Asunnot ja kiinteistöt

Tämä mitättömän pieni investointi voi säästää taloyhtiössä tuhansia euroja

Suomessa tapahtuu väkilukuun suhteutettuna paljon palokuolemia, muistuttaa Isännöintiliitto.

Isännöintiliiton mukaan vuonna 2018 rakennuksissa sattuneista palokuolemista noin puolet tapahtui taloyhtiöissä. Parhas keino estää palovahingot ovat toimivat palovaroittimet ja turvallisen asumisen pelisäännöistä muistuttaminen.

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat taloyhtiön vastuulla, mutta patterikäyttöisistä varoittimista huolehtivat sen sijaan asukkaat itse.

Palovaroittimia on lain mukaan oltava vähintään yksi kutakin alkavaa 60 neliömetriä kohti. Jokaisen asunnon jokaisessa kerroksessa on myös oltava vähintään yksi toimiva palovaroitin. Varoitin sijoitetaan makuuhuoneiden ja muiden tilojen väliin ja ylemmissä kerroksissa portaikon yläpuolelle.

Pelkästään palovaroittimen pattereiden toimivuudesta huolehtiminen ei riitä, sillä myös palovaroittimen käyttöikä voi olla umpeutunut. Viranomaiset suosittelevat, että palovaroittimet vaihdetaan uusiin 5-10 vuoden välein.

Vakuutusyhtiöstä riippuen saattaa käydä niin, että tulipalon sattuessa vakuutuskorvauksia voidaan keventää tai jopa evätä kokonaan, mikäli huoneistossa ei ole vaadittu määrä palovaroittimia.

Taloyhtiön kannattaa kuitenkin ottaa myös nämä varoittimet vastuulleen, Isännöintiliitto suosittelee. Näin varmistetaan, että kaikissa huoneistoissa on toimiva palovaroitin. Myös palovaroittimien asentaminen ja vuosihuolto tulisi olla Isännöintiliiton mielestä taloyhtiön tehtävä ja kustannusten mennä taloyhtiön laskuun. Se on ainoa tapa huolehtia kaikkien asukkaiden paloturvallisuudesta.

”Palovaroittimen vuosihuolto on pieni kustannus verrattuna palovahinkoihin. On aina hienoa kuulla yhtiöistä, jotka ovat ottaneet palovaroittimien kunnossapidon ja patterien vaihdon hoidettavakseen. Pariston vaihtaminen voi olla hankalaa esimerkiksi ikäihmiselle ja se voi unohtua nuoremmaltakin”, kertoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jaana Sallmén

Joulun aikaan paloturvallisuus nousee entistä tärkeämpään rooliin. Kynttilöitä ja piharoihuja poltetaan paljon ja monenlaiset sähkövalot koristavat huoneistoja ja pihoja. Taloyhtiöissä kannattaa Isännöintiliiton mielestä tiedotteilla muistuttaa asukkaita huolehtimaan tulien ja valojen paloturvallisesta käsittelystä.

Myös taloyhtiön pakollisen pelastussuunnitelman tulee olla ajan tasalla ja asukkaiden tiedossa. Lain mukaan pelastussuunnitelma on laadittava vähintään kolmen huoneiston asuinrakennuksiin, mutta pelkkä paperin täyttäminen ei riitä, eikä suunnitelman olemassaolo itsessään pelasta ihmishenkiä.

”Oleellista on tunnistaa oman taloyhtiön riskit ja tehdä toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Lisäksi on äärettömän tärkeää, että talon turvallisuusasioista tiedotetaan asukkaille”, Sallmén toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös