli rakennuksista purettavan mineraalipohjaisen eristeen käsittely raaka-aineeksi esimerkiksi betonin valmistukseen. Mielestämme EcoUpin on nyt oikea aika investoida tuotannon kasvuun ja uusiin teknologioihin.”

EcoUp on aloittanut vuonna 2021 uuden kuluttajille tarkoitetun avaimet käteen ‑periaatteella toteutettavan yläpohjasaneerauskonseptin.

Edellytykset kuluttajaliiketoiminnan kasvulle ovat EcoUpin mielestä hyvät vahvan bränditunnettuuden, kattavan asennusverkoston ja tänä vuonna toteutetun Uudenmaan Imupalvelu Oy:n hankinnan kautta laajentuneen suurtehoimurointikapasiteetin tuloksena.

EcoUpin vuoden 2020 liikevaihto oli 26,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,3 miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön lukumäärä oli 30.6.2021 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla keskimäärin 150 henkilöä.

EcoUpin kasvutavoite on kova. Yhtiö tavoittelee noin 65 miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa vuoden 2024 loppuun mennessä. Pitkällä aikavälillä tavoiteena on yli 20 prosentin käyttökate. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa käyttökateprosentti oli 12.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös