Osakeanalyysit

Nämä osakkeet ovat halpoja

Sijoituspalvelutalo FIM selvitti, mitkä yritykset ovat arvostuskertoimiltaan halpoja sekä absoluuttisesti että suhteessa verrokkeihinsa.

FIM käytti analyysissaan EV/EBITDA-arvostuskerrointa. EV/EBITDA-luku on yksi yleisimmistä osakkeiden arvostusmittareista P/E-luvun ohella. Se kuvaa yrityksen velattoman markkina-arvon eli ns. yritysarvon ja käyttökatteen suhdetta.

Suhdeluku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi velattoman arvonsa verran käyttökatetta, mikäli käyttökate pysyisi ennallaan. EV/EBITDA-luku poikkeaa toisesta yritysarvoon perustuvasta tunnusluvusta, EV/EBIT-luvusta siten, että EV/EBITDA:ssa ei huomioida poistoja.

EV / EBITDA mittaria sanotaan yritysostajan perustunnusluvuksi. Tämä siksi, että se kertoo potentiaaliselle yrityksen ostajalle millaista tuottoa ostajaa saisi sijoitukselle huomioiden velat ja kassavarat. Se on siis tavallaan yritysarvon takaisinmaksuaika nykyisellä käyttökatteella, olettaen ettei uusia investointeja ole tarvetta tehdä.

FIM analysoi Helsingin pörssin HEX-55 yhtiöiden (pois lukien pankit) EV/EBITDA-kertoimia kahdella tavalla. Ensinnäkin FIN laski 12 kuukauden eteenpäin rullaavan EV/EBITDA-kertoimen. Lisäksi FIM laski kunkin yhtiön arvostuskertoimen suhteellisen eron omiin vertailuyrityksiinsä.

Tarkoituksena oli siis löytää osakkeita jotka ovat edullisesti hinnoiteltuja sekä absoluuttisesti että verrokkiryhmäänsä verrattuna. ”Mielenkiintoisimmat osakkeet ovat mielestämme ne, jotka ovat absoluuttisesti kohtuullisen hintaisia (eli EV/EBITDA alle keskiarvon 7.8) sekä jotka lisäksi ovat edullisempi kuin omat vertailuyrityksensä”, FIM toteaa aamukatsauksessaan.

EV/EBITDA-arvostukseltaan (sekä absoluuttinen että suhteessa vertailuyrityksiin) mielenkiintoisimmat sijoituspalvelutalon analysoimat osakkeet olisivat: HKScan, Lemminkäinen, Sanoma, Uponor, Valmet, PKC Group, Cramo, Ramirent, Oriola-KD ja Kesko.

Sijoittajan on kuitenkin syytä muistaa että useat näistä yhtiöistä ovat edullisia syystäkin. Esimerkiksi HKScan painiskelee tällä hetkellä lisääntyneestä kilpailusta ja Venäjän tilanteesta johtuvien kannattavuusongelmien kimpussa. Keskoa rasittaa heikko kokonaiskysyntä kotimaassa. Lisäksi käyttötavara- ja rautakaupassa verkkokaupan ja sähköisten palveluiden merkitys on kasvanut huomattavasti, mikä edellyttää myös Keskolta uudistumista.

Sanoma puolestaan on ongelmissa erityisesti printtimedian heikkojen näkymien vuoksi.

”Edullisuus voi toki olla perusteltua, mutta paluu keskiarvoihin taikka edullisemman yrityksen osto yrityskaupalla tekisi EV/EBITDA-mittarista hyvän”, FIM toteaa.

FIM:n tarkastelussa absoluuttisesti ja suhteellisesti kalliita osakkeita EV/EBITDA-mittarilla arvioituna ovat Raisio, Fortum, Vacon, Fiskars ja Talvivaara.

 

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös