Kasvuosakkeet

Analyytikko: Terveystalo on kasvuosake edullisilla arvostuskertoimilla

Tulosraportin jälkeisen kurssialaskun jälkeen Terveystalo tarjoaa ostopaikan. Osake on kohtuuhintainen kasvunäkymiinsä nähden, uskoo analyytikko.

Terveyspalveluyhtiö Terveystalo julkisti torstaina huhti-kesäkuun tulosraporttinsa. Yhtiö kasvatti viime vuoden toiselta vuosineljännekseltä liikevaihtoaan 209 miljoonasta eurosta 275 miljoonaan euroon. Toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 32 prosenttia viime vuoden vertailukaudesta.

Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia kasvoi 29,5 miljoonaan euroon viime vuoden 8,8 miljoonasta eurosta. Kasvu oli hieman analyytikoiden konsensusodotuksia korkeampi, sillä odotuksissa oli 25,8 miljoonan euron oikaistu liikevoitto.

Toimitusjohtaja Ville Iho kertoo tulosraportin yhteydessä, että vuoden toisella neljänneksellä terveyspalveluiden kysyntä jatkoi piristymistään ja vastaanottojen kysyntä kasvoi jo pandemiaa edeltäneen vertailujakson yläpuolelle.

Erityisesti yksityisasiakkaiden vastaanottokäynnit lisääntyivät huhti-kesäkuussa. Lisäksi vastaanottotoiminnan varausasteet ovat nousseet kuukausi kuukaudelta.

Terveystalon liikevaihto kehittyi positiivisesti kaikissa asiakkuuksissa. Koronaan liittyvät palvelut kasvattivat edelleen liikevaihtoa koronatestivolyymien säilyessä ennakoitua korkeammalla tasolla ja rokotusvolyymien kasvaessa, Iho kerto.

Ihon mukaan kannattavuuden kasvu johtui siitä, että vuoden 2020 vertailukausi oli erittäin haastava koronan ensimmäisen aallon takia, ja kuluneen neljänneksen kasvuprosentit ovat tästä syystä poikkeuksellisen korkeita.

Terveystalo hakee lisäkasvua Ruotsin työterveysmarkkinoilta

Terveystalo on työterveyden markkinajohtaja pohjoismaissa ja toimitusjohtajan mukaan yhtiö on pitkäjänteisesti investoinut työterveyden prosesseihin, palveluihin sekä digitaalisiin työkaluihin.

Yhdistyminen yhden Ruotsin johtavan työterveyshuollon toimijan, Feelgoodin, kanssa on Ihon mukaan Terveystalolle täydellinen ensimmäinen askel näiden kyvykkyyksien skaalaamisessa Suomen rajojen ulkopuolelle.

”Saimme Feelgoodin ostoprosessin päätökseen elokuun alkupuolella, ja aloitamme nyt yhdessä integraatiotyön ja yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman rakentamisen Ruotsissa. Lähes kaksinkertaisella asiakaspohjalla ja toisiamme täydentävillä työterveyshuollon kyvykkyyksillä voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme sekä ammattilaisillemme ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteenamme on kehittää Ruotsin työterveyden markkinaa ja kasvaa siinä sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Näemme lisäksi potentiaalia laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja.”

Kuluttajaliiketoiminnassa Terveystalon tavoitteena on kasvun kiihdyttäminen ja ykkösaseman vahvistaminen. Näihin pääsemiseksi Terveystalo kehittää personoitua ja sitouttavaa asiakaskokemusta ja asioinnin helppoutta, panostaa osaamisen laajaan saatavuuteen valitsemillaan erikoisaloilla, sekä tuotteistaa asiakkaidemme eri elämänvaiheisiin sopivia uusia palveluita, Iho listaa.

Terveystalo näkee julkisasiakkuuksissa useita lupaavia kasvuaihioita ja yhtiön palvelumyynti kokonaisuudessaan on kasvanut vahvasti koko pandemian ajan. Tällä hetkellä myös ulkoistusten avoinna olevien kilpailutusten määrä on hyvällä tasolla, Iho vakuuttaa.

Loppuvuodelle odotuksissa terveyspalveluiden kysynnän kasvu

Terveystalo ei anna numeerista arviota koko vuoden myynnin tai tuloksen kehittymisestä.

Yhtiö odottaa koronaan liittyvien palveluiden kysynnän säilyvän aktiivisena vuoden toisella puoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän se odottaa kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän Terveystalo arvioi kehittyvän positiivisesti.

Yksityisasiakkaissa kokonaiskysyntä kehittyy positiivisesti ja kasvaa selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, Terveystalo ennustaa. Erikoisalojen ja alueiden välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemiarajoitteiden vuoksi.

Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa Terveystalo odottaa säilyvän vahvalla tasolla.

Analyytikko

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioiartikkelissaan, että Terveystalon toisen vuosineljänneksen myynnin kehitys oli selvästi odotuksia vahvempaa, mutta samalla kannattavuus jäi hieman Inderesin odotuksista.

Odotuksia heikompaa tuloskehitystä selittivät analyytikon mukaan digitalisaatioon ja koronapalveluihin liittyneet Inderesin odotuksia korkeammat henkilöstökulut sekä markkinointikulujen ja erilaisten projektikulujen palautuminen pandemian aikana leikatuilta tasoilta.

”Kommenttien perusteella terveyspalveluiden kysyntä on kesän lopulla ollut vahvaa, että kyvykkyys tuotannon pullonkaulojen ratkaisemisessa alkaa nostaa jälleen merkitystään”, Vilppo toteaa. Siksi Terveystalon markkinoima ”toimialan älykkäin palvelualusta” pääseekin näyttämään nyt, mihin se pystyy ohjatessaan asiakaita hoitoketjun sisällä oikeille ammattilaisille tarkoituksen mukaisena aikana.

Inderes odottaa Terveystalolta vahvaa tuloskasvua.

Analyysitalo ennustaa Terveystalon koko vuoden 2021 oikaistun liikevoiton nousevan lähes 113 miljoonaan euroon viime vuoden 71 miljoonasta eurosta. Ensi vuodelle odotuksissa on 114 miljoonan euron oikaistu liikevoitto.

Terveystalon arvostuskertoimet ovat edulliset kasvuyhtiölle

Kuluvan vuoden Inderesin tulosennusteilla Terveystalon ennakoiva ja oikaistu P/E-kerroin on hieman alle 19x.

Vilpon mukaan Terveystalon arvostuskertoimet ovat absoluuttisesti edullisia verrattuna sen historiaan. Myös suhteellisesti arvostus vaikuttaa hänen mukaansa edulliselta etenkin vuoden 2021-kertoimilla tarkasteltuna. Lisäksi yhtiön aiempien vuosien tulospohjainen preemiohinnoittelu suhteessa kansainvälisiin verrokkeihin on kääntynyt alennukseksi.

Kasvuun suhteutettuna Terveystalon osake vaikuttaa houkuttelevalta.

”Haarukoimamme tuotto-odotus lähivuosina koostuu eteenpäin katsovien arvostuskertoimien noin 5-10 %:n nousuvarasta ja ennustamastamme vuosittaisesta 7 %:n (CAGR) tuloskasvusta sekä sen päälle tulevasta 2-3 %:n osinkotuotosta. Nämä yhdessä muodostavat hyvin houkuttelevan tuoton suhteessa maltilliseen riskiprofiiliin”, analyytikko toteaa.

Inderes toistaa Terveystalon osakkeen tavoitehinnan 13 euroa, mutta nostamme suosituksen lisää-tasolta osta-tasolle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös