Talouden trendit

Teollisuuspuun käyttö laski merkittävästi edellisestä ennätysvuodesta

Teollisuutta varten hakattavan puutavaran määrä laski edellisvuodesta kymmenyksellä. Vuonna 2019 teollisuuspuuta hakattiin yhteensä lähes 63 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Vuoden 2019 aikana hakattiin vähemmän puuta teollisuuden käyttöön, kuin vuotta aiemmin. Luvut ilmenevät Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedoista.

Kaikkiaan teollisuuspuuta hakattiin vuonna 2019 kaikkiaan 62,8 miljoonaa mottia, mikä on noin kymmenyksen vähemmän, kuin vuotta aiemmin.

Vuosia verrattaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että vuosi 2018 oli metsäteollisuuden ennätysvuosi. Kaikkien aikojen hakkuiden huippuvuotena puuta kerättiin 67,2 miljoonaa kiintokuutiometriä.

Viime vuoden hakkuukertymistä oli tukkipuuta 25,9 miljoonaa kiintokuutiometriä ja kuitupuuta 36,9 miljoonaa kiintokuutiometri.

Valtaosa teollisuudelle menevästä puutavarasta tulee yhä yksityishenkilöiden omistamista metsistä. Yksityismetsien hakkuumäärä oli 52,4 miljoonaa kiintokuutiota, kun taas valtion sekä yhtiöiden omistamista metsistä puuta kerättiin 10,4 miljoonaa mottia.

Erityisen kovaa lasku oli vuoden 2019 joulukuussa. Silloin yksityismetsien puunkorjuu oli vähentynyt 15 prosenttia vuoden takaisesta. Valtion ja yhtiöiden omistamien metsien kohdalla laskua edellisvuoden joulukuuhun oli hieman enemmän, sillä niiden kohdalla hakkuumäärät laskivat 17 prosenttia.

Menneen talven hakkuuolosuhteet ovat olleet haastavat. Ensin puutavaran korjuuta haittasi leudon talven ongelmat, kuten lumettomuus ja maapohjan pehmeys. Korjuukelpoisista leimikoista on ollut pulaa.

Nyt kelien parantuessa vuorostaan lakot ovat haitanneet hakkuita. Esimerkiksi Metsä Group ilmoitti metsäteollisuuden lakkojen pysäyttäneen toistaiseksi korjuutyömaat koko maassa. Työtaistelujen pysäyttämät tehtaat eivät kuluta nyt puuta, minkä vuoksi hakkuut piti seisauttaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös