Makrotalous

Ministeriön raportti paljastaa Suomen kansantalouden suurimman ongelman

Taloustieteen professorin laatiman raportin mukaan Suomen tuottavuuskehitys on ollut vuoden 2008 jälkeen heikompaa kuin kilpailijamaissa.

Kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomi ei ole hyötynyt kilpailijoidensa tavoin teknologian kehityksestä eikä investoinneista tieto- ja viestintätekniikkaan siten, että kehitys olisi heijastunut tuottavuuden kasvuun, toteaa Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Pohjola raportissaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama raportti keskittyy tuottavuuteen ja sen kehitykseen Suomessa parin viime vuosikymmenen aikana. Matti Pohjolan raportissa tarkastellaan tuottavuuden roolia talouskasvussa sekä teknologian ja investointien merkitystä kehityksen ajureina.

Suomi on menettänyt kilpailukykyään naapurimaa Ruotsiin. Mistä tämä johtuu?

Työn tuottavuuden hidastuminen ei ole vain Suomen ongelma, sillä työn tuottavuuden kasvu on hidastunut kaikissa teollisissa maissa viime vuosikymmenen jälkeen. Suomessa tuottavuuden kasvu on kuitenkin hidastunut enemmän kuin esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Pohjolan raportissa vertaillaan etenkin Suomen ja Ruotsin talouden rakenteiden ja tuottavuuden kehitystä. Se tuotanto, joka Suomessa valmistuu kymmenessä päivässä, saadaan Ruotsissa aikaan yhdeksässä päivässä.

Pohjolan mukaan ero ei johdu tehdyistä työtunneista, vaan selittyy tuottavuudella.

Ruotsin Suomeen verrattuna parempi tuottavuuden kasvu on syntynyt professorin mukaan syntynyt palvelualoilla. Ruotsin etumatka perustuu erityisesti osaamiseen ja tietoon perustuvien palveluiden tuottavuuden kehitykseen, joka on ollut muita aloja vahvempaa.

”Toisin kuin meillä, Ruotsissa investoinnit palvelualoille ovat kasvaneet jo pitkään ja tuottavuus ja vienti nousevat. Tämä raportin havainto antaa meille paljon mietittävää”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Pohjola tekee raportissa päätelmiä myös siitä, miten politiikalla voitaisiin parhaiten edistää tuottavuuden kehitystä. Keinot ovat professorin mukaansa tuttuja: investoiminen koulutukseen ja uuteen teknologiaan sekä sääntelyn purkaminen ja kilpailun edistäminen.

Tuottavuuden edistäminen politiikkatoimilla on vie kuitenkin aikaa ja vaikutukset ovat epäsuoria. Kaikki sellaiset toimet ovat perusteltuja, jotka tukevat uusien ideoiden syntymistä, käyttöönottoa ja leviämistä sekä edistävät tuotannollisten voimavarojen siirtymistä taantuvilta aloilta kasvaville toimialoille, Pohjola kertoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös