Oma talous

Säästövakuutus sopii pitkäaikaiseen säästämiseen

Säästövakuutus voi nimensä puolesta tuntua hämmentävältä – puhutaanko nyt säästämisestä vai vakuuttamisesta, vai säästöjen vakuuttamisesta? Ei hätää, sillä nyt säästövakuutukset selkeytyvät.

Säästövakuutus sopii pitkäaikaiseen säästämiseen, mutta se ei suinkaan ole ainut vaihtoehto säästämiselle. Ennen sopimusten allekirjoittamista kannattaa tutustua muihin mahdollisuuksiin, kuten esimerkiksi säästötileihin. Säästötilejä voi verrata kattavassa säästötilivertailussamme.

Mikä on säästövakuutus?

Säästövakuutuksen tarkoitus on kerryttää säästöä tulevaisuutta varten sopimalla vakuutussopimus vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusta voi kerryttää joko maksamalla pienempiä summia vähitellen, mutta yleensä myös isompien kertasummien maksu on mahdollista. Näin pitkällä säästämisellä kerrytetään sievoinen summa, jonka saa vakuutussopimuksen päättyessä omaan käyttöönsä. Jos vakuutukseen säästetään vain harvoilla mutta suurilla kertamaksuilla, voidaan puhua myös sijoitusvakuutuksista.

Säästövakuutus on henkivakuutussopimus, joka sovitaan tietylle säästöajalle, yleensä vähintään viideksi vuodeksi. Vakuutukseen kuuluu kuolemanvaraturva, eli jos vakuutettu kuolee vakuutuksen aikana, maksetaan vakuutuksen edunsaajalle kuolintapaussumma. Edunsaajamääräys tehdään kirjallisesti ennen vakuutuksen astumista voimaan, ja se ohittaa jopa testamentin.

Säästövakuutukset jaetaan kahteen eri kategoriaan perustuen niiden tuotontavoittelun tapaan.

Sijoitussidonnainen vakuutus

Sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa vakuutuksen tuotto on sidottu sijoitustoimintaan. Sijoituksen kohteet valitaan vakuutuksenottajan riskinsietokyvyn ja tuottohalukkuuden mukaan, kuten muussakin sijoitustoiminnassa. Säästövakuutus eroaa perinteisistä sijoituksista kuitenkin niin, että vakuutuksenottaja ei omista sijoituksia suoraan, vaan omistuksen kohteena on vakuutus, jonka arvo määräytyy sijoitusten arvon perusteella.

Laskuperustekorkoinen vakuutus

Laskuperustekorkoista vakuutusta voidaan kutsua myös korkosidonnaiseksi tai laskuperusteiseksi vakuutukseksi. Tällöin vakuutuksen tuotto sidotaan jonkinlaiseen korkoon, joka on yleensä pienehkö. Korkona voi toimia esimerkiksi Euribor, tai se voi määräytyä vakuutusyhtiön tuloksen perusteella. Erityisesti korkosidonnaisessa vakuutussäästämisessä on syytä olla varovainen, että vakuutuksen kulut eivät nouse korkoa suuremmiksi.

Säästövakuutusten verotus

Säästövakuutuksia mainostetaan usein niiden suomien veroetuuksien takia. Lait kuitenkin muuttuvat, eikä esimerkiksi perintöverosta löydy enää vapaata osuutta vakuutuksienkaan osalta vuodesta 2018 eteenpäin. Aiemmin kuolintapauksissa lähiomainen edunsaaja on voinut vastaanottaa perintöä 35 000 euroa perintöverosta vapaasti, ja leski jopa 50 000 euroa. Lahjoina toimivia säästövakuutuksia verotetaan lahjaveron mukaan.

Säästövakuutuksen kautta aktiiviset sijoittajat voivat vaihtaa sijoituskohteita ilman verotusta näiden arvonnoususta tai koroista, sillä verotus toimitetaan vasta vakuutussäästöjen nostotilanteessa. Toisinaan sijoituskohteiden vaihdosta voidaan kuitenkin periä toimenpitokuluja vakuutusyhtiön toimesta.

Vakuutuksen kulut

Vakuutuksen ylläpitoon kuuluu aina tiettyjä kuluja, jotka peritään huolimatta siitä tekeekö säästövakuutus tuottoa vai ei. Näihin kuluihin voi kuulua esimerkiksi prosentuaaliset osuudet vakuutusmaksuista, prosentuaaliset vuosittaiset hoitopalkkiot itse säästöistä, erilaiset toimenpidemaksut, takaisinostokulut eli kulut säästöjen ennenaikaisesta nostamisesta sekä kuolemanvaraturvan ylläpitoon liittyvä vakuutusmaksu.

Säästövakuutusten kanssa tulee olla tarkkana kuin porkkana, eikä sopimuksia tule allekirjoittaa ennen ehtojen tarkkaa läpikäyntiä. Säästövakuutuksen mahdollisia tuottoja laskettaessa täytyy kaikki kulut ottaa huomioon.

Kannattaako säästövakuutus?

Säästövakuutukseen kuuluvien kulujen takia kannattaa säästövakuutuksen ottamista harkita tarkkaan. Jos pitkäaikainen säästäminen kiinnostaa, voi ennen päätöksen tekemistä tutustua tarkemmin esimerkiksi sijoittamisen eri muotoihin tai säästö- tai määräaikaistileihin.

Julkaistu alun perin VertaaEnsin.fi blogissa.
Tiedoksi lukijoille: Artikkeli sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä, joiden perusteella SalkunRakentaja-sivusto voi saada korvauksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös