Makrotalous

Tutkija varoittaa: Suomalaisten koulutustason lasku uhkaa jo talouskasvua

Suomalainen koulutustaso ja osaaminen ovat laskeneet koulutuspoliittisten päätösten vuoksi.

Pisa-tutkimuksissa testitulokset luonnontieteiden, matematiikan ja lukutaidon osalta ovat laskeneet vuoden 2006 jälkeen, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA.

Luonnontieteellinen osaaminen on yhdeksässä vuodessa pudonnut yhden kouluvuoden oppimäärän verran. Tulokset antavat viitteitä sille, että Suomessa inhimillisen pääoman taso on laskussa ja tämä kehityssuunta tulee näkymään myöhemmin heikompana talouskasvuna.

ETLAn mukaan Suomessa koulutustason nousun pysähtyminen on paikannettavissa 2000-luvun alkupuolelle, mikä on seurausta koulutuspoliittisista päätöksistä. Tällöin tarjontaa supistettiin ja tämä näkyy nyt nuorten korkeakoulutustasossa.

Suomalainen koulutustaso olisi Pisa-testituloksia helpommin korjattavissa esimerkiksi lisäämällä kolmannen asteen aloituspaikkoja, arvioi Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.

”Nykykehityksen valossa 1970-luvun lopussa syntyneet ikäryhmät uhkaavat jäädä Suomen korkeimmin koulutetuiksi ikäryhmiksi. Sekä koulutustaso että osaaminen ovat meillä laskussa. Kehityssuunta on pysäytettävä, jotta Suomi voi tulevaisuudessakin kasvaa ja ylläpitää hyvinvointivaltiota”, Kauhanen toteaa.

Tuottavuuskehityksen edellytyksenä ovat Kauhasen mukaan dynaamiset työmarkkinat. Suomen työmarkkinat ovat nykyisellään varsin dynaamiset, sillä suhdannetilanteesta riippumatta työpaikkoja sekä syntyy että tuhoutuu. Työmarkkinoiden dynamiikka ei kuitenkaan ole kiihtymässä vaan päinvastoin, Kauhanen muistuttaa.

”Yhdysvalloissa työmarkkinoiden dynamiikka on hiipunut koko 2000-luvun, ja vaikka Suomessa kehitys on ollut vakaampaa, on meilläkin nähtävissä viitteitä dynamiikan hiipumisesta. Työmarkkinoiden dynaamisuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa poliittisin päätöksin. Esimerkiksi kilpailukieltosopimusten yleistymiseen tulisi kiinnittää huomiota.”

Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet kilpailukieltosopimusten hidastavan työmarkkinoiden dynamiikkaa ja innovaatioiden leviämistä.

ETLAn mukaan purkamalla työvoiman liikkumisen esteitä, kuten täsmentämällä kilpailukieltosopimusten käyttöön liittyvää sääntelyä tai päivittämällä irtisanomissuojaa, voidaan kiihdyttää työmarkkinoiden dynamiikkaa, toteaa Kauhanen keväällä julkaistussa Suomen kasvu -kirjassa.

Myös suomalaisen palkkamuodostuksen tulisi muuttua joustavammaksi. Etla muistuttaa, että kansainvälisellä tasolla tarkasteltuna nimellispalkat ja erityisesti reaalipalkat ovat Suomessa erittäin jäykkiä: palkkajäykät maat menettävät tutkimusten valossa merkittävästi kilpailukykyään verrattuna rahaliiton maihin, joiden palkat ovat joustavia.

Palkkajäykkyyden vähentämiseen oiva keino olisi paikallisen sopimisen mahdollisuuden lisääminen, jolloin työehdot sovittaisiin yritystasolla: näin palkat saataisiin sopeutettua yrityksen kohtaaman mahdollisen negatiivisen sokin tilanteeseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös