Sijoitusideat

Tamturbo mullistaa öljyttömän paineilman tuotannon ja hyödyntää teknologiamurrosta

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Springvestin uusimmalla rahoituskierroksella olevalla Tamturbolla on mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema kasvavilla öljyttömän paineilman markkinoilla.

Tamturbo Oyj on vuonna 2010 perustettu kompressorivalmistaja, joka myy globaaleille teollisille asiakkaille kompressoreja ja paineilmapalveluja. Tyytyväisiä asiakkaita löytyy useista maista ympäri maailman.

Paineilman tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri tavoin.

Globaalisti 10 prosenttia teollisuuden sähköstä ja viisi prosenttia koko maailman sähkönkulutuksesta kuluu paineilman tuottamiseen.

Nykyinen vallitseva teknologia, ”öljytön” ruuvikompressori, ei ole nimensä mukaisesti öljytöntä, vaan kompressorissa on kymmeniä litroja öljyä ja öljy ja suodattimet täytyy vaihtaa säännöllisesti.

Lisäksi kompressori kuluu melko nopeasti, jolloin hyötysuhde laskee ja käyttökustannukset nousevat.

Noin 4–7 vuoden välein kompressoreille pitää tehdä kallis, tyypillisesti yli 50 prosenttia uuden laitteen investointikustannuksesta maksava peruskunnostus. Siksi kompressoreiden käyttökustannukset ovat korkeat, asiakkaille syntyy öljystä ongelmajätettä ja paineilman mukana saattaa lopputuotteisiin tai tehdasilmaan päästä öljyä.

Monella alalla on vaatimus paineilman totaaliselle öljyttömyydelle, jottei lopputuotteiden laatu huonone.

Tamturbon teknologia tuo asiakkaalle useita hyötyjä

Tamturbon suunnittelemat ja valmistamat suurnopeusturbokompressorit ovat täysin öljyttömiä, koska voiteluöljyä ei tarvita.

Kompressorin ydin levitoi magneettikentässä, eikä mekaanista kosketusta ole. Koska kompressorissa ei ole öljyä, öljynvaihtoja ei myöskään tarvita, eikä tietenkään synny öljyjätettä.

Tamturbon kompressorissa ei ole mekaanista kosketusta pyörivien osien välillä, mistä johtuu, ettei kompressori kulu. Koska kompressori ei kulu, hyvä hyötysuhde säilyy, eikä näin ollen perinteistä peruskunnostusta tarvita. Kulumattomuuden ja öljyttömyyden takia kompressorin käyttökustannukset ovat perinteistä teknologiaa alhaisemmat.

Tamturbon kompressori säästää siis energiaa, luontoa ja asiakkaan varoja.

Tamturbon teknologia ratkaisee perinteisen teknologian ongelmat

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, esimerkiksi niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle.

Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat lisäksi merkittävän ympäristökuorman teollisuudessa. Öljyvoideltuihin verrattuna ”öljyttömät” kompressorit eivät ole läheskään yhtä energiatehokkaita ja kuluvien ruuvielementtien peruskunnostukset/vaihdot aiheuttavat laitteille merkittävän suuret ylläpitokustannukset.

Tamturbon teknologia on energiatehokasta, ja koska kuluvia osia ei ole, energiatehokkuus säilyy korkeana tuotteen koko elinkaaren ajan.

Hyvän energiatehokkuutensa, täyden öljyttömyyden ja lähes huoltovapaan rakenteensa ansiosta Tamturbo Touch-Free™ -tekniikan elinkaarikustannukset ovat markkinoiden pienimmät ja selkeästi vastaavia vanhoja ”öljyttömiä” kompressoritekniikoita alemmat. Suurnopeusmoottorin akseli, ja siihen kiinnitetyt turbosiivekkeet leijuvat magneettikentässä, joten ne eivät voi kulua eivätkä näin ollen tarvitse huoltoa.

Iso markkinapotentiaali ja kompressorialan teknologiamurros luo mahdollisuuden nopealle kasvulle

Vuonna 2018 Tamturbon tavoitettavissa oleva markkinapotentiaali 90–350 kW:n öljyttömille kompressoreille on yhteensä noin kaksi miljardia euroa ja 13 000 kompressoria vuodessa.

Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen.

Vuonna 1996 alkoi matalapainekompressorien (0.5–1.5 baaria) markkinoilla teknologiamurros, jossa suurnopeusturbotekniikka on useissa käyttökohteissa jo syrjäyttänyt vallitsevan ruuvi- ja kiertomäntäkompressoriteknologian.

Tamturbo on pitkällisen tuotekehityksen tuloksena onnistunut kehittämään, lanseeraamaan ja toimittamaan ympäri maailmaa oleville asiakkaille teollisen keskipainepaineluokan suurnopeusturbokompressorien koko tuoteperheen.

Teknologiamurros, joka on tapahtunut matalapainekompressoreissa, on käynnistynyt nyt myös teollisuuden keskipainekompressorien markkinoilla. Murroksen syyt ovat samat kuin matalapainemarkkinoilla: asiakkaat haluavat pienemmät elinkaarikustannukset, lähes huollottoman kompressorin, toteuttaa vihreitä arvoja, sekä tietysti oman liiketoimintansa keskeisen tarpeen – prosesseihinsa täysin öljytöntä paineilmaa.

Teknologiamurros tarjoaa Tamturbolle ja sen kumppaneille mahdollisuuden korvata asiakkaiden vanhat kompressorit uudella teknologialla.

Keskipainekompressorien teknologiamurroksen ja suurnopeusturbojen yleistymisen odotetaan tapahtuvan seuraavan 10–15 vuoden aikana. Tamturbon tavoitteena on olla muutoksessa edelläkävijänä.

Mahdollisuus sijoittaa Tamturboon rahoituskierroksella

Kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin noin 300 000 euroa eli yhteensä 600 000 euroa.

“Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia. Sijoittajilla on nyt mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu”, kertoo Springvestin tuore toimitusjohtaja Päivi Malinen.

Yhtiön exit-skenaarioita ovat yhtiön listaaminen, myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle. Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tamturbon rahoituskierros käynnistyi. Tutustu Tamturboon sijoituskohteena ja sijoita.


Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös