Sijoitusuutiset

Kannattavasti kasvava infrarakentaja Kreate listaumassa pörssiin – osa omistajista myy osakkeitaan

Kreate on kasvattanut viime vuosina niin myyntiään kuin tulostaankin.

Kreate Group Oy kertoo harkitsevansa listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Listautumisannin tavoitteena on edistää Kreaten kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa sekä tuoda taloudellista joustavuutta toiminnan kehittämiseen. Listautumisannin odotetaan myös parantavan Kreaten tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten uusien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa, mikä vahvistaisi Kreaten kilpailukykyä.

Lisäksi Listautumisanti mahdollistaisi Kreatelle pääsyn pääomamarkkinoille ja omistajapohjan laajentamisen, mikä lisäisi osakkeiden likviditeettiä. Osakkeiden lisääntyneen likviditeetin johdosta Kreate voisi myös tehokkaammin käyttää osakkeita henkilöstön palkitsemisessa ja maksuvälineenä mahdollisissa yrityskaupoissa.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan osakemyynnistä, jossa eräät Kreaten osakkeenomistajat myyvät osakkeitaan, sekä noin 10 miljoonan euron osakeannista.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää Kreaten pääomarakenteen vahvistamiseen, mikä luo Kreatelle paremmat edellytykset toteuttaa sen kasvustrategiaa.

Suomalainen perheyhtiö Harjavalta Oy ja Tirinom Oy (Timo ja Ritva Pekkarisen sijoitusyhtiö) ovat sitoutuneet tulemaan suunnitellun listautumisannin ankkurisijoittajiksi.

Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään osakkeita lopulliseen merkintähintaan mahdollisessa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdolla, että Kreaten koko osakekannan arvostus on lopullisella merkintähinnalla (annista saatavien varojen jälkeen) enintään 73 miljoonaa euroa.

Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström kertoo, että Kreaten erikoistuminen teknisesti haastavien ja monipuolista infrarakentamista vaativien kohteiden toteuttamiseen sekä henkilöstön korkea ammattitaito tukevat yhtiön kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa.

Kreate on suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö, joka toimii erityisesti silta- ja pohjarakentamisessa.

Kreaten palvelutarjonta jakautuu väylärakentamiseen ja taitorakentamiseen, joiden lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita. Väylärakentaminen koostuu ratarakentamisesta sekä teiden ja katujen rakentamisesta. Taitorakentamiseen kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betoni-rakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen.

Yhtiöllä on toimintaa pääasiallisesti Suomessa, ja Kreate työllisti keskimäärin 376 henkilöä tilikaudella 2019. Yhtiön asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi julkisen sektorin asiakkaista.

Kreate on kasvuyhtiö. Sen liikevaihto kasvoi keskimäärin 24 prosenttia vuosien 2017–2019 välillä. Kasvu oli suurimmaksi osaksi orgaanista, keskimäärin noin 19 prosenttia vuodessa. Samalla ajanjaksolla Kreaten EBITA-marginaali on ollut keskimäärin 4,4 prosenttia.

Yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuoden tammi-syyskuussa yli 23 prosenttia. Liiketulos nousi 8,1 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan ajankohdan 4,9 miljoonasta eurosta.

Kuitenkin tilauskanta laski viime syyskuun lopussa 149 miljoonaan euroon edellisvuoden syyskuun lopun 204 miljoonasta eurosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös