Makrotalous

Tutkimus- ja kehitysrahat valuvat hyödyttömiin energiatukiin – ”On syytä huoleen…”

Valtion yrityksille maksaman tukipotin painotus on viime vuosina siirtynyt energiatukiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukien kustannuksella. VATT:n tutkijat ovat kehityksestä huolissaan.

VATT:n tutkijoiden mukaan erilaisiin suoriin energiatukiin varattiin vuoden 2016 talousarviossa puoli miljardia euroa – reippaasti yli tutkimus- ja kehitystukiin varatun 329 miljoonan euron määrärahan. Vuoden 2017 talousarviossa energiatuet ylittävät jo 600 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehittämistukien jäädessä 275 miljoonaan euroon.

Energiaintensiivistä teollisuutta tuetaan vuosittain yli 200 miljoonan euron energiaveronpalautuksella sekä vuodesta 2017 alkaen reilun 40 miljoonan euron päästökauppatuella. Lisäksi teollisuuden sähkölaskua alennetaan palvelujen ja kaupan yrityksiä alhaisemmalla verokannalla, joka muodosti vuosina 2012 – 2014 noin 400 miljoonan euron vuosittaisen verotuen.

Huolestuttavaa tässä suuntauksessa on se, että energiatuet näyttävät olevan hyödyttömiä.

VATT:n tutkijat Mari Laukkanen, Kimmo Ollikka ja Saara Tamminen selvittivät seitsemän eri mittarin avulla energiapalautusten vaikutusta kilpailukykyyn. Mittareina he käyttivät tuottavuutta, viennin arvoa, työllisten määrää, liikevaihtoa, nettovoittomarginaalia, pääoman tuottoastetta ja viennin osuutta liikevaihdosta.

Tutkimuksen perusteella energiaveronpalautuksilla ei tavoiteta tuelle asetettuja tavoitteita – palautuksilla ei ole yhteyttä yritysten menestykseen tai sen puutteeseen.

Lisäksi energiapalautukset voivat myös vääristää kilpailua, tutkijat varoittavat. Tuet kohdentuvat valikoiduille toimialoille ja vain suurimmille yrityksille toimialojen sisällä. Suuryritykset saavat peräti 80 prosenttia maksamistaan energiaveroista takaisin.

Yritystukien painopisteen siirtyminen tutkimuksen ja kehityksen tukemisesta energiatukiin huolestuttaa tutkijoita.

”Yritystukien painotuksen voidaan kuitenkin katsoa viime vuosina siirtyneen innovaatiota luovasta olemassa olevaa yritysrakennetta säilyttävään suuntaan.”

Julkisten varojen käyttö vain tiettyjen vientitoimialojen ja sielläkin vain suurimpien yritysten tukemiseen häiritsee markkinakilpailua ja jarruttaa talouden uudistumista, tutkijat toteavat.

1 kommentti

1 kommentti

  1. Jorma Erkkilä

    22.12.2016 at 10:29

    Jos valtio haluaa omalta osaltaan turvata yritysten kilpailukyvyn, miksi ei suoraan vain lasketa yhteisöveroa? Tuet pois ja yritysverot alas. Tällöin valtio ei sekaannu yksityisen sektorin rakenteisiin, kilpailutilanteeseen tai resurssien allokointeihin.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös