Sijoitusstrategiat

Joutaako tämä toukokuuta koskeva vanha sijoitususkomus romukoppaan?

Yksi osakesijoittamiseen liittyvä uskomus on, että osakkeet kannattaa myydä toukokuussa ja osakemarkkinoille kannattaa palata uudestaan vasta syksyllä.

Tämä ”sell in may and go away” -uskomus perustuu oletukseen, että osaketuotot painuvat toukokuusta lähtien kesä- ja syksykuukausiksi muita kuukausia alhaisemmiksi. Hiukan täsmällisemmin: uskomuksen mukaan osakemarkkinoiden tuoton uskotaan olevan parempi marraskuun ja huhtikuun välillä, kuin toukokuun ja lokakuun välillä.

Kyseessä on siis niin sanottu anomalia, jonka mukaan sijoittamalla marras–huhtikuun väliselle jaksolle ja olemalla markkinoilta pois touko–lokakuun välinen aika olisi mahdollista saavuttaa ylisuuria tuottoja vähäisemmällä riskillä.

Uskomuksen lähtökohtana on osakemarkkinoiden kausivaihtelu ja osaketiedon jaksottuminen alkuvuoteen. Tammi-huhtikuun aikana osakesijoittajat saavat lukea tuhka tiheään tilinpäätöstiedotteita ja yhtiökokouspäätöksiä. Sijoittajat ovat myös saattaneet joulukuussa tehdä veromyyntejä, eli he ovat myyneet tappiollisia sijoituksia alentaakseen luovutusvoittoverotusta. Alkuvuonna osakkeita sitten ”tankataan” lisää salkkuun.

Kesää lähestyttäessä talouden ja sijoitusmarkkinoiden uutisvirta hiljenee ja sijoittajat kotiuttavat alkuvuonna mahdollisesti tekemiään voittoja.

Toimiiko Sell in may -anomalia sitten käytännössä?

Tutkijat Sven Bouman ja Ben Jacobsen tutkivat Sell in May -anomaliaa laajalla aineistolla, joka kattoi peräti 37 maan pörssidatan useiden vuosikymmenten ajanjaksoilta. Osoittautui, että noista 37 maasta yhtä lukuun ottamatta kaikissa osakkeiden keskimääräiset tuotot olivat korkeammat marras-huhtikuun aikana kuin touko-lokakuun aikana. Anomalia on tutkimuksen mukaan erityisen korkea Euroopassa.

Tutkijoiden havaitsema ylituotot olivat kuitenkin melko alhainen, vain 1,5 prosenttia. Tuotoissa ei myöskään huomioitu kaupankäyntikuluja tai veroja. Osakkeiden myyminen toukokuussa ja ostaminen takaisin marraskuussa lisää kaupankäyntikuluja ja veroja verrattuna osta ja pidä -sijoitusstrategiaan.

Lisäksi tutkijat havaitsivat, ettei toukokuu-anomalia suinkaan toimi kaikkina vuosina. He havaitsivat sen kuutena vuotena kymmenestä. Eli todennäköisyys, että yksittäisenä vuonna tuotot jäävät toukokuun ja lokakuun välisenä aikana heikommiksi, on vain 60 prosenttia.

Ilmiötä on tutkittu myös Suomessa.

Juho Anttila tutki ilmiötä Vaasan yliopiston opinnäytetyössään pohjoismaisten pörssien markkina-arvopainotetuilla osakeindekseillä OMXH 25, OMXS 30, OMXC 20 ja OBX. Tutkimuksessa oli mukana vertailukelpoisuuden vuoksi myös amerikkalainen S&P 500. Tutkimuksen tutkimusväli oli vuodet 1991 – 2015, ja tutkimusväli on jaettu kahteen yhtä pitkään osaperiodiin, jotta ilmiön pysyvyyttä yli ajan on mahdollista tarkastella.

Anttilan mukaan Sell in May and go away -anomalia havaittiin tilastollisesti merkitsevänä pohjoismaisissa indekseissä koko tutkimusväliä tarkasteltaessa. Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta tilastollista merkitsevyyttä ei kuitenkaan löytynyt.

Anomaliaa sijoitusstrategiana hyödynnettäessä, saavutettiin sillä merkittäviä tuottoeroja verrattuna osta ja pidä -strategiaan Suomen, Ruotsin ja Norjan osakemarkkinoilla. Tanskan ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla tuottoerot jäivät pienemmiksi. Havaintojen perusteella Yhdysvaltojen osakemarkkinat toimivat tehokkaammin kuin pörssit Pohjoismaissa.

Onko osta ja pidä -strategia sittenkin parempi vaihtoehto?

Sijoittaja ja sijoituskolumnisti Charlie Bilello on myös tutkinut Sell in May -ilmiötä. Twitterissä hän tiivistää havaitsemansa tulokset.

Vuosina 1928 – 2018 ST&P 500 -indeksi on marras-huhtikuun aikana tarjonnut sekä keskiarvona että mediaanina kovempia tuottoja kuin touko-lokakuun tuotot. Ero keskimääräisissä tuotoissa on peräti 2,8 prosenttia.

Kuitenkin touko-lokakuun ajanjaksojen tuotot ovat 71,4 prosentissa ajanjaksoista tarjonneet positiivisia tuottoja, mikä on lähes yhtä usein kuin marras-huhtikuussa (72,5 prosenttia).

Bilellon havainnot ovat merkittäviä. Se tosiasia, että touko-lokakuun tuotot ovat olleet positiivisia, vaikkakin alhaisempia kuin marras-huhtikuussa, kertoo siitä, kannattaako sijoittajan hyödyntää toukokuuanomaliaa.

Bilellon vastaus on: ei kannata. Hän nimittäin laski, että mikäli sijoittaja on poissa osakemarkkinoilta jokaisen touko-lokakuun ajanjakson, on vuosien 1928-2018 keskimääräinen vuosituotto 6,0 prosenttia. Jos sijoittaja sen sijaan luottaa osta ja pidä -strategiaan, eli on osakemarkkinoilla mukana myös touko-lokakuussa, nousevat keskimääräiset tuotot 9,2 prosenttiin.

Eikä Bilellon tarkastelussa ole edes otettu huomioon verojen eikä kaupankäyntikulujen vaikutusta.

Bilellon havainnot voidaan siis kiteyttää seuraavasti: toukokuuilmiö on olemassa, mutta sen hyödyntäminen ei kannata. Tosin Bilellon tarkastelussa ei huomioitu sitä mahdollisuutta, että sijoittaja voi hakea touko-lokakuun aikana tuottoa muualta kuin osakemarkkinoilta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös