Sijoitusideat

InvestorConnected – hyödy joukkorahoituksen suosion kasvusta

InvestorConnected yhdistää sijoittajan ja rahoitusta hakevan yrityksen

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

InvestorConnected yhdistää sijoittajan ja rahoitusta tarvitsevan pienyrityksen.

Vaikka pienyritysten rahoitusmahdollisuudet ovat kehittyneet viime vuosien aikana sisältävät ne yhä useita haasteita. Yritysesittelyn tekeminen on työlästä ja vaikeaa ja usein yritysesittelyistä puuttuu sijoittajien tai lainanantajien tarvitsemaa avaintietoa.

Sijoittajille haasteena puolestaan on, että rahoitusta hakevia yrityksiä voi olla satoja tai tuhansia ja niiden läpikäynti on haastavaa. Lisäksi pienyrityksen arvonmääritys on sijoittajalle keskeinen edellytys hyvän sijoituspäätöksen tekemiselle, mutta tilitoimiston tai konsultin käyttö olisi kallista ja aikaa vievää.

Ylläolevat ongelmat kulminoituvat siihen miten rahoitusta hakevan yrityksen tieto on kootttu, miten se on rakennettu, analysoitu ja esitelty. Standardisoimalla ja automatisoimalla rahoitukseen liittuvä prosessi voitaisiin nämä kaksi osapuolta tuoda yhteen entistä tehokkaammin. Tällöin prosesseista tulisi helpompia, halvempia ja tehokkaamia – niin rahoitusta hakevalle yritykselle kuin tuottoa hakevalle sijoittajallekin.

InvestorConnected auttaa yrittäjiä, sijoittajia ja lainanantajia tekemään parempia päätöksiä. Alustan avulla voit tehdä yritysesittelyitä, hankkia rahoitusta ja määrittää yrityksesi arvon. Sijoittajat voivat puolestaan käyttää InvestorConnectedin seulontatyökalua löytääkseen kriteerit täyttävän yrityksen suuren massan joukosta.

 

Kilpailuetu

InvestorConnectedin kilpailuetu syntyy seuraavista asioista:

1) Yritysten arvonmääritys. Alustan iValuation-työkalu auttaa  määrittämään liiketoiminnan arvon. Käytännössä virtuaalinen assistentti kysyy kysymyksiä yritykseen liittyen ja rakentaa yritykselle tulosennusteet, tekee yksityiskohtaisen analyysin, sekä määrittää yrityksen arvon.

2) Selkeä rakenne. Selkeä rakenne auttaa vertailemaan pieniä yrityksiä keskenään niin kvalitatiivisten kuin kvantitatiivisten tekijöiden mukaan.

3) Joustava rahoitus. Käyttäjät voivat tehdä yritysesittelyitä, jotka mahdollistavat rahoituksen hakemisen eri muodoissaan oli kyse sitten osakkeista, joukkolainoista, hydridilainoista tai yrityslainoista.

4) Kattava tuote. InvestorConnected ei keskity pelkkiin StartUp-yrityksiin vaan auttaa kaikkia kasvuun pyrkiviä pienyrityksiä.

InvestorConnected ja yrityksen kasvustrategia

InvestorConnectedin alustan suosio riippuu pitkälti yhteistyöstä sijoittajaryhmien ja yritysryhmien kanssa sekä yrityksen kyvystä hankkia uusia asiakkaita hakukoneiden ja referenssien kautta. Liikevaihto kasvaa sitä voimakkaammin mitä tehokkaammin kasvavat kävijämäärät saadaan konvertoitua maksaviksi asiakkaiksi. Tämän tuloksena markkinointi- ja myyntistrategia on jaettu online- ja offline-kanavien kesken.

Offline puolella InvestorConnected pyrkii britannian bisnesenkeli-yhteisön keskeiseksi tekijäksi UK Business Angels -yhdistyksen kautta osallistumalla, puhumalla ja tapahtumia järjestämällä. Vastaavanlaisia kumppanuuksia aiotaan rakentaa muihinkin järjestöihin, joista löytyy paljon niin rahoitusta hakevia yrityksiä kuin rahoitusta tarjoavia sijoittajiakin.

Online puolella InvestorConnected pyrkii innovatiivisuuteen ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Hakukoneoptimointiin käytettyjen tekniikoiden tarkoituksena on varmistaa, että yritys valikoituu hakukoneiden orgaanisissa tuloksissa mahdollisimman korkealle. Päämäärään pääsemistä helpottaa asiakkaiden tuottaman sisällön suuri määrä, joka osaltaan lisää sivuston näkyvyyttä ja ohjaa vierailijoita sivustolle.

InvestorConnected hyödyntää myös sosiaalisen median keinoja ja laskee saavuttavansa seuraavan viiden vuode aikana noin 123 000 käyttäjää. Luku on sikäli realistinen, että esimerkiksi kilpailija AngelList on kerännyt yli 2 miljoonaa käyttäjää viimeisen kuuden vuoden aikana.

Sivuston testiversio lanseerattiin helmikuussa 2016 ja sillä on nyt noin 1000 käyttäjää, 250 iValuations-arvostusta ja 120 yritysesittelyä. Testiversion aikana tehtiin markkinointitutkimuksia ja varmistettiin, että InvestorConnectedin tuote täyttää käyttäjien vaatimukset.

Potentiaalinen markkina ja kilpailu

Yksistään Britanniassa kasvuun pyrkiviä pienyrityksiä on noin 5,5 miljoonaa ja vuoden 2016 aikana syntyi 657 000 yritystä lisää. Nämä yritykset nostivat rahoitusta yli 45 miljardin euron arvosta useasta eri lähteestä

InvestorConnectedin ydinmarkkina koostuu näistä rahoitusta hakevista yrityksistä. Sijoittajien puolella yritys keskittyy venture capital yrityksiin, vaihtoehtoista rahoitusta tarjoaviin yrityksiin, bisnesenkeleihin ja pankkeihin.

InvestorConnected rakentaa käyttäjäpohjaansa Britanniasta käsin, mutta alusta on suunniteltu globaaliksi ja globaali potentiaali on luontaisesti vieläkin suurempi.

Viimeisen viiden vuoden aikana on kehitetty useita alustoja helpoittamaan pienyritysten rahoituksen tarvetta. Sivustot kutem Kickstarter, AngelList, F6S  ja Invesdor ovat kasvattaneet suosiotaan, mutta useimmat ovat keskittyneet pieneen segmenttiin koko markkinasta, eikä yksikään tarjoa rahoituksen profilointiin keskittyvää teknologiaa.

InvestorConnected ei näe kilpailijoitaan pelkästään kilpailijoina, vaan pikemminkin potentiaalisina yhteistyökumppaneina, jotka voisivat hyötyä InvestorConnectedin tarjoamista palveluista.

Liikevaihdon lähteet

Kaupallinen versio julkistettiin lokakuussa 2017  ja esimerkiksi Invesdor on yksi InvestorConnectedin yhteistyökumppaneista.

Nyt kun kaupallinen alusta on ollut käynnissä reilun kuukauden, nähdään, että liikevaihto on ensimmäisen kuukauden osalta yli 2200 euroa. Tarkoituksena on kasvattaa tätä liikevaihtoa 9 miljoonaan euroon seuraavan 5 vuoden aikana.

Liikevaihto muodostuu seuraavasta neljästä lähteestä 1) Transaktiot. Sivuston kautta myyydään useita tuotteita, kuten iValuation-arvonmääritystyökalua. 2) Tilaajat. Yrityksellä on käytössään freemium malli. Osan saa ilmaiseksi, mutta lisätyökalujen käyttämisestä veloitetaan kuukausipohjainen maksu. 3) Komissio. Tämä on kaikista merkittävin tulonlähde. InvestorConnedted veloittaa prosenttipohjaisen palkkion alustan avulla hankitusta rahoituksesta. 4) Mainostulot. Aikomuksena on rakentaa myös mainosalusta, jonka avulla pienyritykset voivat mainostaa tuotteitaan toisilleen. Näistä syntyy tuloa esimerkiksi Pay-Per-Click -mallin mukaisesti.

Näihin neljään liikevaihdon lähteeseen perustuen InvestorConnected on tunnustanut yli 25 mahdollista liikevaihdon ajuria, joita se aikoo hyödyntää seuraavan viiden vuoden aikana. Sinäkin voit päästä hyötymään näistä InvestorConnectedin liikevaihdon kasvun ajureista sijoittamalla yritykseen.

InvestorConnected hakee nyt itse rahoitusta Invesdorin kautta. Omistusosuutta on jaossa 5,88 – 18,03 prosenttia. Yrityksen arvoksi on määritelty noin 1,79 miljoonaa euroa, ja vuoden 2018 liikevaihdon on arvioitu olevan noin 572 000 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös