Rahastotietoa

Sijoitusrahastojen uudet sääntömuutokset saattavat ”hämmentää rahastosijoittajia”

Uudistuksen myötä sijoitusrahastojen vertailu helpottuu, mutta historiallisen tuoton ja riskin arviointi vaikeutuu.

Rahastosijoittaminen on suomalaisten suosituin sijoittamisen muoto. Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan peräti noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa, ja yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 150 miljardia euroa.

Nyt sijoitusrahastojen sääntelyyn on tulossa muutos, joka vaikuttaa rahastosijoittajan saamiin tietoihin eri rahastoista.

Muutos tuo rahastosijoittajille parannuksia tiedonsaantiin, mutta se saattaa tietyiltä osin myös heikentää tiedon laatua.

Rahastomarkkinoilla tapahtui vuonna 2014 merkittävä sääntelymuutos, kun EU antoi niin sanotun PRIIPS-asetuksen. Se velvoittaa rahastoyhtiöt laatimaan yhtenäisen avaintietoasiakirjan vähittäissijoittajille markkinoitavista paketoiduista sijoitustuotteista, kuten strukturoiduista sijoitustuotteista, johdannaisista ja sijoitusvakuutuksista. Asiakirja luettelee tuotteen keskeiset tiedot ja riskit.

PRIIPS-asetus ei ole tähän asti koskenut tavallisia sijoitusrahastoja, sillä niistä tehdään jo aiemmin voimaan tulleen sääntelyn mukaan samantyyppinen UCITS-avaintietoesite.

Finanssiala kertoo tiedotteessaan, että EU on kuitenkin hiljattain hyväksynyt uudistuksen, jonka mukaan vuoden 2023 alusta myös rahastoista laaditaan PRIIPS-avaintietoasiakirja.

Mitä se tarkoittaa rahastosijoittajan kannalta?

Finanssialan mukaan uudistus muuttaa sijoittajille sijoitusrahastoista annettavan tiedon sisältöä. Myös kotimaista lainsäädäntöä joudutaan muuttamaan.

Yksi selkeä ero uuden PRIIPS-avaintietoasikirjan ja perinteisen UCITS-avaintietoesitteen välillä on siinä, miten niissä esitetään sijoitustuotteen mahdollinen tuotto.

Nykyisessä sijoitusrahastojen UCITS-avaintietoesitteessä vuosittain esitettyä historiallista tuottoa verrataan rahaston mahdolliseen vertailuindeksiin. PRIIPS-avaintietoasikirjassa puolestaan annetaan erilaisilla oletuksilla laskettuja euro- ja prosenttimääräisiä skenaarioita.

Finanssiala kertoo, että näitä skenaarioita on kritisoitu, koska nykymuodossaan ne ovat monimutkaisia ja tuottavat ylioptimistisia arvioita. Ne eivät myöskään ole tuotteen tarjoajan oletuksia, vaan sääntelyn mukaisesti laskettuja lukuja.

”Uusissa säännöissä laskentaperusteita on muokattu toivottavasti parempaan suuntaan. Rahastojen siirtyminen PRIIPS-avaintietoasikirjan käyttöön helpottaa eri tuotteiden vertailua. Samalla se saattaa kuitenkin hämmentää rahastosijoittajia, sillä tuttu avaintietoesitteessä ollut historiallinen tuottokehitys poistuu esitteestä ja tilalle tulee eri vaihtoehdoille lasketut tuottoskenaariot”, toteaa Finanssiala ry:n johtava lakimies Jari Virta.

Virran mukaan myös rahastosta esitettävä riski-tuottomittari saattaa muuttua.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös