Sijoitusstrategiat

Vähemmän riskiä tehokkaalla sijoitussalkun hajautuksella

sijoitustuotteiden vertailuSijoitussalkun hajauttaminen on keino alentaa riskiä sijoitussalkun arvon romahdusta vastaan ja parantaa salkun tuotto-riski –suhdetta. Miten rakennetaan tehokkaasti hajautettu sijoitussalkku?

Akateeminen sijoitustutkimus on osoittanut ties kuinka monessa tutkimuksessa, että paras sijoitussalkun pitkän aikavälin tuotto suhteessa riskiin saavutetaan hajauttamalla sijoitussalkun varat useisiin sijoituskohteisiin. Richard Bernstein, kokenut sijoitusasiantuntija, kertoo amerikkalaisen sijoitusyhdistyksen AAII artikkelissa mistä hajautuksessa on todella kyse ja miten hajautus tulee toteuttaa.

Useilla sijoittajilla on vääränlainen käsitys sijoituksen merkityksestä, väittää Bernstein.

Ensinnäkin, hajautus ei ole keino lisätuottojen saalistuksessa, kuten monet sijoittajat luulevat. Hajautus on keino vähentää riskejä. Hajautuksella vähennetään salkun tuottojen volatiliteettia eli tuoton vaihtelua.

Toinen yleinen väärinkäsitys on ajatella, että hajauttamisessa on kyse varojen allokoinnista eli kohdentamisesta useisiin sijoituskohteisiin. Bernstein painottaa, että tehokkaassa hajautuksessa ei ole kyse tästä. Oleellista sen sijaan on sijoituskohteiden välinen korrelaatio eli tuottojen riippuvuus.

Oletetaan että sijoittajan varat on allokoitu esimerkiksi seuraaviin kohteisiin: osakkeisiin, yrityslainoihin, ulkomaisiin osakkeisiin, raaka-aineisiin, kultaan ja listaamattomiin yhtiöihin.

Hajautus vaikuttaa monipuoliselta. Mutta kuitenkin se on tehty väärin.

Bernstein huomauttaa, että tällaisen salkun sijoituskohteet ovat luultavasti positiivisesti korreloituneita. Eli näiden omaisuuslajien tuottojen välillä on positiivinen riippuvuus. Salkku ei ole tehokkaasti hajautettu, eikä se johda parhaaseen lopputulokseen – ei edes siitä huolimatta että sijoituskohteita on salkussa paljon.

Sijoitussalkkuun on siis löydettävä omaisuuslajeja ja sijoituskohteita joiden välinen korrelaatio on alhainen tai mieluiten negatiivinen.

Mistä siis löytää sijoituskohteita jotka korreloivat esimerkiksi osakesijoitusten kanssa negatiivisesti?

Tässäkin piilee ansa. Sijoittaja voi aina löytää sijoitussalkun jossa kohteet ovat negatiivisesti korreloituneita koska korrelaatio vaihtelee sen mukaan kuinka pitkältä ajanjaksolta se mitataan. Bernstein on sitä mieltä, että korrelaatio on syytä mitata tarpeeksi pitkän aikavälin tuottojen välillä. Parasta on etsiä sijoituskohteita joiden pitkän aikavälin, esimerkiksi viiden vuoden tuottojen välinen korrelaatio, on alhainen tai negatiivinen. Bernstein puhuu rakenteellisesta korrelaatiosta.

Bernstein on laskenut rakenteelliset korrelaatiot 12 kuukauden rullaavista tuotoista viiden vuoden ajalta vuosilta 2008 – 2013. Eri omaisuuslajien tuottoja verrattiin S&P-osakeindeksin tuottoihin.  Alla olevan linkin kuvaaja osoittaa, miten omaisuuslajien rakenteellinen korrelaatio toimii.

Linkki: Eri omaisuuslajien 5-vuoden tuottojen korrelaatio suhteessa S&P-osakeindeksiin.

Kuvaajasta havaitaan että valtionlainat ovat ainoat omaisuuslajit jotka korreloivat negatiivisesti osakeindeksiin nähden. Kuvaaja siis tukee sitä perinteistä sijoitussalkun hajautusmallia, jossa varat allokoidaan osake- ja korkoinstrumentteihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös