Arvo-osakkeet

Analyytikko: Fortum tarjoaa kärsivälliselle sijoittajalle 5,0 prosentin ”pohjatuoton” osingoista

Fortumin arvonluonti perustuu jatkossa erityisesti yhteistyöhön Uniperin kanssa.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi tammi-maaliskuussa selvästi, viime vuoden 393 miljoonasta eurosta 1 171 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus jäi hiukan toteuman alla, sillä se oli 1 103 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoi välitilinpäätöksen yhteydessä, että Fortum teki tarvittavia muutoksia strategian toimeenpanon vauhdittamiseksi ja markkinaolosuhteet tukivat liiketoimintaa huomattavasti haasteellisemman vuoden 2020 jälkeen.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Fortumin kaikkien segmenttien vertailukelpoiset liikevoitot kasvoivat vuodentakaisesta.

”Vaikka pohjoismaiset vesivarastot olivat edelleen korkealla tasolla, sähkönhinnat nousivat merkittävästi ja tämä oli myös tärkein syy siihen, että Generation-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 14 prosenttia. Russia-segmentin tulosparannukseen vaikutti jonkin verran aurinkovoimahankkeen myynti. Fortum myi 116 megawatin hankkeensa yhteisyritykselle ja siitä kirjattu tuotto kumosi suurimman osan Venäjän ruplan heikentymisen negatiivisesta vaikutuksesta”, Rauramo kertoi.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaukolämpöliiketoiminta hyötyi vertailukautta selvästi kylmemmästä säästä ja myös kierrätys- ja jäteliiketoiminta paransi tulostaan. Lisäksi sähkön myyntikatteiden ja lisäarvopalvelujen myynnin kasvu vahvistivat edelleen Consumer Solutions -segmentin tulosta.

Fortumin uusimman segmentin, eli Uniperin, tulos oli erittäin vahva, jopa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen erittäin hyvään tulokseen verrattuna. Rauramon mukaan Uniperin tulos muodostaa merkittävän osan Fortumin alkuvuoden tuloksesta.

Yhteistyön tiivistäminen Uniperin kanssa jatkuu.

”Tänä keväänä olemme myös tehneet useita muutoksia tiivistääksemme integraatiotamme Uniperin kanssa, saavuttaaksemme entistä enemmän yhteistyöhyötyjä ja nopeuttaaksemme strategian toteuttamista. Suunnitelmana on yhdistää molempien yhtiöiden pohjoismaisen vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimointi Fortumin Generation-segmentin alle ja ottaa käyttöön toiminnallinen yhteistyömalli tuuli- ja aurinkovoiman sekä vetyliiketoiminnan kehittämisessä”, toimitusjohtaja kertoo.

Fortumin tammi-maaliskuun tulos oli erinomainen ja ylitti Uniperin tuloksen jälkeen korkealle viritetyt odotukset, arvioi Inderesin osakestrategi ja analyytikko Juha Kinnunen.  

Inderes nosti Fortumin lähivuosien tulosennusteita 10 prosenttia.

”Teimme ennusteisiin monia tarkistuksia, mutta merkittävin tekijä nousun taustalla on Uniper-segmentin ”kestävän” tulostason nostaminen lähivuosille noin 900 MEUR:n tasolle (aik. noin 830 MEUR) yhtiön vakuuttavan kehityksen ansiosta”, Kinnunen kertoo.

Fortumin osake on jo noussut koronakriisiä edeltävälle tasolle vajaaseen 23 euroon.

Kinnusen mielestä Fortumin osake ei ole enää halpa, mutta arvostus on edelleen kohtuullinen. Selkein aliarvostus osakkeesta on kadonnut.

”Jatkossa osakkeen arvonnousu ei perustu enää elpymiseen, vaan yhtiön kykyyn luoda omistaja-arvoa erityisesti edelleen mielenkiintoisesta palapelistä Uniperin kanssa. Arvostus on kuitenkin edelleen kohtuullinen (2022e oik. P/E 15x) ja noin 5 %:n osinkotuotto tarjoaa kärsivälliselle sijoittajalle kohtuullisen pohjatuoton”, analyytikko toteaa.

Inderesin ennustemuutoksien jälkeen Fortum on myös hieman aliarvostettu suhteessa verrokkiryhmäänsä, mikä tukee positiivista näkemystä osakkeesta, Kinnunen arvioi.

”Arviomme mukaan yhtiö pystyy lähivuosina vuolailla kassavirroilla sekä ylläpitämään osinkoa että lyhentämään merkittäviä velkojaan, mikä samalla pienentää hiljalleen yhtiön riskiprofiilia. Pitkällä tähtäimellä osakkeessa on myös vetyoptio, mutta tämän vahvuutta voimme arvioida paremmin kesän energiapoliittisien linjauksien jälkeen”, Kinnunen toteaa.

Inderesin tulosennusteella viime vuoden 0,67 euron oikaistu osakekohtainen tulos laskee tänä vuonna hieman 1,64 euroon. Sillä ennusteella Fortumin P/E-kerroin on 14x.

Fortum aina ollut hyvä osingonmaksaja. Niin jatkossakin. Inderesin ennusteilla tämän ja ensi vuonna osinkotuotto on 5,0 prosenttia.

Inderes toistaa Fortumille lisää-suosituksen ja nostaa tavoitehinnan 24 euroon aikaisemmasta 22,5 eurosta odotuksia paremman ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin jälkeen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös