Arvo-osakkeet

Lehto Groupin ahdinko syvenee

Lehto Groupin toimitusjohtaja Juuso Hietanen.

Lehdon tulosraportista on vaikea löytää positiivisia merkkejä. Rakennusyhtiön tappio syveni selvästi viime vuodesta.

Rakennusyhtiö Lehto julkisti tänään tulosvaroituksen ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Yhtiö kertoo, että se on allekirjoittanut putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä koskevan sopimuksen. Kyseisen liiketoiminnan Lehto tulee esittämään taloudellisissa katsauksissa lopetettuna toimintona, minkä seurauksena jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liiketulos laskevat.

Putkiremontit-liiketoiminnan myyminen laskee Lehdon vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihtoa noin 36 miljoonaa euroa ja laskee jatkuvien toimintojen liiketulosta noin viisi miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan myymisen vaikutusten lisäksi Lehto arvioi, että Ukrainan sodan seurauksena yleiseen markkinakysyntään ja rakennusmateriaalien hintoihin liittyy riskejä, joita ei voida täsmällisesti arvioida, mutta jotka yhtiö ottaa huomioon vuoden 2022 taloudellisessa ohjauksessaan.

Yhtiö arvioi nyt, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista on hieman vuoden 2021 liikevaihtoa alhaisempi ja että liiketulos jatkuvista toiminnoista on noin 15 – 20 miljoonaa euroa tappiollinen.

Vuonna 2021 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 436 miljoonaa euroa ja liiketappio oli 24 miljoonaa euroa.

Aiemmin helmikuussa yhtiö oli arvioinut, että sen vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista toiminnoista on vuoden 2021 tasolla ja että liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista on 5–10 miljoonaa euroa tappiollinen.

Tappiollinen tammi-maaliskuu

Lehdon vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 6,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 82,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski molemmilla palvelualueilla ja laskun taustalla on rakennushankkeiden lukumäärän väheneminen.

Liiketulos jatkuvista toiminnoista oli -9,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -1,4 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes oli odottanut selvästi maltillisempaa, 3,7 miljoonan euron liiketappiota.

Liiketappion syynä ovat erityisesti tappiolliset tai heikkokatteiset toimitilaprojektit sekä Asunnot-palvelualueen ensimmäisen neljänneksen matala volyymi.

Katsauskauden päättyessä kassavarat olivat 9,5 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat lähes 33 miljoonaa euroa. Tappiollisen tuloksen lisäksi kassavarojen vähenemiseen vaikutti erityisesti nettokäyttöpääoman kasvu 8,0 miljoonalla eurolla.

Kuva: Lehto Group.

Tilauskanta laski 429,6 miljoonaan euroon vuoden lopun 474 miljoonasta eurosta. Tilauskanta laski molemmilla palvelualueilla.

Toimitusjohtaja Juuso Hietanen kertoo, että vuoden ensimmäinen neljänneksellä yhtiö teki intensiivisesti työtä yhtiön tulevaisuuden eteen.

”Tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvien tehtävien lisäksi olemme toteuttaneet operatiivisia muutoksia, käyneet muutosneuvotteluita henkilöstömme kanssa, valmistelleet putkiremontit-liiketoiminnan myyntiprosessia, käyneet rahoitusneuvotteluita ja valmistautuneet vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun. Kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja varmistaa rahoitus strategian toteuttamiseen. Olemme vieneet asioita eteenpäin määrätietoisesti useammalla sektorilla yhtäaikaisesti”, Hietanen toteaa.

Lehdon tulosta ja kassavirtaa rasittaa edelleen kolme voimakkaasti tappiollista toimitilahanketta ja korkeat materiaalikustannukset, toimitusjohtaja kertoo. Voimakkaasti tappiolliset hankkeet ovat kuitenkin päättymässä tämän vuoden aikana.

Hietasen mukaan Asunnot-palvelualueen liikevaihto oli matala eikä katsauskaudella valmistunut yhtään luovutuksen mukaisesti tuloutuvaa asuntohanketta.

”Olemme muuttaneet alun perin kuluttajille suunniteltuja asuntohankkeita sijoittajille tehtäviksi hankkeiksi, jolloin kyseisiin kohteisiin liittyvä liikevaihto ja kate kertyvät hankkeen valmiusasteen mukaisesti. Tämän muutoksen seurauksena projektien kassavirrat ja tulot kertyvät tasaisemmin koko projektin aikana.”

Projektiriskien hallinta on avainasemassa

Lehto on Hietasen mukaan tekemässä voimakasta fokusointia Toimitilat-palvelualueella, minkä seurauksena yhtiö ennakoi palvelualueen liikevaihdon selvästi laskevan erityisesti vuoden 2023 aikana.

”Tulemme keskittymään sellaisiin hankkeisiin, joissa meillä on aitoa kilpailukykyä, ja joihin liittyvät riskit ovat paremmin hallittavissa.”

Vuoden alkujaksolla yhtiö viimeisteli myös yhtiön strategiatyön.

”Lehdolla on nyt hyvin fokusoitu ja rajattu, kilpailukykyymme nojaava strategia, jonka suunnittelussa olemme panostaneet vahvasti myös toimeenpanon varmistamiseen.”

Hietasen mukaan tämän vuoden ensisijaisena tavoitteena on parantaa kannattavuutta, minkä keskeisenä elementtinä on projektiriskien hallinta kaikissa yksiköissä.

”Tulemme jatkamaan jo aiemmin aloitettuja projektiriskien hallintaan ja tehostamiseen liittyviä toimia. Tulemme myös keskittymään puukerrostalojen toteutuksen tehostamiseen. Puukerrostalojen kysynnän näemme jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa”, Hietanen kertoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös