Makrotalous

Luke: Koronakriisi kiihdyttää metsäteollisuuden rakennemuutosta

Kartonki on nousemassa paperin ohi Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi.

Metsäyhtiö UPM:n päätös sulkea Kaipolan tehdas on seurausta globaaleista rakenteellisista muutosvoimista, joiden suunta on vääjäämätön.

Digitalisaatio etenee ja sanomalehtipaperin kysyntä laskee. Evlin mukaan Euroopassa aikakaus- ja sanomalehtipaperien kysynnän rakenteellinen heikkenemisvauhti oli noin 5-10 prosenttiyksikköä vuositasolla ennen pandemiaa.

Vuosien 2008 – 2020 aikana sekä aikakauslehtipaperin että sanomalehtipaperin kysyntä on laskenut selvästi. Kaiken lisäksi paperin keskihinta on ollut myös laskutrendissä.

Samaa tarinaa kertoo myös Luonnonvarakeskus tuoreessa metsäsektorin suhdannekatsauksessa.

Luken mukaan alkuvuoden metsäteollisuuden työtaistelut, koronapandemian myötä vaimentunut viennin kysyntä ja paperikoneiden sulkemiset supistavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2020.

Samalla teollisuuspuun hakkuumäärät vähenevät, kantohinnat alenevat ja metsäteollisuuden sekä -talouden kannattavuus heikkenevät. Vuonna 2021 metsäteollisuuden tuotanto ja vienti elpyvät paino- ja kirjoituspaperia lukuun ottamatta.

Lähde: Luonnonvarakeskus.

Luken mukaan paino- ja kirjoituspaperin kysyntä on heikentynyt Euroopassa voimakkaasti. Suomessa tuotannon ja viennin vähenemistä ovat voimistaneet alkuvuoden työtaistelut sekä tuotantokapasiteetin väheneminen. Ensi vuonna paperin tuotantomäärän supistumiseen vaikuttavat vähenevän kysynnän lisäksi myös paperikoneiden sulkemiset.

Paperin tuotannon arvioidaan vähenevän Suomessa vuosien 2020–2021 aikana lähes 40 prosenttia vuodesta 2019, Luke ennustaa. Paperin keskimääräiset vientihinnat alenevat sekä tänä että ensi vuonna.

Vaikka koronapandemian välittömänä vaikutuksena oli kartongin kysynnän kasvu, kartongin tuotanto- ja vientimäärät jäävät tänä vuonna hieman viime vuotta pienemmiksi.

Kuitenkin vuoden 2020 lopussa käynnistyvä Stora Enson Oulun pintapakkauskartonkia valmistava kraftlainerikone lisää ensi vuonna tuotantomäärää merkittävästi. Kartongin keskimääräinen vientihinta alenee hieman ensi vuonna, kun taivekartonkia halvemman kraftlainerin osuus kasvaa viennissä.

Kokonaisuutena kartongin näkymät säilyvät Luken mukaan positiivisina. Viennin arvolla mitattuna kartonki nousee vuonna 2021 paperin ohi Suomen tärkeimmäksi metsäteollisuustuotteeksi.

Sellun vientimäärä vähenee tänä vuonna viisi prosenttia heikon markkinatilanteen seurauksena. Luke arvioi. Koska kotimaassa massan tarve on paperikoneiden sulkemisten seurauksena aiempaa pienempi, vähenee sellun ja massan tuotanto Suomessa vientiäkin enemmän. Vuonna 2021 globaalin kysynnän vahvistumisen myötä sellun vienti kasvaa viisi prosenttia. Sellun keskimääräinen vientihinta on tänä vuonna huomattavasti viime vuoden hintaa alempi. Ensi vuonna hinta nousee, mutta hintataso on edelleen kaukana huippuvuosista.

Koronapandemia on muuttanut kysynnän rakennetta myös raakapuumarkkinoilla. Tukkipuun kysyntä on säilynyt puutuotteiden hyvän menekin vuoksi, mutta kuitupuun kysyntä on heikentynyt paperin ja sellun tuotantomäärien supistuessa, Luke toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös