Talouden trendit

Palkansaajien ansiot ovat valtiolla selvästi paremmat kuin kuntasektorilla

Valtion ja kuntien mediaaniansioissa on iso ero.

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 637 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 915 euroa.

Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Kuntasektorilla palkkataso näyttää tyystin toisenlaiselta.

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 834 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 105 euroa kuukaudessa.

Valtion ja kuntasektorin mediaanipalkoissa on siis peräti 803 euroa kuukaudessa. Valtion mediaanipalkat ovat siten yli 28 prosenttia kuntasektorin palkkoja korkeammat.

Kuntasektorin kuukausipalkkaista palkansaajista 81 prosenttia oli naisia. Naisten mediaaniansiot olivat 2 771 euroa kuukaudessa ja miesten 3 241 euroa. Kuntasektorin nimellisansiot nousivat ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan 1,7 prosenttia vuoden 2017 loka-joulukuusta vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan.

Keskeisin valtion ja kuntien palkkaeroa selittävä tekijä on tehtävien erilaisuus. Kuntasektorilla on enemmän matalapalkkaisissa tehtävissä työskenteleviä.

Tällaisia matalasti palkattuja palkansaajia olivat kuntasektorilla lastentarhanopettajat sekä monet taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla työskentelevät alle 3 000 euron säännöllisillä kuukausiansioilla.

Valtiolla vuonna 2018 työskennelleistä kokoaikaisista palkansaajista 21 181, eli noin 30 prosenttia, oli suorittanut ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon. Suurin osa tutkijakoulutus- tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneista palkansaajista työskenteli erityisasiantuntijatason tehtävissä.

Valtiolla Ylemmän ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden palkansaajien mediaaniansioiden ero oli suuri, 1 325 euroa kuukaudessa.

Kuntasektorin työntekijöistä oli vuonna 2018 määräaikaisessa työsuhteessa 22 prosenttia. Määräaikaisten ansiot olivat vakituisten ansioita kahdeksan prosenttia pienemmät. Ero johtuu pitkälti siitä, että määräaikaisille on kertynyt säännöllisiä lisiä, kuten kokemuslisiä vähemmän.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös