SalkunRakentaja

Markkinakommentit

Perinteinen korkosijoitusten hajautushyöty on palaamassa

Korkosijoitukset eivät tarjonneet viime vuonna hajautushyötyjä osakesijoittajalle. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua.

Yksi tavallisimpia sijoitusriskien hajauttamisen menetelmä on sijoitussalkun sisällön hajauttaminen osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Esimerkiksi valtiolainat on mielletty hajautushyötyjä osakesalkkuun tuovana elementtinä.

Korkosijoitusten hajautushyöty perustuu tietenkin oletukseen, että korkosijoitusten tuotot eivät korreloi osakkeiden tai osakeindeksien tuottojen kanssa. Parhaassa tapauksessa tuottoero on negatiivinen, eli kun osakkeet sukeltavat, korkosijoitukset tarjoavat positiivista tuottoa ja näin suojaavat salkun tuottoa osakkeiden karhumarkkinoilla.

Viime vuonna tämä korkohajautus on toiminut huonosti. Lähes koko vuoden 2018 korrelaatio S&P 500 -osakeindeksin ja USA:n pitkiä korkoja seuraavan ETF-rahaston välillä oli niukasti positiivinen, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Korkosijoitusten tuotto on siis korreloinut positiivisesti osakeindeksin kanssa, eikä negatiivisesti niin kuin olisi toivottavaa hajautuksen kannalta.

Tosin pitemmällä aikavälillä vuosina 2007 – 2017 korrelaatio oli negatiivinen, eli korkosijoitukset toivat hajautushyötyjä. Bloombergin mukaan näyttää siltä, että tuo hajautushyöty on palautumassa, eli tuottokorrelaatio olisi palautumassa negatiiviseksi. Tosin muutos on vielä varsin pieni.

JPMorganin sijoitusstrategi Thushka Maharaj toteaa, että suhdannesyklin loppuvaiheessa perinteisellä korko-osake –hajautuksella on haasteita. Keskuspankki kiristää rahapolitiikkaa inflaatiopaineiden alla, jolloin velkakirjojen hinnat laskevat ja tuotto heikkenee. Toisaalta keskuspankit ovat osoittaneet, että ne voivat muuttaa linjaansa nopeastikin ja Maharajin mielestä on vaikea nähdä, että sekä osakkeiden ja korkosijoitusten tuotot olisivat yhtä aikaa negatiivisia.

JPMorganin näkemys on, että korkosijoitukset tarjoavat hajautushyötyjä, mikäli osakemarkkinat kohtaavat negatiivisen shokin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös