Rahoitusteoriaa

Tammikuu on positiivisten tuottojen kuukausi – vai onko sittenkään?

Tammikuuilmiölle on olemassa hyvät selitykset, mutta kuvaaja eri kuukausien keskimääräisistä tuotoista ei yksiselitteisesti tue anomalian olemassaoloa.

Jos rahoitusmarkkinat toimisivat tehokkaasti, ei esimerkiksi pörssissä voisi ilmetä anomalioita, eli säännöllisiä poikkeamia markkinatehokkuudesta. Markkinatehokkailla osakemarkkinoilla sijoittajat huomaisivat anomaliat, hyödyntäisivät niitä ja siten anomalian pitäisi poistua.

Useat sijoittajat kuitenkin uskovat, että markkinoilta löytyy anomalioita, joita hyödyntämällä sijoittaja voi voittaa indeksin tuotot.

Yksi tunnetuimmista markkina-anomalioista on tammikuuilmiö. Tammikuuilmiöllä tarkoitetaan tilannetta jossa tammikuussa on mahdollista saada suurempia tuottoja kuin muina kuukausina.

Tammikuuilmiölle on löydetty useita loogisia selityksiä. Yleisin ja ehkä hyväksytyin selitys liittyy sijoittajien vero-optimointiin. Sijoittajat myyvät joulukuussa tappiollisia sijoituksiaan koska tappiot ovat pääomaverotuksessa vähennyskelpoisia. Tammikuussa sijoittajat sitten ostavat osakkeita uudestaan.

Vero-optimointi selittää kätevästi myös sen, miksi tammikuuilmiö havaitaan voimakkaampana pienissä yrityksissä. Pienissä yrityksissä sijoittajien omistusosuus on usein suuri, ja siksi todennäköisyys, että pienestä osakkeesta on syntynyt merkittäviä tappioita, on suurempi.

Toinen selitys tammikuuilmiölle on niin sanottu portfolion uudelleenmuodostumishypoteesi. Tämä sanahirviö viittaa siihen, että institutionaaliset sijoittajat järjestelevät joulukuussa sijoitussalkkuja uusiksi raportointivelvoitteiden vuoksi. Salkunhoitajat saattavat esimerkiksi vaihtaa osakkeet sellaisiksi että ne miellyttävät rahoitusyhtiöiden asiakkaita. Tammikuussa osakkeet vaihdetaan sellaisiin, joista salkunhoitajat uskovat saavansa tuottoa vuoden aikana.

Mutta toimiiko tammikuuilmiö todella?

Vastaus ei ole yksioikoinen. Alla oleva twiitti näyttää, että tilastoja voidaan tulkita monella tavalla.

 

 

Twiitin kuvaaja osoittaa amerikkalaisen S&P 500 -osakeindeksin keskimääräiset tuotot eri ajanjaksoilla mitattuna kuukausittain.

Kuvaaja osoittaa selvästi että tammikuun tuotot ovat olleet positiivisia jos asiaa tarkastellaan riittävän pitkällä aikavälillä (kuvaajassa vuodesta 1928 lähtien). Mutta jos tuottoja tarkastellaan viimeisten 10 vuoden ajalta, ovat tammikuun tuotot olleet negatiiviset.

Vertailu muihin kuukausiin osoittaa, ettei pitkän aikavälin tarkastelussakaan tammikuu ole ollut tuottavin kuukausi.

Sekä pitkällä että lyhyellä tarkasteluvälillä varmimmin positiivisia tuottoja on tullut joulukuussa. Tämä havainto ei tue ajatusta veromyyntien vaikutuksesta – joulukuun mahdolliset veromyynnit eivät ole painaneet joulukuun keskimääräisiä tuottoja negatiivisiksi.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös