Talouden trendit

Suomen asema tutkimuksen ja tuotekehityksen maana on heikentymässä

Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat laskeneet jo 10 vuotta.

Suomen asema yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien BKT-osuuden vertailussa on tipahtanut toiselta sijalta seitsemänneksi. Tämä käy ilmi ilmenee Tekniikan akateemisten (TEK) ja VTT:n teknologiabarometrista.

Myös Suomen julkisten TKI-investointien osuus bruttokansantuotteesta on laskenut Suomessa tasaisesti tällä vuosikymmenellä: sijalta 2 on pudottu sijalle 4. Vertailumaat ovat Ruotsi, Tanska, Hollanti, Saksa, Britannia, Yhdysvallat, Japani ja Etelä-Korea.

Barometrin mukaan TKI-investointien osuus Suomen bruttokansantuotteesta on laskenut yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta. Kun vielä vuonna 2009 tutkimukseen ja kehitykseen tehtyjen investointien BKT-osuus oli 3,8 prosenttia, oli se vuonna 2017 vain 2,8 prosenttia – ja lasku näyttää jatkuvan.

”Suomen tki-investointien radikaali suunnanmuutos on elintärkeää kestävän kasvun vahvistamiseksi ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. Valtion tki-investoinnit vaikuttavat myös suoraan yksityisen sektorin investointihalukkuuteen. Valtion tärkeänä tehtävänä on aktivoida yrityksiä tekemään enemmän innovaatiotoimintaa, ja kannustettava myös uusia yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin”, toteaa VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

Barometrin laatijoiden mukaan Suomen ongelmana on muun muassa koordinaation ja kokonaisnäkemyksen puutteellisuus, mikä on johtanut poukkoilevaan toimintaan julkisissa TKI-investoinneissa. Tutkimus- ja innovaationeuvosto ei ole toiminut riittävän tehokkaasti.

Huolestuttavaa on barometrin laatijoiden mukaan myös se, ettei uudistumiskyvyn eikä yrityksille ja työntekijöille tarjottavien suotuisien toimintaedellytysten merkitystä tunnusteta. Vaarana on siten yritysten TKI-toiminnan siirtyminen pois Suomesta.

Barometrin mukaan informaatioyhteiskunnan kehityksen kannalta katsottuna Suomen koulutusjärjestelmän hyvällä toimivuudella ja koulutetun työvoiman saatavuudella on keskeinen merkitys nyt ja tulevaisuudessa.

”Suomi on perinteisesti pärjännyt hyvin OECD:n PISA-tutkimuksessa, joskin trendi on ollut 2000-luvun alkuvuosien tuloksiin verrattuna hieman laskeva. Silti Suomi on säilyttänyt vahvan asemansa OECD-maiden kärkiryhmässä niin matematiikassa, luonnontieteissä kuin lukutaidossa”, barometrissa todetaan.

Teknologiabarometrin tulosten perusteella Suomen kannattaisi ottaa mallia Ruotsista, jossa tutkimuksesta ja tuotekehityksestä on tullut yksi talousihmeen kulmakivistä. TEKin Pekka Pellisen mukaan hyvässä innovaatiopolitiikassa on kyse muustakin kuin rahallisista resursseista.

”Suomalainen innovaatiopolitiikka on 2010-luvulla ollut ennakoimatonta ja kokonaiskuva on puuttunut. Esimerkiksi Business Finlandin yrityksille suunnattua rahoitusta on vuoroin leikattu ja lisätty. Ruotsissa innovaatiopolitiikkaa tehdään pääministerin johtamana ja innovaationeuvoston ohjauksessa. Suomessa tutkimus- ja innovaationeuvoston toiminta kuihtui viime hallituskaudella”, Pellinen sanoo.

Barometrin mukaan Ruotsin innovaationeuvoston toiminnassa on kyse laaja-alaisesta lähestymistavasta, jossa tarkastellaan yhtä lailla innovaatiotoiminnan vaatimia panostuksia kuin kysyntään vaikuttavia tekijöitä.

Toiveita paremmasta kehityksestä herättää se, että yritysjohdon vastausten perusteella yritysten tki-investoinnit olisivat lähitulevaisuudessa kasvu-uralla. Yritysjohdon luottamus tutkimustoimintaan tehtyjen investointien kannattavuuteen on tällä hetkellä korkealla tasolla edellisvuosien tapaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös