Talouden trendit

API-talous, mikä se on?

API-talous muuttaa ympäristöämme ja on myös yrityksille mahdollisuus sopeutua yhä nopeammin muokkautuvaan toimintaympäristöön.

API-talous ei välttämättä ole tuttu termi, mutta se on ilmiö joka muokkaa jo nyt ympäristöämme. Se miksi näin on, johtuu digitalisaatiosta.

Digitalista tuotetta voidaan monistaa lähes ilmaiseksi. Se johtaa siihen, että kaikkea ei kannata enää tehdä itse. Niin sanottu transaktiokustannus alenee ja yhä useammin yritykset huomaavat olevansa tilanteessa, jossa on kustannustehokkaampaa ostaa toiminto palveluna kuin tehdä se itse. Tämä siitäkin huolimatta, että yritysten välinen yhteistyö tuo mukanaan myös ongelmia.

Hiukan isommassa skaalassa markkinoille syntyy avaimet käteen paketteja. Shopify tarjoaa kaiken nettikaupan perustamiseen, HubSpot sisältömarkkinointiin ja Square maksamiseen.

API-taloudessa sama tapahtuu ikään kuin pienemmässä skaalassa.

API-talous

API tulee sanoista Application Programming Interfaces ja tarkoittaa teknisesti protokollaa, joka mahdollistaa eri ohjelmistojen osasten keskinäisen kommunikoinnin.

Käytännössä kyse on moduuleita, joita voidaan yhdistellä keskenään erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Nämä mikropalvelut tai toiminnallisuudet toimivat siis legopalikoiden tavoin ja legoista voi tunnetusti rakentaa melkeinpä mitä vaan.

Se riittääkin teknisestä puolesta, koska API-talouden mielenkiintoisin puoli liittyy siihen, miten moduulirakenne muuttaa yritysten toimintaympäristöä.

API-talous ja sen merkitys yrityksille

Moduulit mahdollistavat siirtymisen monoliittisestä rakenteesta mikropalvelurakenteeseen. Yritykset hyötyvät tästä kahta kautta. Ensinnäkin yrityksen sisäisistä kehitysprosesseita tulee tehokkaampia, kun kehitystyö voidaan tehdä osissa monimutkaisen kokonaisuuden sijaan.

Toisekseen mikropalvelut mahdollistavat uuden tavan saada asiakkaita, liikevaihtoa ja kumppanuuksia.

Otetaan tästä esimerkki. Oletetaan, että minulla on kirjakauppa lähellä Töölönlahden rantaa. Sen lisäksi, että kerron reaaliajassa nettisivuilla mitä kirjoja on saatavilla, laitan saman tiedon muiden yritysten saataville API-rajapinnan taakse.

Nyt toinen yritys rakentaa julkaisemani mikropalvelun päälle ja niinpä Töölönlahden rannalla istuva kirja-arvostelua lukeva mobiilikäyttäjä saa tiedon, että juuri tämä kirja on saatavilla tuossa 100 metrin päässä per nyt ja heti. Saatavuustieto on hyödyllistä, mutta se on vieläkin hyödyllisempää, kun siihen yhdistyy tieto paikasta joka pystytään kertomaan loppuasiakkaalle oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Todellisuus on tietenkin tätä esimerkkiä monimutkaisempi ja API-talouden yksi keskeinen elementti on monimutkaisten asioiden saaminen haltuun. Netflixiä voi katsella yli 800 erilaisella laitteella. Palvelun toimivuus kaikissa muiden yritysten valmistamissa laitteissa on paitsi iso haaste, myös aika keskeinen osa Netflixin tuotteen laatua. Ratkaisuun päästään API-rajapinnan sisältävillä mikropalveluilla.

API-talous muuttaa yrityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä

API-talouden yritys toimii kahteen suuntaan. Menestyjä hyödyntää markkinoilta vapaasti saatavissa olevat mikropalvelut ja kehittää niiden avulla omia palvelujaan. Mulesoftin mukaan API-taloudessa ei kuitenkaan pelkkä käyttö riitä, vaan yritysten tulee myös julkaista omia mikropalveluitaan. Toinen yritys voi kombinoida julkaisemasi mikropalvelun tuotteeksi tavalla, jota et itse olisi tullut ajatelleeksi. Tähän mekaniikkaan ei pääse kiinni kuin julkaisemalla omia mikropalveluitasi muiden käyttöön.

Lue myös API-talous ja yrityksen kilpailuetu

Perinteisesti yrityksen kannalta keskeisiä kysymyksiä on vaikkapa miten asiakas voitaisiin tavoittaa entistä useamman kanavan kautta tai miten sisäisten prosessien kustannustehokkuutta saataisiin parannettua. API-taloudessa samat tavoitteet kääntyvät kysymyksiksi siitä mitkä ovat yrityksen keskeiset resurssit ja minkälaiset rajapinnat näihin resurseihin tulisi rakentaa.

API-taloudessa kyse on siis siitä, miten mikropalvelut muokkaavat yrityksen liiketoimintamallia. Kyse on uudesta tavasta olla yhteydessä asiakkaisiin ja rakentaa kumppanuuksia. Osa saatavilla olevista mikropalveluista on ilmaisia, toisista maksetaan esimerkiksi käytön mukaan.

Vapaasti saatavilla olevat mikropalvelut ovat innovaation keskipisteessä. Ennen voittaja oli se joka pystyi kehittämään alusta loppuun asti kokonaisuuden, joka oli kilpailijoitaan kilpailukykyisempi. Nyt kilpailukyky syntyy kyvystä yhdistää valmiina olevia mikropalveluita innovatiivisella ja kysyntää vastaavalla tavalla.

API-talous antaa yritykselle mahdollisuuden rakentaa uutta jo olemassaolevevista palasista.

Kuva: API-taloudessa kilpailukyky syntyy kyvystä yhdistää valmiita toiminnallisuuksia uudella tavalla.

Toinen vaihtoehto on tietenkin olla tekemättä mitään uutta ja panostaa puhtaasti yrityksen sisäisiin prosesseihin. Se on ihan ok. Tosin on hyvä muistaa, että samaan aikaan kilpailijasi käyttää API-talouden ”valmiita legopalikoita” ja rakentaa niistä vauhdilla asiakkaiden haluamia palvelukokonaisuuksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös