Oma talous

Raha-asiat aiheuttavat stressiä joka toiselle suomalaiselle

Tuore kyselytutkimus paljastaa miten suomalaiset nostavat äitejään oman lähipiirinsä taloudellisiksi esikuviksi isiä useammin ja mikä aiheuttaa suomalaisille stressiä.

S-Pankin teettämässä Taloudellinen hyvinvointi -kyselytutkimuksessa selvitettiin raha-asioiden sekä henkilökohtaisen taloustilanteen roolia suhteessa omaan hyvinvointiin. Kyselyyn vastasi 1 109 henkilöä.

Raha-asiat olivat 19 prosentille vastaajista suurin yksittäinen tekijä, joka oli aiheuttanut heille stressiä. Rahan jälkeen yksittäisisistä aiheista eniten stressiä aiheuttivat kiire, työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen, työhön liittyvät epävarmuudet sekä perheongelmat.

Vastaajista lähes puolet, 46 prosenttia nosti raha-asiat kolmen suurimman stressinaiheuttajan joukkoon. Raha-asiat nousivat varsin selkeästi suurimmaksi stressinaiheuttajaksi, sillä toiseksi eniten stressiä aiheutti kiire, jonka vaivasi joka kolmatta vastaajaa.

Asuinpaikka ei vaikuttanut merkittävästi raha-asioista stressaamiseen, sillä tulokset olivat hyvin pitkälti samanlaisia ympäri Suomen. Sekä pääkaupunkiseudulla, Länsi-, Pohjois- tai Itä-Suomessa asuvista 45 prosenttia kertoivat raha-asioiden aiheuttaneen heille stressiä. Sen sijaan Etelä-Suomessa asuvista hieman yli puolet ilmoitti stressaavansa raha-asioista.

Kyselytutkimus kertoi myös siitä, että suomalaiset pitivät äitejä useammin oman lähipiirinsä taloudellisina esikuvina, kuin isiä. Äidin suurimmaksi taloudelliseksi esikuvakseen ilmoitti 22 prosenttia vastaajista, kun isän valitsivat 18 prosenttia. Miehet nostivat useammin isänsä esikuvaukseen, kun taas naisvastaajien esikuvat olivat useammin äitejä.

Rahastosijoittaminen kiinnosti varsin suurta osaa vastaajista. Eniten aiheesta olivat kiinnostuneet 30-44-vuotiaat, joista lähes puolet ilmoitti rahastosijoittamisen kiinnostavan. Vähiten aihe kiinnosti yli 60-vuotiaita, mutta heistäkin neljännes ilmaisi kiinnostuksensa rahastosijoittamista kohden.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös