luokittelematon

Institutionaaliset sijoittajat etsivät tuottoa multi asset -rahastoista

Lähes kaksi kolmasosaa (65 %) institutionaalisista sijoittajista uskoo muiden institutionaalisten sijoittajien lisäävän sijoituksiaan useisiin eri omaisuuslajeihin sijoittaviin multi asset -rahastoihin seuraavan kolmen vuoden aikana heidän etsiessään lisäarvoa ja tuottoja entistä kiivaammin.

NN Investment Partners toteutti syyskuussa kyselyn1, johon vastasi 105 institutionaalista sijoittajaa. Vastaajista 14 % uskoo multi asset -sijoitustensa kasvavan dramaattisesti. Vastaajista 29 % eivät aio muuttaa ja 2 % aikoi vähentää multi asset -sijoituksiaan.

45 % haastatelluista institutionaalisista sijoittajista sanoi, että multi asset -rahastoja tulisi käyttää sijoitussalkun ytimenä. 16 % oli sitä mieltä, että multi asset -strategiat sopivat parhaiten vaihtoehtoiseksi allokaatioksi salkun hajauttamiseen. 15 % vastaajista näkee multi asset -rahastot sijoitussalkun alfakerrointa lisäävinä ”satelliitteina”, kun taas 14 % uskoo niiden käyttöön itse hoidettujen omistussalkkujen täydentäjinä.

”Rahoitusmarkkinat ovat muuttuneet globalisaation johdosta entistä integroidummiksi ja monimutkaisemmiksi. Tämä on nopeuttanut informaation kiertoa, joten markkinat reagoivat nopeammin ja monimutkaisemmilla tavoilla kuin koskaan aiemmin”, Valentijn van Nieuwenhuijzen kommentoi.

”Ei ole kovinkaan yllättävää, että sijoittajat delegoivat mielellään sijoituspäätösten teon multi asset -tiimeille. Niillä on riittävästi teknologiaa ja osaamista tietomassojen kokoamiseen ja prosessointiin, ja ne voivat toimia nopeasti mahdollisuuksien tai uhkien ilmetessä”, van Nieuwenhuijzen jatkaa.

Sijoittajat ovat hyvin kiinnostuneita multi asset -rahastoista – jopa 75 % vastaajista näkivät ne hyvinä sijoituskohteina, jotka tuovat sijoittajalle lisäarvoa. Ainoastaan 4 % vastaajista oli eri mieltä.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy, Multi-Asset NN Investment Partnersilla

1. Tulokset perustuvat NN Investment Partnersin omaan tutkimukseen. Kyselyn toteutti Citigate Dewe Rogerson ja siihen vastasi 105 institutionaalista sijoittajaa syyskuussa 2015.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös