Arvo-osakkeet

Rahastoyhtiö Titaniumin osinkotuotto nousee yli 6,5 prosenttiin

Titaniumin tavoitteena on maksaa jatkossakin suurin osa tuloksesta osinkoina.

Titanium on suomalainen, pankkiryhmistä riippumaton hoivakiinteistöihin ja asuntoihin sijoittaviin erikoissijoitusrahastoihin sekä omaisuudenhoitopalveluihin keskittyvä kasvuyhtiö.

Titaniumin liiketoiminnan kannalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti sen 100-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Titanium Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot ja omaisuudenhoitopalvelut sekä Titanium Sijoituspalveluiden ja Titanium Lifen asiakkaille tuottamat palvelut.

Titanium Rahastoyhtiöllä oli tilikauden 2019 päättyessä kolme rahastoa: Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö, Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto ja Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko.

Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Titaniumin liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi 12,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Liikevoitto ilman konserniliikearvon poistoja oli 6,0 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 5,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 4,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 3,9 miljoonasta eurosta. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 6,2 miljoonaan euroon 3,3 miljoonasta eurosta.

Kiinteistömarkkinoiden vahvuus tuki tuloskehitystä

Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna ja kannattavuus jatkoi erinomaisella tasolla, vaikka yhtiö panosti maanlaajuisen myyntiorganisaation kasvattamiseen ja kehittämiseen, Titaniumin toimitusjohtaja Tommi Santanen kertoo.

Santasen mukaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistön myönteinen kehitys vaikutti erityisen positiivisesti koko konserniin. Lisäksi helmikuussa toimintansa aloittanut Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko sai myönteisen markkinatilanteen ja toimivan salkunhoitostrategian johdosta mainion aloituksen.

”Kotimaisen kiinteistömarkkinan tilanne jatkui vahvana, mistä osoituksena oli kotimaisten ja etenkin ulkomaisten kiinteistösijoittajien voimakas kiinnostus käytännössä kaikkia kiinteistöluokkia kohtaan. Kaupankäyntivolyymit pysyivät myös korkealla tasolla”, Santanen toteaa.

Titaniumin liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2019 aikana ja kilpailutilanne säilyi aiempien vuosien kaltaisena. Yhtiön mukaan alan keskikokoisten toimijoiden kilpailukyky säilyi vahvana ja sen edellytyksenä oli voimakas keskittyminen tai painottuminen vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin.

Osake- ja yrityslainamarkkinat toipuivat edellisen vuoden lopun rajusta laskusta ja nousu jatkui voimakkaana vuoden 2019 loppuun saakka. Titaniumin mukaan todennäköisimmät selitykset osake- ja kiinteistömarkkinoiden vahvalle kehitykselle olivat edelleen jatkuva korkotuottojen olematon taso sekä sijoittajien riskinsietokyvyn nousu pääoman etsiessä vaihtoehtoisia tuottomahdollisuuksia.

Yhtiön mukaan vastuullisuuden merkitys korostuu kaikilla yritystoimintaan liittyvillä osa-alueilla. Monet seikat, kuten asiakkaiden kasvava kysyntä vastuullista sijoittamista kohtaan, sääntelyviranomaisten lisääntyvä ohjeistus ESG-tekijöiden huomioon ottamisesta sijoitustoiminnassa sekä tunnistetut merkit siitä, että vastuullinen sijoittaminen voi parantaa sijoitustuotteen tuotto-riskiprofiilia ajavat vastuullisen sijoittamisen kasvavaa trendiä.

Analyysitalo Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén ja analyytikko Matias Arola arvioivat artikkelissaan, että Titanium julkisti aamulla hieman odotuksiamme paremman tuloksen.

”Tulosylityksen taustalla oli odotuksiamme korkeampi liikevaihto ja hyvällä tasolla säilynyt kulutehokkuus”, analyytikot arvioivat.

Tavoitteena kasvava osinko

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa 0,57 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko ja lisäosinko esitetään maksettavaksi yhdessä erässä huhtikuussa. Torstain kurssinoteerauksella (noin kello 10.35) osinkotuotto nousee 6,6 prosenttiin.

Titaniumin 0,72 euron voitonjakoehdotus oli silti lievästi alle Inderesin 0,75 euron ennusteen.

Analyytikot olivat odottaneet vieläkin suurempaa osinkopottia.

”Voitonjakoehdotus vastaa 91 %:n osingonjakosuhdetta ja 0,02 euron korotusta viime vuoden 0,70 euron kokonaisvoitonjakoon. Olemme hieman yllättyneitä, että yhtiö ei jaa tuloksestaan suurempaa osaa ulos osinkoina, sillä yhtiön tase on erittäin vahva, eikä yhtiö mielestämme tarvitse ylimääräistä pääomaa”, Vilén ja Arola kommentoivat.

Titaniumin tavoitteena on maksaa kasvavaa osinkoa. Osingonjakopolitiikkana on jakaa osinkoina vähintään 70 prosenttia tilikauden tuloksesta vaarantamatta yhtiön vakavaraisuusasemaa, mikäli osingonjaon edellytykset täyttyvät.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös