Kasvuosakkeet

Netum listautuu ja kerää sotakassan – yritysostopeli kuumana

Yli 160 ammattilaisen it-yhtiö Netum Group on listautumiassa Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle. Yhtiö palvelee lähinnä julkisen sektorin asiakkaita. Kuva: Netum Group, mediapankki

Helsingin pörssin First North -markkinapaikka saa kiintoisan yhtiön, kun it-yhtiö Netum Group ilmoitti listautumissuunnitelmistaan 17.5. ja tänään 21.5. Alan yritysostopeli käy kuumana.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Evli Pankki ja annissa on tarkoitus kerätä noin 8 miljoonan euron bruttovarat (netto 7,2 milj. e). Yhtiöllä oli maaliskuun lopussa nettovelkaa 2,4 miljoonaa euroa, joten rahaa jää käyttöön, myös niin sanotuksia sotakassaksi.

Yhtiöllä on monen muun alan yrityksen tavoin kasvustrategia sekä orgaanisesti että yritysostoin. Samoin muut tavoitteet ovat melko lailla yhteneviä: luotetuin digikumppani, halutuin työnantaja ja niin edelleen.

Suunnitellun listautumisen ja Listautumisannin tavoitteena on Netumin orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen. Listautumisen odotetaan myös edistävän yhtiön rekrytointitoimenpiteitä ja lisäävän yhtiön yleistä tunnettuutta. – Netumin tiedote 17.5.21


Tämän lisäksi osakkeita voidaan käyttää vastikkeena yritysostoissa ja listautuminen mahdollista pääsyn pääomamarkkinoille, eli tarvittaessa isommat rahahanat kasvukisaan.

Alalla paljon dynaamisia toimijoita

Netum Group on tietoteknisiä ratkaisuja ja -konsultointia tarjoava it-palvelutalo. Näitä on pörssissä useita. Isoin on TietoEVRY omassa kokoluokassaan ja pienempiä mm. Digia, Vincit, Siili, Gofore, Innofactor ja Nixu, joka on tietoturvakonsultointiin keskittyvä it-yhtiö.

Vahva kyberturvallisuusosaaaminen on myös yksi Netumin nimeämistä omista kilpailueduista. Yhtiön palvelutarjoomaan kuuluvat kyberturvapalveluiden lisäksi digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuus- ja integraatiopalvelut sekä johdon konsultointi.

Alla on vertailtu alan pörssiyhtiöiden avainlukuja.

Suomessa noteerattujen it-palveluyhtiöiden avainlukuja

Yhtiöt eivät ole velkaisia. Korollinen velka muodostaa vain murto-osan markkina-arvosta, tai nettovelka on negatiivinen eli kassavarat ovat korollisia velkoja suuremmat.

Alalle on tyypillistä maltillinen pääoman tarve, pois lukien yritysostot.

Netumin kovaa 31 prosentin kasvuloikkaa vuonna 2020 selittää AgentIT Finlandin yritysosto (nyk. Netum Integrations) kesällä 2019. Ostettu liiketoiminta sisältyi vuonna 2020 ensi kerran lukuihin koko tilikauden osalta.

Netum kasvoi myös orgaanisesti sekä vuonna 2020 että tammi-maaliskuussa 2021, jolloin liikevaihto oli 4,8 miljoonaa (Q1/20: 4,4) ja vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 0,77 miljoonaa euroa (0,73).

Yhtiö noudattaa suomalaista FAS-tilinpäätöskäytöntöä.

Yritysostoissa käy kuhina

Sotakassalle on varmasti käyttöä toimijasta riippumatta – jos ei muuta niin reserviksi. Yritysostoja eli niin sanottua konsolidaatiota tapahtuu jatkuvasti. Esimerkkejä on useita.

Vincit petti hieman sijoittajien tulosodotukset tammi-maaliskuussa mutta etenee silti hyvin Suomessa ja USA:ssa. Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. EBITA-liikevoitto oli 11,5 % (Q1/20: 10,4).

Yhtiö ilmoitti digitaalisen myynnin kehittämiseen erikoistuneen Bonsky Digitalin yritysostosta huhtikuun lopulla.

Yrityskaupan myötä Vincit saa hyvän jalansijan sekä uuden liiketoimintayksikön Jyväskylään. Lisäksi Vincitin digitaaliseen liiketoimintakonsultointiin erikoistunut yksikkö Vincit Now tulee saamaan entistä vahvempaa osaamista digitaalisen myynnin konsultointiin… – Vincit, tiedote 29.4.21

Aivan vuoden alussa Digia oli aktiivinen yritysostoissa:

Osana kasvustrategiaamme hankimme 7.1.2021 ruotsalaisen Climber International AB:n koko osakekannan. Yritysosto koskee Climberin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Alankomaiden toimintoja. Climberin liiketoiminta pohjautuu pitkälti edistyksellisten Qlik-teknologioiden hyödyntämiseen sekä vahvasti konsultoivaan toimintamalliin. – Digia, tilinpäätös 2020

Goforen kasvu erottuu taulukossa.

Laajensimme syyskuussa toteutuneella Qentinel Finland Oy:n yrityskaupalla palvelutarjontaamme tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden testaukseen ja laadunvarmistukseen. Tämä parantaa oleellisesti kykyämme palvella asiakkaitamme läpi projektien koko arvoketjun kattavasti sekä toimia päävastuullisena toimittajana vaativissakin kokonaistoimituksissa. – Gofore, tilinpäätöstiedote 5.3.21

Goforen kauppa oli järeä ja käsitti jopa 104 uutta työntekijää. Jotain kaupan merkityksestä kertoo se, että Goforen viimeisen neljänneksen liikevaihdon 40 prosentin kasvusta Qentinel toi puolet (eli 3,5 milj. e).

Siili on puolestaan ostanut alkuvuonna 2021 enemmistön unkarilaisesta Supercharge -yhtiöstä. Tasetilanne on muuttunut taulukon mukaisesta.

Taulukossa näkyvien pörssiyhtiöiden lisäksi samalla kentällä toimii sekä isoja kansainvälisiä toimijoita (esim. CGI, Fujitsu) että listaamattomia kotimaisia keskisuuria ja pieniä yhtiöitä.

Pörssilistauksen ulkopuolella olevia, mutta pörssiin taloutensa puolesta kykeneviä yrityksiä ovat mm. Solita (liikevaihto 104 milj. e), Reaktor (92 milj. e) ja Futurice (66 milj. e). (luvut 2019)

Netum on järkevästi hinnoiteltu

Kun taulukkoa katsoo, huomataan että Netumin velaton hinta asettuu yli kaksinkertaiseksi liikevaihtoon nähden. Se on perusteltua, koska yrityksellä on hyvä kannattavuus. Liikevoittoon (EBITA) nähden velaton arvo jää ainoastaan 13-kertaiseksi, eli vertailujoukon keskitason alapuolelle.

Taulukossa Netumille on käytetty listautumishinnan mukaista markkina-arvoa todennäköisellä annin jälkeisellä osakemäärällä 11,52 milj. kappaletta.

Lisäksi on huomattava, että annissa kerätyt varat supistavat nettovelkaa, jolloin velaton arvo on listautumishinnalla arviolta lähempänä 30 kuin 40 miljoonaa euroa.

Netumissa on paljon hyvää, kuten vankat asiakassuhteet ja kokeneet ammattilaiset.

Yhtiön työntekijät ovat kokeneita, ja näistä 86 prosentilla on senioritason erityisosaaminen eli yli viiden vuoden työkokemus. Yhtiön työntekijöistä jopa 67 prosentilla on yli 15 vuoden työkokemus. – tiedote 17.5.21

Yrityksessä työskentelee on reilut 160 ammattilaista ja sillä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa.

On huomionarvoista, että Netumilla on palvelutuotannon lisäksi kaksi omaa SaaS-palveluna (software as a service) tarjottavaa ohjelmistoa. Nämä ovat ”määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX”.

Yleisöannissa yhtiö on tarjoamassa 0,779 miljoonaa uutta osaketta, instituutioannissa 1,406 miljoonaa ja henkilöstöannissa 0,350 miljoonaa osaketta, eli yhteensä 2,535 osaketta.

On oletettavaa, että 24.5.-2.6. järjestettävä anti tulee olemaan suosittu. Anti voidaan keskeyttää aikaisintaan 28.5.21. Lisää tietoa annista on myös Evlin sivuilla.

Summa summarum

On hienoa, että pörssiin on tulossa järkevästi hinnoiteltu kasvuyhtiö. Kaikki esimerkiksi Evlin järjestämistä anneista ja myynneistä eivät menneet vuosituhannen vaihteen teknohuumassa aivan reilun pelin hengen mukaan.

Listautuva yhtiö viime kädessä päättää hinnan, jolla tulee pörssiin. Minusta ei ole ongelma, jos osakkeita on vähän tarjolla. Pörssissä yhtiölle muodostuu hinta ja sieltä osakkeita voi ostaa lisää, jos hinta on omasta mielestä passeli.

It-yhtiöissä sijoittajalla riittää valinnanvaraa ja vertailupohjaa.

Netumin puolesta puhuu selkeä kasvupyrkimys ja kannattavuus. Yhtiö pyrkinee lisäämään ristiinmyyntiä tarjoamalla asiakkailleen kiinteähintaista sovellusylläpitoa.

Yhtiö tavoittelee kuluvalle vuodelle 20-22 miljoonan liikevaihtoa ja 3,1-3,5 miljoonan euron EBITA-liikevoittoa. Vuoden 2023 liikevaihtotavoite on 30 miljoonaa. Vuotuinen käyttökatetavoite on vähintään 15 prosenttia ja osinkotavoite 40 prosenttia tuloksesta.

Yhtiön asiakaskunta painottuu julkiselle sektorille. Tämä on sekä riski että mahdollisuus.

Eräs kokenut sijoitusammattilainen pitää Netumia mielenkiintoisena listautujana, mutta näkee mahdollisena haasteena myynnin laajentamisen julkiselta sektorilta yrityksille ja kansainvälisille asiakkaille. Rasti saattaa olla oletettua kinkkisempi.

Netumia toimitusjohtaa Matti Mujunen.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös