Arvo-osakkeet

Analyytikko: Mediakonserni Ilkka-Yhtymä on merkittävästi markkina-arvoaan arvokkaampi

Ilkka-Yhtymä osakekurssi sijoittaminen mediakonserni talous

Inderes antaa mediakonsernin osakkeelle ostosuosituksen.

Ilkka-Yhtymä on mediakonserni, jonka muodostavat emoyhtiö Ilkka-Yhtymä Oyj, painotoimintayhtiö I-print Oy, kustannusyhtiö I-Mediat Oy ja ohjelmistoyritys Liana Technologies Oy. I-Mediat Oy:llä on kaksi tytäryhtiötä, somessa.com Oy Ab ja Myynninmaailma Oy.

Lisäksi konserniin kuuluu kiinteistö Oy Seinäjoen Koulukatu 10 ja osakkuusyhtiöt Arena Partners Oy (41,17 %) ja Yrittävä Suupohja Oy (38,5 %).

Ilkka-Yhtymässä tulot jakautuvat keskimääräistä tasaisemmin mediatuottojen, painotuottojen ja levikkituottojen kesken. Konsernissa uskotaan, että maakuntalehtien lukija- ja asiakasuskollisuus tulee edelleen pysymään korkealla, koska alueellisuus on edelleen olennainen osa suomalaista sanomalehtijournalismia. Ilkka-Yhtymän vahvuudet maakunta- ja paikallislehtiliiketoiminnassa ovat paikallisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen. Tiiviillä lukijasuhteella ja korkealla levikkipeitolla yhtiö ylläpitää omien lehtien hyvää kilpailukykyä ilmoitusvälineinä.

Ilkka pyrkii jakamaan konsernin vuosituloksesta vähintään puolet osinkoina.

Mediamurroksen ja digitalisaation vuoksi Ilkka-Yhtymän liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys on ollut viime vuosina laskutrendillä. Digitalisaatio on nakertanut perinteisen sanomalehtimedian tuottoja ja kannattavuutta.

Liikevaihto ja tulos nousussa koronasta huolimatta

Mediakonsernin liikevaihto nousi toisella vuosineljänneksellä 24 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon. Oikaistu oman toiminnan liikevaihto nousi viime vuoden 0,12 miljoonasta eurosta 0,25 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa, kun se vuosi sitten oli nollassa eurossa.

Ilkan toimitusjohtaja Olli Pirhonen kertoi tulosraportin yhteydessä, että konsernimme keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kasvuun. Liikevaihdon kasvu on Pirhosen mukaan seurausta yrityshankinnoista, joita yhtiö on tehnyt vuoden 2019 aikana.

Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Pirhosen mukaan mediakonsernin digitaalisten mediasisältöjen kysynnässä on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuotot ovat säilyneet kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta.

Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut nähtävissä myös painopalveluiden osalta.

”Kesäkuussa ilmoitusmyynti elpyi hieman, mutta markkinatilanne jatkui erittäin haastavana. Painopalveluiden osalta kehitys jatkui heikkona koko toisen vuosineljänneksen aikana. Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat epidemian etenemisestä ja rajoitustoimien laajuudesta ja niiden vaikutuksista yleiseen taloudelliseen tilanteeseen Suomessa”, Pirhonen toteaa.

Ilkka pitää näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Yritysostoista johtuen mediakonserni arvioi liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoiminnan kannattavuutta, mistä johtuen yhtiö oikaistun oman toiminnan liikevoiton laskevan edellisvuodesta.

Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.

Mediakonserni luo nahkaansa uudelleen

Ilkka on nyt muutosprosessin alussa, arvioi Inderesin analyytikko Petri Gostowski. Inders aloitti Ilkka-Yhtymän seurannan.

Gostowskin mukaan mediamarkkinan murroksen heikennettyä perinteisten liiketoimintojen näkymiä, Ilkka-Yhtymä tavoittelee uudistetussa strategiassa merkittävää kasvua digitaalisissa palveluissa. Tässä yritysjärjestelyillä on keskeinen merkitys SaaS-yhtiö Liana Technologiesin ostolla alkuvuonna, mikä toimii sijoittajille ensimmäisenä viitteenä tulevasta suunnasta ja luo alustan digitaalisten palveluiden kasvulle.

Digitalisaatiosta syntynyt murros jatkuu pitkälle tulevaisuuteen, minkä vuoksi Ilkka-Yhtymän kasvupotentiaali nojaa uusien palveluiden ja yritysostojen varaan. Tulosnäyttöjä palveluista kuitenkin vielä odotetaan, Gostowski muistuttaa. Tuloskäänne on kuitenkin mahdollinen.

”Odotamme perinteisessä liiketoiminnoissa tehtyjen tehostustoimien ja digitaalisten palveluiden kääntävän operatiivisen kannattavuuden nousuun lähivuosina (oik. liikevoitto 2019 3,4 % vs. 2023e 5,1 %), vaikka liikevaihto kehittyy suhteellisen vakaasti perinteisen median murrosta peilaten”, analyytikko arvioi.

Mielenkiintoisinta Ilkka-Yhtymässä lienee kuitenkin osakkeen tämän hetken arvostustaso. Osien summa -laskelman perusteella yhtiössä on nimittäin merkittävästi arvoa, mutta sen purkaminen vie aikaa, Gostowski uskoo.

Analyytikon mukaan merkittävä osa yhtiön arvosta Inderesin summa-laskelmassa muodostuu suhteellisen likvideistä omaisuuseristä.

”Tämä arvo hautautuu painetun median rakenteellisen murroksen rasittaman operatiivisen tuloksen kehityksen alle ja suurin epävarmuus liittyy osissa piilevän arvon purkautumiseen. Konservatiivisella arviolla arvon purkautumisen kestosta sijoittajan keskipitkän aikavälin vuotuinen tuotto-odotus nousee arviomme mukaan houkuttelevalla +20 %:n tasolle”, Gostowski laskee.

Osien summassa piilevän arvon purkautumista odotellessa Inderes ennustaa osakkeen tarjoavan korkeaa 6,5 – 7,0 prosentin osinkotuottoa lähivuosina.

Kokonaisuutena osakkeen tuotto-riski -suhde on analyytikon näkemyksen mukaan erittäin houkutteleva.

Inderesin suositus Ilkka-Yhtymän osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 3,75 euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös