Sijoitusstrategiat

Sijoitusstrategioita maailmalta: GARP, ERP5…ja seuraavaksi SIRP

Amerikkalaiset rakastavat kirjainlyhenteitä, ja se pätee myös sijoitusstrategioihin.

Gluskin Sheff -yhtiön pääekonomisti David Rosenberg on tunnettu kansainvälisen talouden kehityksen synkistä arvioistaan.  Erityisesti hän on kritisoinut Kiinan ja euroalueen talouskehitystä. Nyt Rosenberg on kehittänyt epävarman taloustilanteen ja ylihintaisen omaisuuden maailmaan sovellettavan sijoitustrategian.

Sijoitusstrategia jossa etsitään kasvuosakkeita kohtuullisella hinnalla on GARP (=growth at a reasonable price). ERP5 on ns. taikakaavan (Magic Formula) sovellus, jossa valintakriteereinä ovat sijoitetun pääoman tuoton ja tulostuoton lisäksi hinta suhteessa kirja-arvoon (P/B) sekä viiden vuoden keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto.  Myös David Rosenbergin kehittämä sijoitustrategia on nimetty kirjainlyhenteellä.

Rosenbergin strategia on nimeltään S.I.R.P (safety and income at a reasonable price). Eli strategia pyrkii löytämään nimensä mukaisesti turvallisia, kohtuullisesti hinnoiteltuja sijoituskohteita. Business Insider -lehti esitteli strategian kriteerit ja strategian suosimat sijoituskohteet seuraavasti:

  • Laadukkaat yhtiöt: osakesijoituksissa tulee suosia ei-syklisiä osakkeita joilla on vahva tase (esim. suuret kassavarat)
  • Vahva rahoitusasema: yhtiöt joiden velkaisuusaste on alhainen ja kassavarat suuret
  • Sijoituskohteen korkea tuottoprosentti (eli osakkeilla korkea osinkotuotto)
  • Osa sijoitussalkusta tulee olla kiinteässä omaisuudessa (kuten REIT-rahastot)
  • Yhtiöt joilla on hinnoitteluvoimaa: eli esim. oligopolistisilla, vähäisen kilpailun markkinoilla toimivat yritykset ja yritykset joissa tuotteiden tai palveluiden hintajousto on alhainen (alhainen hintajousto tarkoittaa, että hinnan muutoksilla on vähän vaikutusta tuotteen tai palvelun kysyntään).
  • Yhtiöt joiden konkurssiriski on alhainen: Tällaisia ovat esim. yritykset joiden muuttuvien kustannusten osuus suhteessa kiinteisiin kustannuksiin korkea.
  • Vaihtoehtoiset sijoituskohteet joiden tuotto ei riipu osakemarkkinoiden muutoksista
  • Jalometallit: tarjoavat suojaa rahan arvon laskua vastaan, joka johtuu keskuspankkien löysästä rahapolitikasta a

Rosenbergin ideat eivät ole uusia. Sijoittamisen perusoppaat ovat täynnä vastaavia neuvoja. Rosenbergin viesti kuitenkin lienee, että tämän hetken makroympäristö on niin epävarma, että turvallisten sijoituskohteiden osuus sijoitussalkusta tulisi olla poikkeuksellisen korkea.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös