Talouden trendit

Marinin hallitus kannustaa yrityksiä tuotekehitykseen mittavalla veroporkkanalla – veroetu enimmillään 500 000 euroa

Sanna Marinin hallitus haluaa kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen vähennysprosenttia ehdotetaan korotettavaksi ja voimassaoloaikaa pidennettäväksi. Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Uuden ehdotuksen tavoitteena on aiempaa tehokkaammin kannustaa yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehittämistoiminnan tutkimusyhteistyötä hyväksyttyjen tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kun lisäksi huomioidaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeiden pitkäkestoisuus suunnittelu-, käynnistämis- ja toteutusvaiheineen, on hallituksen mukaan tarkoituksenmukaista jatkaa vähennyksen voimassaoloaikaa vielä kahdella vuodella.

Ehdotetut toimenpiteet ovat osa kokonaisvaltaisempaa tavoitetta Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan elvyttämiseksi. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus bruttokansantuotteesta olisi neljä prosenttia.

Yritykset ovat oikeutettuja verotuksessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennykseen, jos ne tekevät tutkimusyhteistyötä lain määritelmän mukaisen tutkimusorganisaation kanssa. Esityksen mukaan lain määritelmät täyttäville hyväksyttäville tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoille myönnettäisiin vuoden 2022 alusta alkaen korkeampi 150 prosentin lisävähennys nykyisen 50 prosentin lisävähennyksen sijaan. 

Lakia sovellettaisiin verovuosina 2022–2027. Mikäli yrityksellä on lisävähennyksen piiriin kuuluvia menoja hankkeesta, joka on alkanut vuonna 2021 ja jatkuu myöhemmille vuosille, vuodelle 2021 kohdistuviin menoihin sovellettaisiin aiempaa 50 prosentin lisävähennystä ja ehdotetun korotetun 150 prosentin lisävähennyksen voisi saada vuosille 2022–2027 kohdistuviin menoihin.

Muita muutoksia lisävähennykseen tai sen ehtoihin ei ehdoteta.

Lisävähennyksen enimmäismäärä olisi edelleen 500 000 euroa vuodessa. Lisävähennystä ei voisi saada kuluihin, joihin on saatu muuta julkista tukea. Lisävähennystä ei myöskään myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5 000 euroa.

Valtiovarainministeriön mukaan korotetun 150 prosentin lisävähennyksen soveltamisen arvioidaan voimassaoloaikanaan vuosina 2022–2027 vähentävän yhteisöverotuottoja staattisesti arvioiden noin 19 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna siihen, että lisävähennystä ei olisi. Vuosina 2022–2025 yhteisöverotuotot pienenisivät staattisesti arvioiden noin 11 miljoonaa euroa vuositasolla nykyiseen lisävähennykseen verrattuna.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös