Kasvuosakkeet

Caverion peruu tulosohjeistuksensa – hyvästä tuloskehityksestä huolimatta

Caverion on silti analyytikoiden suosikki ja analyytikot odottavat yhtiöltä tänä vuonna reipasta tuloskasvua koronakriisistä huolimatta.

Caverion peruuttaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi. 

Yhtiö kotimainen pörssiyhtiö, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita.

Koronakriisin luomasta epävarmuudesta kertoo paljon se, että jopa Caverionin kaltainen yritys pelkää antaa tässä tilanteessa tulosohjeistusta, sillä koronaviruksen tuomilla rajoitteilla ei ole tähän mennessä ollut suuria vaikutuksia yhtiön toimintaan.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että suuri osa sen palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää toimitilakiinteistöjen, energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on edelleen suoritettava jopa koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun määrättyjen sulkutoimenpiteiden aikana.

Tuloskunto oli tammi-maaliskuussa vahvassa vedossa

Yhtiön mukaan koronaviruksen leviämisellä oli vain rajallisia vaikutuksia, ja Caverionin liiketoiminta jatkui lähes normaalitasolla vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiön mukaan sen tilauskanta on korkealla tasolla ja sen likviditeetti on vahva. Alustavien lukujen mukaan Caverionin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 542 miljoonaa euroa, kasvua 5,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli vahva, noin 56 (30) miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 30 miljoonaa euroa.

Tulos oli myös yhtiön odotusten mukainen. Caverion ei ole myöskään kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan.

Koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi Caverion kuitenkin peruuttaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020.

Yhtiö odottaa sekä Projektien että Palveluiden kysyntäympäristön heikkenevän jatkossa. Caverionin liiketoimintaan saattavat myös vaikuttaa rajoitustoimenpiteet, joilla leikataan teollista tuotantoa tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Minimoidakseen pandemian negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa Caverion on jo käynnistänyt kulusäästötoimenpiteitä ja sopeuttanut resurssejaan. Useimmissa toimintamaissa tärkeinä joustokeinoina ovat lomautusten käyttö sekä alihankinnan vähentäminen.

“Palvelut-liiketoimintamme on luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Toistaiseksi vain rajallinen määrä työmaita on ollut suljettuna Projektit-liiketoiminnassa. Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen vahva kassavirta osoittaa, vähän pääomia sitova kassavirtaa tuottava liiketoimintamallimme toimii ja likviditeettiasemamme on vahva”, toteaa Ari Lehtoranta, Caverionin toimitusjohtaja.

Caverion suunnittelee antavansa lisätietoa markkinanäkymistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa yhteydessä, joka julkaistaan 30.4. Yhtiö saattaa antaa päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2020, kun näkyvyys on parantunut ja luotettavampia ennusteita voidaan tehdä.

Aiemman 7.2. julkistetun tulosohjeistuksen mukaan konsernin liikevaihdon odotettiin kasvavan vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

Caverion on analyytikoiden suosikki

Caverionilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Palvelut ja Projektit. Palveluissa Caverion tarjoaa asiakkailleen sekä teknistä huoltoa ja kunnossapitoa ja kiinteistöjohtamista että myös älykkäitä teknologioita ja asiantuntijapalveluita. Projekteissa Caverion toteuttaa talotekniikkaprojekteja sekä uusiin että peruskorjattaviin kiinteistöihin.

Viime vuoden aikana Caverion teki useita merkittäviä yritysostoja. Ostamalla Huurteen Suomen ja Ruotsin toiminnot Caverion vahvisti osaamistaan ympäristöystävällisissä, CO2-pohjaisissa kylmäteknisissä ratkaisuissa. Kiinteistöturvallisuuden konsulttipalveluihin erikoistuneen Pelsu Pelastussuunitelman osto täydensi turvallisuuspalveluiden tarjoomaa.

Merkittävin yritysosto oli kuitekin Maintpartner, minkä myötä Caverionista tuli Suomen johtava teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava yhtiö.

Vaikka Caverion ei ole tähän mennessä kärsinyt koronakriisistä, on yhtiön osakekurssi silti notkahtanut yli 37 prosenttia 5,1 euroon tammikuun lopun yli 8,1 eurosta.

Analyytikot odottavat konsensusennusteessa yhtiön viime vuoden 0,14 euron osakekohtaisen tuloksen kasvavan tänä vuonna 0,29 euroon. Odotuksissa on siis peräti 107 prosentin tuloskasvu tänä vuonna. Tällä tulosennusteella tämän vuoden P/E-kerroin on 18x.

Optimististen tulosennusteiden lisäksi analyytikot suosivat yhtiötä muutoinkin. Neljästä analyytikosta kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yksi lisää suosituksen. Pidä- vähennä- tai myy -suosituksia ei siis ole lainkaan.

Myös tämän hetken konsensuksen mukainen 6,7 euron osakkeen tavoitehinta on selvästi yli tämän hetken 5,1 euron kurssinoteerauksen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös