Sijoittaminen

Mitä tarkoittaa ylimyyty osake?

”Ylimyyty osake” on termi johon osakemarkkinoita seuraava sijoittaja törmää tämän tästä, mutta mitä se oikein tarkoittaa?

Ylimyyty osake tarkoittaa tilannetta, missä osakkeen hinta on laskenut ja missä osakkeen odotetaan ponnahtavan takaisin ylöspäin.

Liiketoiminnan analysoinnin kannalta ylimyynti tarkoittaa tilannetta, jossa osakkeen arvostustasot ovat tippuneet normaalia alemmalle tasolle ilman, että yrityksen liiketoiminnassa olisi tapahtunut merkittäviä muutoksia. 

Fundamenttipohjaisen analyysin lisäksi voidaan ylimyyty osake tunnistaa myös teknisen analyysin avulla. 

Fundamenttiperusteisesti ylimyyty osake

Fundamenttianalyysi pyrkii selvittämään osakkeen tulevien rahavirtojen nykyarvon tutkimalla yrityksen tilinpäätöstä, tasetta, osinkopolitiikkaa sekä voittonäkymiä huomioiden toimialan dynamiikan, kilpailutekijät, yrityksen kilpailuedut ja historiallisen suoriutumisen. 

Fundamenttiperusteisesti ylimyydyllä osakkeella tarkoitetaan tilannetta, missä osakkeen hinnan katsotaan olevan osakkeen sisäistä, oikeaa, arvoa alemmalla tasolla. Osakkeen tulevien rahavirtojen nykyarvo on siis korkeampi, kuin osakkeesta pörssissä maksettava hinta. 

Ylimyynti voidaan tunnistaa myös arvostuskertoimiin perustuen. Yksi tyypillisesti käytetty arvostuskerroin on P/E-luku. P/E-luku  suhteuttaa osakkeen hinnan yrityksen tulokseen. P/E-luvun tippuminen historiallisen vaihteluvälinsä pohjille tai toimialan keskimääräisen P/E-luvun alapuolelle, saattaakin tarjota sijoittajalle ostonpaikan.

Teknisesti ylimyyty osake

Teknisessä analyysissä ei tutkita yrityksen liiketoimintaa, vaan keskitytään sijoittajien käyttäytymiseen ja osakkeen hintakehitykseen pörssissä. 

Päiväkauppiaat käyttävät teknisiä indikaattoreita tunnistaessaan ylimyytyjä osakkeita. Yksi käytetyimmistä teknisistä indikaattoreista on suhteellinen voimaindeksi, eli RSI (relative strength index). 

RSI-indeksi mittaa osakkeen kurssinousun ja -laskun suhteellista, keskinäistä voimaa. RSI-indeksi heilahtelee (oskilloi) nollan ja sadan pisteen välillä. Oskilloivia indikaattoreita käytetään ostojen ja myyntien ajoittamiseen silloin kun osake on kaupankäyntivälissä, sen sijaan markkinassa jossa on vahva nousu- tai laskutrendi niiden käyttöä ei suositella. 

Teknisesti RSI lasketaan seuraavasti: RSI:ssä nousupäivien keskiarvo jaetaan laskupäivien keskiarvolla määrätyn ajanjakson yli. Yleisimmin käytetään 14 päivää. 

Ylimyyty osake tunnistetaan lähtökohtaisesti alhaisesta RSI-indeksin lukemasta (pistearvo alle 30). Osakkeen arvonlasku saattaa kuitenkin jatkua ja varsinainen ostosignaali saadaan indeksin kääntyessä nousuun ylimyydyssä, alle 30 pisteen tilassa. 

Osa treidaajista odottaa vieläkin pidempään ja ostaa osaketta vasta siinä vaiheessa, kun osake RSI-indeksi on jälleen noussut yli 30 pisteen. Ideana on päästä kiinni osakkeeseen, joka on ollut ylimyyty ja joka nyt on lähtenyt nousuun. 

Mitä mahdollisuuksia ylimyydyt osakkeet tarjoavat?

Optimaalisessa tilanteessa sijoittaja löytää osakkeita, jotka ovat yhtä aikaa sekä laadukkaita, että lyhyellä tähtäimellä houkuttelevasti hinnoiteltuja. 

Kannattaa muistaa, että teknisen analyysin raja-arvoista huolimatta, on osakkeen ylimyynti lopulta subjektiivinen käsite. Päiväkauppiaat ja analyytikot painottavat eri analyysin muotoja, joten sama osake voi samalla hetkellä olla yhden silmissä ylimyyty kun taas toinen näkee laskun jatkuvan.  

Alhaiseen arvostukseen liittyy arvoloukuksi kutsuttu ansa. Sijoittajan haasteena onkin erottaa ylimyyty osake syystä halvalta näyttävästä osakkeesta. Arvoyhtiöt ovat usein edullisia heikkojen tulevaisuudennäkymien tai rakenteellisten kannattavuusongelmien vuoksi. 

Huonot uutiset ruokkiva uusia huonoja uutisia, rakenteellinen kannattavuusongelma ei poistu itsestään ja markkinatilanteen paraneminen voi olla hidasta. Yksi esiin tullut ongelma voi olla merkki muistakin ongelmista ja isoihin ongelmiin joutuneen yrityksen osake laskee hyvästä syystä. 

Vaikka osakkeen hinta olisi laskenut paljonkin, ei ole mitään estettä sille, etteikö osakkeen hinta voisi laskea entisestään. Useat osakkeet, jotka jatkavat laskuaan näyttävät halvalta aina lopulliseen konkurssiin asti

Ylimyyty osake tarjoaa sijoittajalle hyvän ostopaikan, mutta vain siinä tapauksessa että kyseessä todella on ylimyyty osake, eikä ongelmiin joutunut yritys. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös