Sijoittajan verotus

Osinkojen verotus vuonna 2012

Sijoittajan saamien osinkojen verotuskäytäntö on erilainen sen mukaan, onko osingot saatu julkisesti noteeratusta vai muusta yhtiöstä. Osakkeiden myynnin verotukseen asia ei vaikuta.

Pörssiyhtiöt eli listatut yhtiöt

Listatulla yhtiöllä tai julkisesti noteeratulta yhtiöllä tarkoitetaan pörssiyhtiötä, eli yhtiötä, jonka osakkeet tai jokin osakesarja on osingonjaosta päätettäessä ollut julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä tai vastaavalla tavalla ulkomailla.

Listatusta yhtiöstä saadusta osingosta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 % verotonta tuloa.

Pääomatulona verotettavasta osingon osasta menee veroa 30 prosenttia. Kuitenkin siltä osin kuin osingon ja muiden verotettavien pääomatulojen yhteismäärä verovuonna on suurempi kuin 50 000 euroa, pääomatulon verokanta 50 000 euroa ylittävältä osalta on 32 prosenttia.

Kokonaisuutena osingosta menevän veron määrä on siten joko 21 tai 22,4 prosenttia. Osingon maksava pörssiyhtiö pidättää ja tilittää verottajalle ennakonpidätyksenä 21 prosenttia maksetun osingon kokonaismäärästä.

Listaamattomat yhtiöt

Listaamattomasta yhtiöstä saatujen osinkojen verotus on hieman monimutkaisempaa kuin pörssiyhtiön osinkojen verotus. Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa joko ansiotulona, pääomatulona tai se voi olla verotonta.

Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko on verotonta tuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 9 %:n tuottoa. Tällaisilla verottomilla osingoilla on kuitenkin yläraja, 60 000 euroa vuodessa. Mikäli sijoittajan osingot ylittävät 60 000 euroa, osingoista 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 % verotonta tuloa. Tämä 60 000 euron raja on osakaskohtainen, ja kaikki kyseisen henkilön samana vuonna saamat listaamattomien yhtiöiden osingot lasketaan yhteen.

Mikäli saadut osingot ylittävät osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 9 %:n tuoton, 9 %:n ylimenevästä osasta 70 % on osingonsaajalle ansiotuloa ja 30 % verotonta tuloa. Ansiotuloja verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan eli ansiotulojen veroprosentti nousee tulojen kasvaessa.

Verohallinto laskee osakkeen matemaattisen arvon yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan siten, että yhtiön nettovarallisuus (varat – velat) jaetaan osakkeiden lukumäärällä. Verohallinnon sivuilta selvitetään tarkemmin, miten matemaattinen arvo lasketaan käytännössä.

Lähde: www.vero.fi

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös