Kumppaniblogit

Portfolio Backtesting eli sijoitussalkun taustatestaus

 

sijoitussalkun-backtesting

Historia ei ole tae tulevaisuudesta eikä historian kautta voida ennustaa tarkasti tulevia tapahtumia. Sijoittamisen yhteydessä on kuitenkin hyödyllistä tarkastella sijoituskohteiden ja -ideoiden toimivuutta realistisessa markkinaympäristössä.

Tämä voidaan tehdä kahdella tapaa: sijoittamalla ja odottamalla mitä tulevaisuudessa tapahtuu tai tarkastelemalla sijoituksia historiallisessa ympäristössä – eli miten valitut sijoitukset olisivat menestyneet aikaisemmin.

Mitä backtesting on?

Sijoitusten backtestauksessa, eli taustatestauksessa, valitaan haluttu sijoituskohde tai muodostetaan haluttu sijoitusstategia tai -salkku ja selvitetään sen historiallinen kehitys. Eli tarkastellaan sitä, miten sijoitus olisi pärjännyt jos se olisi tehty vuosia sitten. Tarkoitus on selvittää sijoituksen historiallista menestystä, siihen liittyviä riskejä ja miten realistisesti se olisi toteutettavissa.

Sijoituksien backtestausta varten on olemassa hyvin laaja valikoima erilaisia menetelmiä ja työkaluja. Vaihtelua on käytettävyydessä, ominaisuuksissa, mahdollisuuksissa ja tulosten realistisuudessa.

Erilaiset backtestaus-menetelmät

Backtestaus ei ole täydellistä ja ymmärrettävästi se saa myös paljon kritiikkiä. On tärkeä huomata, että backtestaus on käsitteenä moniulotteinen ja sen alta löytyy useita toisistaan poikkeavia tapoja ja menetelmiä. Kaikki eivät ole toisiinsa verrannollisia.

Yksi tapa on muodostaa sijoitusstrategia historiallisen datan mukaan eli kehittää strategioita vain sen mukaan miten ne olisi menestynyt historiassa. Tällöin ei pyritä testaamaan olemassa olevaa ajastusta vaan haetaan itse ajatus ja idea datasta. Hyvin usein tätä käytetään kaupankäyntistrategioiden (lyhyt, jopa päivänsisäinen aikajänne), ei siis sijoitusstrategioiden (pidempi aikajänne), testaukseen ja muodostamiseen.

Toinen tapa on muodostaa ensin sijoitusidea ja testata sen jälkeen miten se olisi menestynyt tietyllä aikavälillä. Kolmas tapa on testata valittujen sijoitusten reagointia muutoksille markkinoissa – tätä kutsutaan usein stressitestaukseksi.

Stressitestauksessa voidaan testata esimerkiksi erilaisten skenaarioiden vaikutusta sijoitussalkkuun. Miten esimerkiksi 20 % pudotus öljyn hinnassa olisi vaikuttanut salkkuusi?

Idea ei ole saada täydellistä ratkaisua siihen, miten vastaava pudotus vaikuttaisi salkkuun tulevaisuudessa – idea on nähdä salkun riskitasot ja saada selvyyttä miten itse sijoittaja ja hänen taloudellinen tilanne reagoisi siihen. Ajatuksena ei ole sanoa sitä tapahtuuko identtistä tapahtumaa tulevaisuudessa. Ideana on saada vastaus kysymykseen onko sijoittaja valmis ottamaan vastaan tämänkaltaisen arvonmenetyksen.

Kaupankäyntistrategialla tarkoitetaan osto- ja myyntisignaaleiden muodostamisesta markkinadatasta. Tässä testataan sitä, miten hyvin datasta generoiduilla osto- ja myyntipäätöksillä olisi menestynyt menneinä aikoina. Sijoitusstrategioiden kohdalla huomio sen sijaan on sijoitussalkun sisällössä, allokaatiossa ja tuotevalikoimassa – ei myynti- ja ostopäätösten generoimisessa.

Erot näillä kahdella tarkoituksella ovat suuret. Kaupankäynnin testauksessa pyritään etsimään markkinoilta merkkejä sijoitusten ajoittamiselle, kun taas salkkujen ja allokaation testauksessa tarkoitus on varmistaa salkun rakenteen järkevyys yli ajan.

Vastauksia haetaan seuraaviin kysymyksiin: Miten allokaatiorakennetta tulee muuttaa ajan kuluessa ja miten realistisesti se onnistuu? Millainen riski ja tuotto salkulle muodostuu? Miten hyvin sijoitussalkku pärjää riski- ja tuottonäkökulmasta yksinkertaiselle sijoitussalkulle tai valitulle vertailuindeksille? Onko salkun rakentamisesta ja sen painotuksien muutoksesta hyötyä vai olisiko parempi tulos saatu yksinkertaisella osta ja pidä -strategialla?

Akateemisen ja käytännönläheisen backtestauksen erot

Akateemisessa tutkimuksessa pyritään usein etsimään teorialiitännäisiä havaintoja ja yhtenäisyyksiä markkinadatasta ajamalla backtestauksessa läpi ennalta muodostettuja hypoteeseja.

Akateemisessa maailmassa ei usein ole intressejä huomioida sijoitusten realistisuutta. Huomioidaanko sijoitusten kulut, verot tai edes sitä onko sijoituskohteet oikeasti sijoitettavissa olevia kohteita ei ole väliä.

Akateeminen taustatestaus on siis suhteellisen epärealistista oikean sijoittajan näkökulmasta. Taustatestaus voidaan saattaa paljon käytännönläheisemmäksi ottamalla mukaan akatemian pois jättämät seikat. Tämä tekee taustatestauksesta huomattavasti haastavamman rakentaa, mutta samalla saavutetaan parempi ymmärrys siitä miten sijoitukset menestyisivät todellisessa maailmassa.

Mitä asioita hyvän backtestingin tulisi huomioida:

  • Kaupankäyntikulut (transaction costs)
  • Muut sijoittamisen kulut (hallinointikulut yms.)
  • Realistisesti sijoitettavat tuotteet (ei indeksidataa tai faktoreita sijoitussalkkuun)
  • Realistinen arvio osto- ja myyntihinnoista tuotteiden ostamisessa ja myymisessä (slippage ja bid-ask spreadit)
  • Sijoitusten ostosta ja myynnistä salkkuun jäävä käteispositio ja sen hallinta (cash balance ja cash drag)
  • Luovutusvoitoista maksettavat verot ja luovutustappioista tehtävät verovähennykset (tax-effects)
  • Sijoitussalkun menestyksen vertailu eri strategioihin ja vertailukohteisiin (esim. erilaiset benchmark-indeksit)
  • Sijoitussalkkujen vertailu tuotto- ja riskiluvuilla (esim. Alfa, beeta, sharpe, volatility, sortino, max drawdown)

Artikkeli on julkaistu alunperin oululaisen finanssiteknologiayhtiö TAVIQ Oy:n blogissa. Tutustu yhtiöön TAVIQ:n kotisivuilla sekä twitterissä.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös