Markkinakommentit

Ovatko arvoyhtiöt vuoden 2021 voittajia?

Koronakriisin hellittäminen saattaa hyödyttää arvo-osakkeita enemmän kuin kasvuyhtiöitä. Suurilla teknojäteillä on omat haasteensa.

Viime vuodet ovat olleet kasvuyhtiöiden juhlaa verrattuna arvo-osakkeisiin. Tämä näkyy esimerkiksi alla olevasta tviitistä, jonka kuvaajan on laatinut Financial Times.

Kuvaajassa on suhteutettu maailman arvo-osakkeiden tuotot kasvuosakkeiden tuottoihin. Mitä alhaisempi suhdeluku, sitä heikommin arvo-osakkeet ovat menestyneet suhteessa kasvuosakkeisiin. Indeksin osakkeet on poimittu MSCI All World -indeksistä.

Vuodesta 2007 lähtien suhdeluku on ollut voimakkaasti laskeva, eli kasvuosakkeet ovat tuottaneet selvästi arvo-osakkeita paremmin.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava arvioi pankin viikkokatsauksessa, että menneen vuosikymmenen aikana arvo-osakkeita on alettu kutsua myös arvoloukuiksi, koska monesti odotettua kestävää nousukäännettä ei ole tapahtunut.

Mandatum Life muistuttaa kuitenkin viikkokatsauksessaan, että ihan viime aikoina sijoittajat ovat siirtyneet ostamaan arvoyhtiöitä kasvuyhtiöiden sijaan.

Koronakriisin hellittäminen suosii suhdanneherkkiä aloja

Onko käänne siis arvo-osakkeiden eduksi siis viimeinkin tapahtumassa?

Mikäli koronakriisin hellittää, antaa se tukea suhdanneherkille toimialoille, joista löytyy paljon arvo-osakkeita.

”Positiivisten rokoteuutisten myötä toimialat, jotka ovat kärsineet eniten koronakriisistä, nousivat marraskuussa nousukärkeen. Näitä toimialoja ovat muun muassa energia, kiinteistöyhtiöt, matkailu ja lentoliikenne. Kehityksen taustalla ovat odotukset kulutuskäyttäytymisen muutoksesta uudelleen koronakriisiä edeltävään suuntaan. Vastaavasti koronakriisin suhteelliset voittajat, kuten teknologia, kotoiluun ja kuluttajatuotteisiin keskittyneet yhtiöt, tuottivat marraskuussa koko markkinaa maltillisemmin”, Mandatum Life toteaa.

Finanssiyhtiön mukaan talousnäkymien parantuminen rokoteuutisten myötä nostatti myös suhdanneherkkien toimialojen, kuten rahoitussektorin ja teollisuusyhtiöiden osakkeita.

Tähän asti markkinoiden suuria voittajia ovat olleet teknologiajätit Microsoft, Apple, Amazon, Google ja Facebook. Ne ovat olleet koronaepidemian voittajia tuloksentekokyvyssään.

Nyt kuitenkin teknologiayrityksiä ja niiden määräävää markkina-asemaa saattaa uhmata regulaatiouhka, Mandatum Life muistuttaa.

”Poliitikot Euroopassa ja Yhdysvalloissa käyvät keskustelua jättien roolista markkinataloudessa. Kun yrityksellä on määräävä markkina-asema, voi yrityksen toimintaa rajoittaa lain kautta.”

Yhdysvalloissa liittovaltion ja osavaltiotason kilpailuviranomaiset ovat nostaneet oikeusjutut Facebookia vastaan. Maan oikeusministeriö on nostanut syytteen yhtiön rekrytointipolitiikasta. Kaiken lisäksi Euroopassa kilpailuviranomaiset valmistelevat lainsäädäntöä, joka kiristää verkkoa näiden yritysten ympärillä, finanssiyhtiö toteaa.

Riskit Facebookin kannalta ovat suuret, sillä viranomaisten valta on suuri. Sen sai kokea aikanaan Microsoft.

”Edellisen kerran vastaava kierros ajoittui it-kuplan puhkeamiseen. Silloin Microsoft todettiin syylliseksi monopoliasemansa väärinkäyttöön ja yritys määrättiin pilkottavaksi kahteen osaan.”

Inflaation kiihtyminen on riski erityisesti kasvuyhtiöille

Kasvuosakkeita on tukenut myös alhainen korkotaso, sillä kasvuosakkeet hyötyvät arvo-osakkeita enemmän alhaisesta korkotasosta. Kasvuyhtiöiden arvo perustuu arvoyhtiöitä enemmän kaukana tulevaisuudessa oleviin kassavirtoihin. Näiden kassavirtojen nykyarvoon korkotaso vaikuttaa paljon. Kun korko on alhaalla kevyen rahapolitiikan vuoksi, ovat kasvuyhtiöt nousseet sijoittajien silmissä arvokkaammiksi.

Mikäli inflaatio ja inflaatio-odotukset nostavat päätään, pakottaisi se keskuspankit kiristämään löysää rahapolitiikkaansa. Seurauksena olisi markkinakorkojen nousu, mikä olisi myrkkyä erityisesti kasvuosakkeille.

Nordean Hertta Alava uskoo, että arvo-osakkeilla onkin hyvät mahdollisuudet kehittyä kasvuosakkeita suotuisammin seuraavan vuoden kuluessa, mutta varmaa se ei tietenkään ole.

”Tyypillisesti pankit ja sykliset yhtiöt nousevat eniten uuden suhdanteen alkuvaiheessa, jolloin talouden kasvuluvut ovat suuria, inflaatio hieman kiihtyy ja korot nousevat”, Alava toteaa.

Inflaatio-odotusten kiihtymisestä on jo merkkejä. USA:ssa markkinoiden odotukset viiden seuraavan vuoden inflaatosta ovat nousseet selvästi viime aikoina.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös