Talouden trendit

Näin muuttuu auto- ja ajoneuvoverotus

Auto- ja ajoneuvoverotus sopeutetaan uuteen mittausmenetelmän mukaiseen tekniseen muutokseen.

Auton hiilidioksidipäästöt vaikuttavat vuotuiseen ajoneuvoveroon ja ensirekisteröinnin yhteydessä kannettavaan autoveroon. Päästöjen mittaustapa on muuttumassa, kertoo Valtiovarainministeriö tiedotteessaan.

Hallitus esittää, että uusilla päästöarvoilla rekisteröitävien autojen auto- ja ajoneuvoverotus sopeutetaan uuteen mittaustapaan. Mittaustavan muutos ei vaikuta merkittävästi uusilla päästöarvoilla rekisteröitävien autojen autoveron ja ajoneuvoveron määrään.

Polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen (CO2) mittauksissa pitkään käytössä ollut niin sanottu NEDC-testi (New European Driving Cycle) korvataan uudella WLTP-menetelmällä (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Uusi mittausmenetelmä arvioi autoja tarkemmin ja voi siten antaa aiempaa korkeampia CO2-arvoja. Mittaustavan muutos koskee vain uusia ensirekisteröitäviä autoja, eikä se vaikuta jo käytössä olevien autojen CO2-arvoihin eikä niiden autoverotukseen taikka vuotuisen ajoneuvoveron määrään.

Sopeutetut verotaulukot koskisivat niitä autoja, joiden CO2-päästötieto on mitattu uudella WLTP-mittausmenetelmällä. Muihin autoihin sovelletaan jatkossakin nykyisiä auto- ja ajoneuvoverotaulukoita. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin nykyistä verotasoa, mutta uudesta mittaustavasta johtuen joidenkin autojen auto- ja ajoneuvovero voi nousta tai laskea verrattuna nykyiseen verotasoon.

Uudet autoverotaulukot WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisivat voimaan 1.9.2018. Niitä sovellettaisiin autoihin, joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä ja jotka rekisteröidään tai otetaan käyttöön 1.9.2018 tai sen jälkeen.

Uusi ajoneuvoverotaulukko WLTP-mittausmenetelmällä mitatuille autoille tulisi voimaan 1.1.2019 ja koskisi 1.1.2020 sekä sen jälkeisiä veropäiviä. Sitä sovellettaisiin kaikkiin autoihin, joiden CO2-päästötieto on mitattu WLTP-menetelmällä.

Uusien verotaulukoiden voimaantuloon asti autot verotetaan nykyisten verotaulukoiden mukaan niidenkin autojen osalta, joilla on uuden WLTP-menetelmän mukainen mittaustulos. Tällöin verotuksessa sovelletaan verovelvollisen eduksi niin sanottua takaisinlaskettua arvoa. Takaisinlaskettu arvo lasketaan EU:n komission tutkimuslaitoksen kehittämällä CO2MPASS- työkalulla. Sen avulla uusi WLTP-lukema muunnetaan vastaamaan vanhan NEDC-testin lukemaa.

Autovero on kertaluonteinen vero, joka maksetaan kun ajoneuvo merkitään ensimmäisen kerran Suomen ajoneuvoliikennerekisteriin. Autoveroa maksetaan Suomessa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista, moottoripyöristä ja eräistä muista kolmi- ja nelipyöräisistä ajoneuvoista.

Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntihintaan ja ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin. Henkilöauton autoveron määrä riippuu auton ominaishiilidioksidipäästöistä (g/km) tai kokonaismassasta ja käyttövoimasta niissä tapauksissa, joissa päästötietoa ei ole.

Veron suuruus on 5–50 prosenttia auton yleisestä kaikki verot sisältävästä vähittäismyyntihinnasta Suomen markkinoilla.

Ajoneuvovero on vuotuinen vero ja se perustuu ajoneuvon rekisteritietoihin. Se on päiväkohtainen vero, joka maksetaan 12 kuukauden pituiselta verokaudelta. Vero maksetaan kunkin ajoneuvon omistus- tai haltijuusajalta. Jos omistus muuttuu, myös verovelvollisuus vaihtuu.

Veron suuruus määräytyy auton ominaishiilidioksidipäästön perusteella. Perusveron määrä vuositasolla on auton ominaisuuksista riippuen välillä 69,71–617,94 euroa.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös