Talouden trendit

Aktiivimallin tulokset julki – joka kymmenes työtön aktivoitui

Kela aktiivimalli alennettu työttömyysetuus talous

Arviolta hieman yli 10 prosenttia ensimmäisen tarkastelujakson jälkeen alennettua etuutta saaneista täytti aktiivimallin aktiivisuusehdot toisen tarkastelujakson aikana, kertoo Kela.

Sipilän hallitus esitti työttömien aktivoimiseen tähtäävän aktiivimallin viime syksynä ja laki astui voimaan tämän vuoden alusta.

Aktiivimallia luonnostelleen työryhmän mukaan lähtökohtana on työttömien työnhakijoiden kannustaminen työttömyyden alusta alkaen aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa, ja kannustaminen jatkuisi koko työttömyyden keston ajan.

Aktiivimallin mukaan täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Myös yrittäjätoiminta voi täyttää aktiivisuusehdon. Muutoin työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia päivässä seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Käytännössä leikkaus tarkoittaa noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 euroa. Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin ehdot 65 maksupäivän ajalta täyttyvät.

Aktiivimalli on herättänyt laajaa mielenkiintoa sekä mielipiteitä puolesta ja vastaan. Keskeinen kysymys aktiivimallissa on se, kuinka paljon se todella aktivoi työttömiä.

Kela on nyt päivittänyt aktiivimallista saadut tulokset. Aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Eli nämä työttömät eivät olleet täyttäneet aktiivimallin ehtoja. Heistä 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäivärahaa. Tiedot selviävät Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä tilastoista.

Huhti-kesäkuussa ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuuden alennettuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista 38 prosenttia sai etuuden alennettuna. Kelan mukaan ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että ansiopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita. Ensimmäisen 3 kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttömyysetuutta.

Kelan mukaan aktiivimalli on alentanut erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta. Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Myös Kelan etuuksien saajissa alennetun etuuden saaminen oli sitä yleisempää, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse.

Vähiten työttömyysetuuksia maksettiin alennettuna Pohjanmaan maakunnissa, eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Monissa suurissa kaupungeissa alennetun etuuden saajia oli suhteellisesti enemmän kuin muualla maassa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös